skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose

Dickens Charles; Hearn Michael Patrick; Leech John

New York : W.W. Norton & Co., c2004 - (823 DIC 2004) - ISBN0393051587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Lives and anecdotes of misers: or, The passion of avarice displayed: in the parsimonious habits, unaccountable lives and remarkable deaths of the most notorious misers of all ages, with a few words on frugality and saving
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Worlds of Trust for Potential E-Commerce Users: Humans as Cognitive Misers

Information Systems Research, 2012, Vol.23(4), p.1246-1262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.1120.0424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sheet metal firm tackles $3.6 million airport job. (Misers Sheet Metal Inc., Denver International Airport)

Clepper, Irene

Air Conditioning, Heating & Refrigeration News, July 6, 1992, Vol.186(10), p.3(1)

ISSN: 0002-2276

Toàn văn sẵn có

5
Memoirs of remarkable misers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoirs of remarkable misers

Redding, Cyrus

v. 1

Toàn văn sẵn có

6
L'Avare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Avare

Molière

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Betty Gordon at Bramble Farm; Or, The Mystery of a Nobody
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Betty Gordon at Bramble Farm; Or, The Mystery of a Nobody

Emerson, Alice B

Toàn văn sẵn có

8
The Misers, at Windsor Castle, by Quintin Messys, or Matsys (engraving)
The Misers, at Windsor Castle, by Quintin Messys, or Matsys (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Misers, at Windsor Castle, by Quintin Messys, or Matsys (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

9
The Miser
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Miser

Molière

Toàn văn sẵn có

10
Quentin Matsys (engraving)
Quentin Matsys (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quentin Matsys (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

11
Een Kerstlied in Proza
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Een Kerstlied in Proza

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

12
Max Fargus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Fargus

Johnson, Owen

Toàn văn sẵn có

13
A Christmas Carol The original manuscript
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol The original manuscript

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

16
Der Weihnachtsabend Eine Geistergeschichte
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Weihnachtsabend Eine Geistergeschichte

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

17
"Old Scrooge": A Christmas Carol in Five Staves. Dramatized from Charles Dickens' Celebrated Christmas Story
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Old Scrooge": A Christmas Carol in Five Staves. Dramatized from Charles Dickens' Celebrated Christmas Story

Scott, Charles Augustus ; Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

18
A Christmas Carol in Prose; Being a Ghost Story of Christmas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol in Prose; Being a Ghost Story of Christmas

Dickens, Charles

ISBN: 9781551114767 ; ISBN: 1551114763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Saituri: Komedia 5:ssä näytöksessä
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saituri: Komedia 5:ssä näytöksessä

Molière

Toàn văn sẵn có

20
Riceyman Steps: A Novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riceyman Steps: A Novel

Bennett, Arnold

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1910  (9)
 2. 1910đến1978  (10)
 3. 1979đến1980  (18)
 4. 1981đến1986  (6)
 5. Sau 1986  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (66)
 2. German  (4)
 3. French  (3)
 4. Finnish  (2)
 5. Chinese  (1)
 6. Dutch  (1)
 7. Polish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dickens, Charles.
 2. Sri International Menlo Park Ca
 3. Bratton,Jimmie L
 4. Molière
 5. English School

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...