skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.770  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algebra An approach via Module Theory

Adkins William A; Weintraub Steven H

Springer; 1992 - (512.4)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo và các đặc trưng vật lý cơ bản của laser module công suất cao ghép nối sợi quang vùng 670nm ứng dụng cho nghiên cứu trị liệu phục hồi vật liệu: Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 09

Đỗ Thị Thanh; Trần Quốc Tiến Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (535 ĐO-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết Module

Dương Quốc Việt

H. : ĐHSP, 2013 - (512 DU-V 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The homomorphisms between the Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The homomorphisms between the Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra

Nguyễn, H.V. Hưng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29804

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lí thuyết Module

Dương Quốc Việt; Lê Văn Đính

H. : ĐHSP, 2013 - (512.0076 BAI 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The impact of cracks on photovoltaic power performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of cracks on photovoltaic power performance

Dhimish, Mahmoud; Holmes, Violeta; Mehrdadi, Bruce; Dales, Mark

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58284

Truy cập trực tuyến

7
" Module năng lực thực hiện" trong đào tạo nghề cơ điện tử ở Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

" Module năng lực thực hiện" trong đào tạo nghề cơ điện tử ở Việt Nam

Nguyễn, Tuấn Minh

Nguyễn, T. M. (2010). " Module năng lực thực hiện" trong đào tạo nghề cơ điện tử ở Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, Số 249 (kì 1-11/2010),27-28.; 21896 0866 7476; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86754

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo module vào ra dùng trong tự động hóa được điều khiển qua công nghệ mạng di động GSM : Đề tài NCKH. QC.07.16

Phạm Mạnh Thắng; Phan Thị Cẩm Ly; Pokorny Pavel

H. : ĐHCN, 2008 - (621.385 PH-T 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatiotemporal positioning of multipotent modules in diverse biological networks

Chen, Yinying ; Wang, Zhong ; Wang, Yongyan

Cellular and Molecular Life Sciences, 2014, Vol.71(14), pp.2605-2624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/s00018-013-1547-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

723 Comparing student learning outcomes in a flipped classroom to a traditional lecture pedagogy in applied animal physiology

Judd, L. M ; Orlando, E. F ; Balcom, S. A

Journal of Animal Science, 2017, Vol. 95(suppl4), pp.352-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8812 ; E-ISSN: 1525-3163 ; DOI: 10.2527/asasann.2017.723

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of an equipment module database for heat exchangers by cluster analysis of industrial applications

Eilermann, Martin ; Post, Christian ; Schwarz, Dorothea ; Leufke, Stephan ; Schembecker, Gerhard ; Bramsiepe, Christian

Chemical Engineering Science, 10 August 2017, Vol.167, pp.278-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509 ; E-ISSN: 1873-4405 ; DOI: 10.1016/j.ces.2017.03.064

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel method for the design and assessment of direct contact membrane distillation modules

Wu, Ho Yan ; Tay, Mason ; Field, Robert W

Journal of Membrane Science, 01 September 2016, Vol.513, pp.260-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-7388 ; E-ISSN: 1873-3123 ; DOI: 10.1016/j.memsci.2016.04.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CW domain, a new histone recognition module in chromatin proteins

Hoppmann, Verena ; Thorstensen, Tage ; Kristiansen, Per Eugen ; Veiseth, Silje Veie ; Rahman, Mohummad Aminur ; Finne, Kenneth ; Aalen, Reidunn B ; Aasland, Rein

EMBO Journal, 18 May 2011, Vol.30(10), pp.1939-1952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; E-ISSN: 1460-2075 ; DOI: 10.1038/emboj.2011.108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel magnetically induced membrane vibration (MMV) for fouling control in membrane bioreactors

Bilad, Muhammad Roil ; Mezohegyi, Gergo ; Declerck, Priscilla ; Vankelecom, Ivo

Water Research, 2012-01, Vol.46(1), pp.63-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2011.10.026

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrimination of a medial functional module within the temporal lobe using an effective connectivity model: A CCEP study

Krieg, Julien ; Koessler, Laurent ; Jonas, Jacques ; Colnat-Coulbois, Sophie ; Vignal, Jean-Pierre ; Bénar, Christian G ; Maillard, Louis G

NeuroImage, 01 November 2017, Vol.161, pp.219-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2017.07.061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of novel and conformationally constrained bridged amino acids as compact modules for drug discovery

Wu, Guolong ; Kou, Buyu ; Tang, Guozhi ; Zhu, Wei ; Shen, Hong C ; Liu, Haixia ; Hu, Taishan

Tetrahedron Letters, 03 February 2016, Vol.57(5), pp.599-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.12.097

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modularity, pollination systems, and interaction turnover in plant‐pollinator networks across space

Carstensen, Daniel W. ; Sabatino, Malena ; Morellato, Leonor Patricia C.

Ecology, May 2016, Vol.97(5), pp.1298-1306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9658 ; E-ISSN: 1939-9170 ; DOI: 10.1890/15-0830.1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of equipment modules for flexibility

Radatz, Heiko ; Elischewski, Johannes Martin ; Heitmann, Matthias ; Schembecker, Gerhard ; Bramsiepe, Christian

Chemical Engineering Science, 31 August 2017, Vol.168, pp.271-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509 ; E-ISSN: 1873-4405 ; DOI: 10.1016/j.ces.2017.04.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced air gap membrane desalination by novel finned tubular membrane modules

Cheng, Li-Hua ; Lin, Yu-Hung ; Chen, Junghui

Journal of Membrane Science, 2011, Vol.378(1), pp.398-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-7388 ; E-ISSN: 1873-3123 ; DOI: 10.1016/j.memsci.2011.05.030

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling prediction of the process performance of seawater-driven forward osmosis for nutrients enrichment: Implication for membrane module design and system operation

Xue, Wenchao ; Yamamoto, Kazuo ; Tobino, Tomohiro ; Ratanatamskul, Chavalit

Journal of Membrane Science, 01 October 2016, Vol.515, pp.7-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-7388 ; E-ISSN: 1873-3123 ; DOI: 10.1016/j.memsci.2016.05.037

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.770  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (118)
 2. 1975đến1985  (194)
 3. 1986đến1996  (478)
 4. 1997đến2008  (3.180)
 5. Sau 2008  (10.609)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.891)
 2. Japanese  (352)
 3. French  (177)
 4. Chinese  (169)
 5. Russian  (156)
 6. Korean  (97)
 7. Spanish  (84)
 8. Indonesian  (72)
 9. German  (60)
 10. Portuguese  (50)
 11. Arabic  (29)
 12. Czech  (22)
 13. Norwegian  (8)
 14. Ukrainian  (8)
 15. Polish  (7)
 16. Persian  (6)
 17. Lithuanian  (4)
 18. Vietnamese  (4)
 19. Turkish  (3)
 20. Undetermined  (2)
 21. Italian  (2)
 22. Romanian  (2)
 23. Slovak  (1)
 24. Dutch  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhao, Kaiming
 2. Mazorchuk, Volodymyr
 3. Karita, Shuichi
 4. He, Yong
 5. Schembecker, Gerhard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...