skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, gender, and war

Nincic, Miroslav ; Nincic, Donna J.

Journal of Peace Research, Sept, 2002, Vol.39(5), p.547-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Renegade Regimes Confronting Deviant Behavior in World Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renegade Regimes Confronting Deviant Behavior in World Politics

Miroslav Nincic

E-ISBN 0231137028 ; E-ISBN 0231137036 ; E-ISBN 9780231137034 ; E-ISBN 9780231137027

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nincic, Miroslav.
 2. Miroslav Nincic
 3. Nincic, Dj
 4. Nincic, M
 5. Nincic, Donna J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...