skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.436  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid exchanges : artists and critics in the AIDS crisis

Miller James L.

Tronto : Uni. of Toronto press , 1992 - (704.9 FLU 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian government and politics

Miller J.D.B.; Jinks Brian

London : Duckworth , 1971 - (320.994 MIL 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid-state communications

Miller John R

New York : Mcgraw - Hill , 1966 - (621.38 SOL 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Game theory at work : how to use game theory to outthink and outmaneuver your competition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game theory at work : how to use game theory to outthink and outmaneuver your competition

Miller James D.

New York : McGraw-Hill, c2003. - (HD30.26 .M54 2003) - ISBN0071400206 (hardcover : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian government and politics : An introductory survey

Miller J.D.; Jinks B

London : Duckworth , 1971 - (320.994 MIL 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Optical communications rules of thumb
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical communications rules of thumb

Miller John Lester; Friedman Edward

New York : McGraw-Hill, c2003. - (621.382 MIL 2003) - ISBN0071387781 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Business English at work
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business English at work

Jaderstrom Susan; Miller Joanne M

N.Y. : McGraw-Hill, 2003 - (428 JAD 2003) - ISBN0078290821

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic gas chromatography

McNair Harold Monroe; Miller James M

New York : Wiley, c1998. - (543 MCN 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Beginning algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning algebra

Miller Julie; O'Neill Molly

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (512 MIL 2004) - ISBN0072363711 (student ed. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Statistics and chemometrics for analytical chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics and chemometrics for analytical chemistry

Miller J. N.; Miller J. C

Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall, 2005. - (543 MIL 2005) - ISBN0131291920 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
American drama between the wars : a critical history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American drama between the wars : a critical history

Miller Jordan Yale; Frazer Winifred L.

Boston : Twayne, c1991. - (812 MIL 1991) - ISBN0805789502 (alk. paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Analytical chemistry in a GMP environment : a practical guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry in a GMP environment : a practical guide

Miller James M; Crowther Jonathan B

New York: John Wiley & Sons, 2000 - (615 ANA 2000) - ISBN9780471314318

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Complex adaptive systems : an introduction to computational models of social life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex adaptive systems : an introduction to computational models of social life

Miller John H.; Page Scott E

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2007. - (305 MIL 2007) - ISBN9780691127026

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Algebra for college students
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algebra for college students

Miller Julie; O'Neill Molly

Boston : McGraw-Hill, 2004 - (512 MIL 2004) - ISBN0072880562

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Australian government and politics: an introductory survey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian government and politics: an introductory survey

Miller J. D. B.; Jinks Brian joint author

London, Duckworth, 1971. - (320.9 MIL 1971) - ISBN0715605534

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Process geomorphology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process geomorphology

Ritter Dale F.; Craig Kochel R; Miller Jerry R

Boston : McGraw-Hill, 1995 - (577.2 RIT 1995) - ISBN0697076326

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhập môn Darwin

Miller Jonathan; Van Loon Borin; Trần Tiễn Cao Đăng

Tp.HCM. : Nxb.Trẻ, 2009 - (571.092 MIL 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Beginning and intermediate algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning and intermediate algebra

Miller Julie; O'Neill Molly; Hyde Nancy

Boston : McGraw-Hill, c2008. - (512.9 MIL 2008) - ISBN9780073052816 (hard copy : alk. paper);ISBN0073052817 (hard copy : alk. paper);ISBN9780073297934 (Annotated Instructor's ed.);ISBN0073297933 (Annotated Instructor's ed.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Great Basin riparian areas : ecology, management, and restoration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great Basin riparian areas : ecology, management, and restoration

Chambers Jeanne C; Miller Jerry R; Society for Ecological Restoration International.

Washington, D.C. : Island Press, c2004. - (577.68 GRE 2004) - ISBN1559639865 (cloth : alk. paper);ISBN1559639873 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Intermediate algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate algebra

Miller Julie; O'Neill Molly; Hyde Nancy

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2007. - (512.9 MIL 2007) - ISBN0073023264 (acid-free paper);ISBN9780073023267 (acid-free paper);ISBN0073229830 (set);ISBN9780073229836 (set)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 10.436  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (651)
 2. 1959đến1973  (1.045)
 3. 1974đến1988  (2.225)
 4. 1989đến2004  (3.390)
 5. Sau 2004  (3.049)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.675)
 2. German  (179)
 3. French  (87)
 4. Portuguese  (29)
 5. Danish  (21)
 6. Chinese  (7)
 7. Japanese  (6)
 8. Spanish  (5)
 9. Greek  (3)
 10. Polish  (1)
 11. Italian  (1)
 12. Korean  (1)
 13. Northern Sami  (1)
 14. Vietnamese  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miller, J.
 2. Miller, J M
 3. Miller, J.D.
 4. Miller, Jm
 5. Miller, J. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...