skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional Poverty in Paraguay: Trends from 2000 to 2015.(Report)

Ervin, Paul A. ; Gayoso de Ervin, Lyliana ; Molinas Vega, Jose R. ; Sacco, Flavia G.

Social Indicators Research, 2018, Vol.140(3), p.1035(42) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300 ; DOI: 10.1007/s11205-017-1795-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Our Children Have a Chance?

Molinas Vega, José R. ; Paes de Barros, Ricardo ; Chanduvi, Jaime Saavedra ; Giugale, Marcelo ; Cord, Louise J. ; Pessino, Carola ; Hasan, Amer

ISBN: 9780821386996 ; E-ISBN: 9780821389027 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8699-6

Toàn văn sẵn có

3
Do Our Children Have a Chance? A Human Opportunity Report for Latin America and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Our Children Have a Chance? A Human Opportunity Report for Latin America and the Caribbean

Molinas Vega, José R ; Paes de Barros, Ricardo ; Saavedra Chanduvi, Jaime ; Giugale, Marcelo ; Cord, Louise J ; Pessino, Carola ; Hasan, Amer

Directions in development

ISBN: 9780821386996 ; ISBN: 0821386999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
El mercado de tierras rurales y la posiblilidad de una redistribución eficiente en Paraguay
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

El mercado de tierras rurales y la posiblilidad de una redistribución eficiente en Paraguay

Molinas Vega, José R.

Toàn văn sẵn có

5
El mercado de tierras rurales en Paraguay
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

El mercado de tierras rurales en Paraguay

Molinas Vega, José R.

Serie Desarrollo Productivo, Issue 77

ISBN: 9213215916

Toàn văn sẵn có

6
Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean

Paes de Barros, Ricardo ; Ferreira, Francisco H.G ; Molinas Vega, Jose R ; Saavedra Chanduvi, Jaime

ISBN: 9780821377451 ; ISBN: 0821377450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Molinas Vega, José R.
 2. Paes de Barros, Ricardo
 3. Molinas Vega, Jose R.
 4. Pessino, Carola
 5. Hasan, Amer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...