skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-immigration Cultural Diversity and Integration

Modood, Tariq

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Educational Achievement and Career Aspirations among Young British Pakistanis: Mobilizing ‘Ethnic Capital’?

Shah, Bindi ; Dwyer, Claire ; Modood, Tariq

Sociology, December 2010, Vol.44(6), pp.1109-1127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038510381606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic activity in the South Asian Population in Britain: the impact of ethnicity, religion and class

Khattab, Nabil ; Johnston, Ron ; Modood, Tariq ; Sirkeci, Ibrahim

Ethnic and Racial Studies, 15 February 2011, Vol.PP(PP), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.541473

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Must Interculturalists misrepresent multiculturalism?

Modood, Tariq

Comparative Migration Studies, 2017, Vol.5(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-017-0058-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There a Crisis of Secularism in Western Europe?

Modood, Tariq

Sociology of Religion, 2012, Vol. 73(2), pp.130-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1069-4404 ; E-ISSN: 1759-8818 ; DOI: 10.1093/socrel/srs028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interculturalism: Not a new policy paradigm

Modood, Tariq

Comparative Migration Studies, 2018, Vol.6(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-018-0091-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A left communitarianism? What about multiculturalism? A more plural approach can help to heal breaches both within the 'multicultural community' and beyond.(Report)

Modood, Tariq ; Dobbernack, Jan

Soundings, May, 2011, Issue 48, p.54(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-6620

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A left communitarianism? What about multiculturalism? A more plural approach can help to heal breaches both within the 'multicultural community' and beyond.(Report)

Modood, Tariq ; Dobbernack, Jan

Soundings, May, 2011, Issue 48, p.54(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-6620

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Diferença” e integração pós-imigração

Modood, Tariq

Meritum, 2013, Vol.8(1)

ISSN: 2238-6939

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-immigration ‘difference’ and integration

Modood, Tariq

Meritum, 2013, Vol.8(1)

ISSN: 2238-6939

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has multiculturalism in Britain retreated? If properly understood, multiculturalism continues to flourish in Britain

Uberoi, Varun ; Modood, Tariq

Soundings, Spring, 2013, Issue 53, p.129(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-6620

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has multiculturalism in Britain retreated? If properly understood, multiculturalism continues to flourish in Britain

Uberoi, Varun ; Modood, Tariq

Soundings, Spring, 2013, Issue 53, p.129(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-6620

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding Ethnicities

May, Stephen ; Modood, Tariq

Ethnicities, December 2011, Vol.11(4), pp.411-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796811431914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has multiculturalism in Britain retreated?

Uberoi, Varun ; Modood, Tariq

Soundings: A journal of politics and culture, 2013, Vol.53(1), pp.129-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-6620

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A left communitarianism? What about multiculturalism?

Modood, Tariq ; Dobbernack, Jan

Soundings, Summer 2011, Issue 48, pp.54-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13626620 ; E-ISSN: 17410797 ; DOI: 10.3898/136266211797146819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Expanding Ethnicities

May, Stephen ; Modood, Tariq

Ethnicities, 1 December 2011, Vol.11(4), pp.411-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14687968 ; E-ISSN: 17412706

Toàn văn sẵn có

17
Beyond “Methodological Islamism”? A Thematic Discussion of Muslim Minorities in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond “Methodological Islamism”? A Thematic Discussion of Muslim Minorities in Europe

Meer, Nasar ; Modood, Tariq

Advances in Applied Sociology, 2013, Vol.03(07), pp.307-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-4328 ; E-ISSN: 2165-4336 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/aasoci.2013.37039

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: The challenges of a new decade

May, Stephen ; Modood, Tariq

Ethnicities, March 2011, Vol.11(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796810388697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has multiculturalism in Britain retreated?

Uberoi, Varun ; Modood, Tariq

Soundings, Spring 2013, Issue 53, pp.129-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13626620 ; E-ISSN: 17410797 ; DOI: 10.3898/136266213806045638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Blackness and British Asians

Modood, Tariq

Sociology, November 1994, Vol.28(4), pp.859-876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038594028004004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (49)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (8)
 2. 1996đến2000  (5)
 3. 2001đến2006  (25)
 4. 2007đến2012  (21)
 5. Sau 2012  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (58)
 2. French  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Modood, Tariq
 2. Modood, T
 3. Tariq Modood
 4. May, Stephen
 5. Loury, Glenn C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...