skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews: The roots of famine

Bush, Ray ; Youngman, Frank ; Molutsi, Patrick P ; Sadri, S.G ; Simon, David

Review of African Political Economy, 01 April 1987, Vol.14(38), pp.109-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-6244 ; E-ISSN: 1740-1720 ; DOI: 10.1080/03056248708703725

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Elite as a Critical Factor in National Development: The case of Botswana
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elite as a Critical Factor in National Development: The case of Botswana

Sebudubudu, David ; Molutsi, Patrick

Series ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISBN: 9789171066954

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the Development of Democracy: Our Botswana Experience

Holm, John D ; Molutsi, Patrick P

The Journal of Modern African Studies, 1990, Vol.28(3), pp.535-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-278X ; E-ISSN: 1469-7777 ; DOI: 10.1017/S0022278X00054707

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of civil society in a democratic state: The Botswana model

Holm, John ; Molutsi, Patrick ; Somolekae, Gloria

African Studies Review, Sep 1996, Vol.39(2), pp.43-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020206 ; E-ISSN: 15552462 ; DOI: 10.2307/525435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing democracy when civil society is weak: the case of Botswana

Holm, John D. ; Molutsi, Patrick P.

African Affairs, July, 1990, Vol.89(356), p.323(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state, environment and peasant consciousness in Botswana

Molutsi, Patrick P

Review of African Political Economy, 01 October 1988, Vol.15(42), pp.40-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-6244 ; E-ISSN: 1740-1720 ; DOI: 10.1080/03056248808703774

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental policy in Botswana: a critique. (Botswana: Achievements and Challenges)

Abucar, Mohamed H. ; Molutsi, Patrick

Africa Today, Wntr, 1993, Vol.40(1), p.61(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state, environment and peasant consciousness in Botswana

Molutsi, Patrick P

Review of African political economy [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-6244

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing democracy when civil society is weak The case of Botswana

Molutsi, Patrick P; Holm, John D

African affairs [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental policy in Botswana A critique

Abucar, Mohamed Hagi; Molutsi, Patrick P

Africa today [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9887

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elite as a Critical Factor in National Development: The case of Botswana

Sebudubudu, David ; Molutsi, Patrick; Nordiska Afrikainstitutet, Conflict, Displacement and Transformation

ISSN: 1104-8417 ; ISBN: 978-91-7106-695-4

Toàn văn sẵn có

12
Democracy in Botswana: The Proceedings of a Symposium Held in Gaborone, 1-5 August 1988
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in Botswana: The Proceedings of a Symposium Held in Gaborone, 1-5 August 1988

Ramsay, Jeff ; Holm, John ; Molutsi, Patrick ; Molomo, Mpho ; Mokopakgosi, Brian ; Parson, Jack ; Crowder, Michael ; Parsons, Neil

The International Journal of African Historical Studies, 1992, Vol.25(3), p.694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03617882 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/219051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (1)
 2. 1988đến1989  (2)
 3. 1990đến1991  (3)
 4. 1992đến1993  (3)
 5. Sau 1993  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Molutsi, Patrick
 2. Molutsi, Patrick P
 3. Holm, John
 4. Molutsi, P.P.
 5. Holm, John D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...