skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 24.864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A note on poverty among ethnic minorities in the Northwest region of Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A note on poverty among ethnic minorities in the Northwest region of Vietnam

Tran, Quang Tuyen; Nguyen, Hong Son; Vu, Van Huong

ISIKNOWLEDGE; 1463-1377; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31403

Truy cập trực tuyến

2
A note on poverty among ethnic minorities in the Northwest region of Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A note on poverty among ethnic minorities in the Northwest region of Vietnam

Tran, Quang Tuyen; Nguyen, Hong Son; Vu, Van Huong; Nguyen, Viet Quoc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12867

Truy cập trực tuyến

3
Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam

Tran, Quang Tuyen

ISIKNOWLEDGE; 1331-677X; http://www.tandfonline.com/toc/rero20/current; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32568

Truy cập trực tuyến

4
Drivers of Forest Cover Dynamics in Smallholder Farming Systems: The Case of Northwestern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers of Forest Cover Dynamics in Smallholder Farming Systems: The Case of Northwestern Vietnam

Jadin, Isaline; Vanacker, Veerle; Hoang, Thi Thu Huong

ISIKNOWLEDGE; 0044-7447; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3606706/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32792

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journalism ��audiences��and��diaspora

Palgrave Macmillan; 2015 - (70484)

Truy cập trực tuyến

6
Land Transitions in Northwest Vietnam: An Integrated Analysis of Biophysical and Socio-Cultural Factors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land Transitions in Northwest Vietnam: An Integrated Analysis of Biophysical and Socio-Cultural Factors

Vu, Kim Chi; Van Rompaey, Anton J J; Govers, Gerard; Nguyen, Hieu,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27439

Truy cập trực tuyến

7
Drivers of forest cover dynamics in smallholder farming systems: The case of northwestern vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers of forest cover dynamics in smallholder farming systems: The case of northwestern vietnam

Jadin, Isaline; Vanacker, Veerle; Hoang, Thi Thu Huong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26941

Truy cập trực tuyến

8
At the intersection of gender, sexuality and politics: The disposition of rape cases among some ethnic minority groups of Northern Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

At the intersection of gender, sexuality and politics: The disposition of rape cases among some ethnic minority groups of Northern Vietnam

Nguyen, Thu Huong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27046

Truy cập trực tuyến

9
Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam

Tran, Tuyen Quang

Scopus; 1331677X; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2015.1087872; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32776

Truy cập trực tuyến

10
Ethnic Minorities in Northern Mountains of Vietnam: Employment, Poverty and Income
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Minorities in Northern Mountains of Vietnam: Employment, Poverty and Income

Nguyen, C.V.; Tran, T.Q.; van Vu, H.

Scopus; 03038300; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-016-1413-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32810

Truy cập trực tuyến

11
State Livelihood Planning and Legibility in Vietnam’s Northern Borderlands The “Rightful Criticisms” of Local Officials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Livelihood Planning and Legibility in Vietnam’s Northern Borderlands The “Rightful Criticisms” of Local Officials

Turner, S.; Kettig, T.; Diệu, Đ.T.; Cự, P.V.

Scopus; 00472336; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472336.2015.1028964?journalCode=rjoc20; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34058

Truy cập trực tuyến

12
Managing diversity : a complete desk reference and planning guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing diversity : a complete desk reference and planning guide

Gardenswartz Lee.; Rowe Anita

Homewood, Ill. : Business One Irwin ; San Diego : Pfeiffer & Co., c1993. - (658.3 GAR 1993) - ISBN1556236395

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Multicultural education, 98/99
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural education, 98/99

Schultz Fred editor

Guilford, Connecticut : Dushkin/McGraw-Hill, 1998 - (370.19 MUL 1998) - ISBN0697391779

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Iron cages : race and culture in 19th-century America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iron cages : race and culture in 19th-century America

Takaki Ronald T.

New York : Oxford University Press, 1990. - (305.800973 TAK 1990) - ISBN0195063856

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam

Tran, Quang Tuyen

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27087

Truy cập trực tuyến

16
Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam

Tuyen, T.Q.

Scopus; 1387585X; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84940702177&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Income+sources+and+inequality+among+ethnic+minorities+in+the+Northwest+region%2c+Vietnam&st2=&sid=012A4C94338A1C9AD2CFDFF347A1D5B5.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1050&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE%28Income+sources+and+inequality+among+ethnic+minorities+in+the+Northwest+region%2c+Vietnam%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33012

Truy cập trực tuyến

17
Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam

Tuyen, T.Q.

Scopus; 1387585X; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10668-015-9700-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32910

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ghetto Images in Twentieth Century American Literature Writing Apartheid

Simpson Tyrone

Palgrave Macmillan; 2012 - (810.9355)

Truy cập trực tuyến

19
The nationality issue in the Hungary of 1848-49
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nationality issue in the Hungary of 1848-49

Spira György.

Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992. - (943.9 SPI 1992) - ISBN9630562960

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Multilingualism in the English-speaking world : pedigree of nations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingualism in the English-speaking world : pedigree of nations

Edwards Viv.

Malden, MA : Blackwell, 2004. - (306.44 EDW 2004) - ISBN0631236120 (alk. paper);ISBN0631236139 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 24.864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (89)
 2. 1959đến1974  (246)
 3. 1975đến1989  (2.218)
 4. 1990đến2005  (5.973)
 5. Sau 2005  (14.992)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17.762)
 2. French  (678)
 3. Spanish  (237)
 4. Czech  (163)
 5. German  (161)
 6. Hungarian  (142)
 7. Portuguese  (132)
 8. Polish  (97)
 9. Danish  (76)
 10. Serbo-Croatian  (44)
 11. Norwegian  (43)
 12. Turkish  (39)
 13. Russian  (34)
 14. Romanian  (34)
 15. Italian  (31)
 16. Chinese  (30)
 17. Slovak  (28)
 18. Korean  (28)
 19. Japanese  (24)
 20. Dutch  (23)
 21. Lithuanian  (14)
 22. Finnish  (11)
 23. Greek  (10)
 24. Arabic  (8)
 25. Ukrainian  (5)
 26. Vietnamese  (3)
 27. Indonesian  (2)
 28. Persian  (2)
 29. Macedonian  (1)
 30. Albanian  (1)
 31. Maori  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Meyer, Ilan H.
 2. Austin, S. Bryn
 3. Austin, S Bryn
 4. Stronks, Karien
 5. Hatzenbuehler, Mark L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...