skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.948.803  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Basics of Business Models

Nielsen Christian

Bookboon; 2013 - (658)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Geochemistry

Zou Haibo

World Scientific; 2007

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading chaos : applying expert techniques to maximize your profits

Williams Bill

New York : Wiley, c[1995].

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nursing theorists and their work Eighth edition

Elsevier; 2014 - (610.7301)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative methods for finance and investments

Teall John L; Hasan Iftekhar

Blackwell; 2002 - (332 TEA 2002)

Truy cập trực tuyến

6
Quantitative Geochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Geochemistry

Zou, Haibo

978-1-61583-045-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27937

Truy cập trực tuyến

7
Using the Mathermatical Models to Study the Marine Ecosystem of Binh THuan - Ninh Thuan Sea Area and Tam Giang - Cau Hai Lagoon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using the Mathermatical Models to Study the Marine Ecosystem of Binh THuan - Ninh Thuan Sea Area and Tam Giang - Cau Hai Lagoon

Doan Bo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59832

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in Classification Data Analysis and Knowledge Organization

Springer; 2015 - (519.5 STU 2015)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demographic Analysis of Latin American Immigrants in Spain From Boom to Bust

Springer; 2015 - (325.46)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Nursing Knowledge Analysis And Evaluation Of Nursing Models And Theories Third Edition

Fawcett Jacqueline; Desanto Madeya Susan

F A Davis; 2013 - (610.73)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Model Design Networking Innovating and Globalizing

Bookboon; 2014 - (658,4)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear Statistical Models

Stapleton James H

A Wiley Interscience Publication; 1995 - (519,538)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling and simulation of aerospace vehicle dynamics electronic resource Peter H Zipfel

Zipfel Peter H

Reston Va American Institute of Aeronautics and Astronautics c2007; 2007

Truy cập trực tuyến

14
High frequency financial econometrics : recent developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High frequency financial econometrics : recent developments

Bauwens, Luc; Pohlmeier, Winfried; Veredas, David

9783790819915; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29295

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative methods for business Fifth ediion

Waters Donald

Financial Times Prentice Hall; 2011 - (658.4 WAT 2011)

Truy cập trực tuyến

16
Instability in Models Connected with Fluid Flows I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instability in Models Connected with Fluid Flows I

Bardos, C.; Fursikov, A. V.

9780387752167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24148

Truy cập trực tuyến

17
Modeling of Metal Forming and Machining Processes, by Finite Element and Soft Computing Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of Metal Forming and Machining Processes, by Finite Element and Soft Computing Methods

Dixit, Prakash M.; Dixit, Uday S.

9781848001886; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29334; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84800-189-3

Truy cập trực tuyến

18
Applicating of secondary charge method for solving favourable problem in partially inhomogeneous models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applicating of secondary charge method for solving favourable problem in partially inhomogeneous models

Vu, Duc Minh

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57865

Truy cập trực tuyến

19
Modeling and simulation of aerospace vehicle dynamics [electronic resource] / Peter H. Zipfel.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling and simulation of aerospace vehicle dynamics [electronic resource] / Peter H. Zipfel.

Zipfel, Peter H.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61614

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interbiotech'89 mathematical modelling in biotechnology

Amsterdam : Elsevier , 1990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.948.803  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.022.964)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.948.557)
 3. Trong mục lục thư viện (202)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (8.695)
 2. 1957đến1972  (31.366)
 3. 1973đến1988  (127.304)
 4. 1989đến2005  (421.969)
 5. Sau 2005  (1.350.076)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.830.320)
 2. Chinese  (115.308)
 3. French  (70.298)
 4. German  (43.155)
 5. Japanese  (23.509)
 6. Korean  (21.016)
 7. Spanish  (13.047)
 8. Russian  (11.358)
 9. Portuguese  (10.398)
 10. Undetermined  (5.485)
 11. Italian  (1.578)
 12. Norwegian  (1.258)
 13. Czech  (1.162)
 14. Ukrainian  (981)
 15. Polish  (851)
 16. Dutch  (745)
 17. Danish  (589)
 18. Turkish  (581)
 19. Finnish  (531)
 20. Romanian  (453)
 21. Persian  (168)
 22. Hebrew  (139)
 23. Lithuanian  (134)
 24. Greek  (131)
 25. Hungarian  (116)
 26. Slovak  (110)
 27. Arabic  (82)
 28. Thai  (8)
 29. Serbo-Croatian  (8)
 30. Vietnamese  (4)
 31. Icelandic  (3)
 32. Basque  (2)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Wei
 2. Li, Wei
 3. Zhang, Yong
 4. Liu, Feng
 5. Majda, Andrew J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...