skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.683  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive and mobile computing

ISSN1574-1192

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Phone News

ISSN0737-5077

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global mobile

ISSN1088-8934

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Information Systems

ISSN1574-017X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile ad hoc networking cutting edge directions Second edition

Hoboken New Jersey Wiley; 2013 - (004.6/167)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications News

ISSN0010-3632

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent network news

ISSN1042-6930

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land Mobile Radio News

ISSN1070-6593

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular & mobile international

ISSN1054-7703

Truy cập trực tuyến

10
Beginning Android 4 application development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Android 4 application development

Lee Wei-Meng

Indianapolis, Ind. : Wrox/John Wiley & Sons, c2012 - (005.276 LEE 2012) - ISBN9781118199541

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal and Ubiquitous Computing

ISSN1617-4909

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telematics and informatics

ISSN0736-5853

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opera News

ISSN0030-3607

Truy cập trực tuyến

14
Smartphones as locative media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smartphones as locative media

Frith Jordan.

Cambridge, UK : Malden, MA : Polity, 2015. - (004.167 FRI 2015) - ISBN9780745685007 (hardback);ISBN9780745685014 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Communications International

ISSN1352-9226

Truy cập trực tuyến

16
Mobile application development with SMS and the SIM toolkit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile application development with SMS and the SIM toolkit

Guthery Scott B.; Cronin Mary J

New York : McGraw-Hill, c2002. - (004.165 GUT 2002) - ISBN0071375406

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Mobile ad hoc networking : cutting edge directions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile ad hoc networking : cutting edge directions

Basagni Stefano editor of compilation

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2013 - (004.6 MOB 2013) - ISBN9781118087282

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Samsung Galaxy Tabs for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samsung Galaxy Tabs for dummies

Gookin Dan.

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2014] - (004.1675 GOO 2014) - ISBN1118772946;ISBN9781118772942

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

WIRTSCHAFTSINFORMATIK

ISSN0937-6429

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Android apps with Eclipse

Cinar Onur

Apress; 2012 - (005.1 CIN 2012)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.683  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (61)
 2. 1999đến2003  (203)
 3. 2004đến2008  (327)
 4. 2009đến2014  (1.069)
 5. Sau 2014  (2.876)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.367)
 2. German  (94)
 3. Spanish  (42)
 4. Norwegian  (37)
 5. Catalan  (29)
 6. Portuguese  (19)
 7. Chinese  (15)
 8. Japanese  (13)
 9. French  (12)
 10. Swedish  (7)
 11. Indonesian  (3)
 12. Korean  (3)
 13. Russian  (2)
 14. Turkish  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...