skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 181.695  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human Rights and (Im)mobility: Migrants and the Statei nThailand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and (Im)mobility: Migrants and the Statei nThailand

Derks, Annuska

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31115

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Transformation Multi Level Analysis of Migrant Transnationalism

Springer; 2012 - (070.5)

Truy cập trực tuyến

3
The Texture of Livelihoods: Migration and Making a Living in Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Texture of Livelihoods: Migration and Making a Living in Hanoi

Rigg, Jonathan; Nguyen, Tuan Anh; Luong, Thi Thu Huong

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26917

Truy cập trực tuyến

4
SPATIAL HETEROGENEITY, FAST MIGRATION AND COEXISTENCE OF INTRAGUILD PREDATION DYNAMICS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPATIAL HETEROGENEITY, FAST MIGRATION AND COEXISTENCE OF INTRAGUILD PREDATION DYNAMICS

Nguyen, Trong Hieu; Nguyen, Ngoc Doanh

ISIKNOWLEDGE; 0218-3390; http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218339015500059; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32355

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birthplace Migration and Crime The Australian Experience

Francis Ronald D

Palgrave Macmillan; 2014 - (364.3)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Belonging and Intergenerational Relations in African Migration

Palgrave Macmillan; 2012 - (304.8096)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Demography of Europe

Springer; 2013 - (304.609409051)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animals and their travels : Migrationss from one region to another

Martin Richard A.

New York : Golden press, 1959 - (591.5 MAI 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Becoming and being urban in Hanoi: Rural-urban migration and relations in Viet Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming and being urban in Hanoi: Rural-urban migration and relations in Viet Nam

Nguyen, Tuan Anh; Rigg, Jonathan; Luong Thi Thu Huong; Dinh Thi Dieu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27400

Truy cập trực tuyến

10
Becoming and being urban in Hanoi: Rural-urban migration and relations in Viet Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming and being urban in Hanoi: Rural-urban migration and relations in Viet Nam

Nguyen, Tuan Anh; Jonathan, Rigg; Luong, Thi Thu Huong; Dinh, Thi Dieu

ISIKNOWLEDGE; 0306-6150; 1743-9361; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27787

Truy cập trực tuyến

11
The Texture of Livelihoods: Migration and Making a Living in Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Texture of Livelihoods: Migration and Making a Living in Hanoi

Rigg, Jonathan; Tuan Anh, Nguyen; Huong, Luong Thi Thu

Scopus; 00220388; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220388.2013.858130; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32911

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial Citizens and Ethnic Migration The Netherlands and Japan in the Age of Globalization

Sharpe Michael O

Palgrave Macmillan; 2014 - (304.8492)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displaced The Human Cost of Development and Resettlement

Bennett Olivia; McDowell Christopher

Palgrave Macmillan; 2012 - (307.2091724)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility and Ancient Society in Asia and the Americas

Springer; 2015 - (304,8)

Truy cập trực tuyến

15
Phylogeography of Kandelia candel in East Asiatic mangroves based on nucleotide variation of chloroplast and mitochondrial DNAs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeography of Kandelia candel in East Asiatic mangroves based on nucleotide variation of chloroplast and mitochondrial DNAs

Chiang, TY; Chiang, YC; Chen, YJ

ISIKNOWLEDGE; 0962-1083; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31599

Truy cập trực tuyến

16
NetWare migration : methods, tools, and techniques for migrating to NetWare 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NetWare migration : methods, tools, and techniques for migrating to NetWare 4

Hanley Richard A.

New York : John Wiley, c1996 - (005.4 HAN 1996) - ISBN0471134376 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất

Vũ, Đức Minh; Vương, Duy Thọ

Vũ, Đức Minh, Vương, Duy Thọ. (2015). Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 31, Số1, tr. 32-46; 0866 - 86 12; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/922

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất

Vũ, Đức Minh; Vương, Duy Thọ

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61791

Truy cập trực tuyến

19
Social-occupational Structure Change in the Mekong Delta
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social-occupational Structure Change in the Mekong Delta

Phan, Thuan

Phan, T. (2019). Social-occupational Structure Change in the Mekong Delta. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 96-104; 2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64932; https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4183

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Mobility in Europe Work and Personal Life

Palgrave Macmillan; 2015 - (331.127094)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 181.695  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (4.990)
 2. 1957đến1972  (2.698)
 3. 1973đến1988  (8.535)
 4. 1989đến2005  (33.601)
 5. Sau 2005  (129.350)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Migration  (76.267)
 2. Humans  (27.238)
 3. Biology  (23.483)
 4. Animals  (21.074)
 5. Medicine  (20.120)
 6. Cell Migration  (17.933)
 7. Cell Movement  (14.263)
 8. Female  (12.570)
 9. Sciences (General)  (12.361)
 10. Male  (11.211)
 11. Sociology  (7.039)
 12. Animal Migration  (6.544)
 13. Chemistry  (5.894)
 14. Europe  (5.494)
 15. Migrants  (5.201)
 16. Anatomy & Physiology  (4.747)
 17. Ecology  (4.691)
 18. Social sciences  (4.023)
 19. Internal Migration  (3.838)
 20. Birds  (3.579)
 21. Biological sciences -- Biology -- Zoology  (3.299)
 22. Forced migration  (3.167)
 23. Invasion  (2.857)
 24. Rural-urban migration  (2.030)
 25. Labor migration,  (1.348)
 26. Migration, Internal  (993)
 27. Human Geography  (625)
 28. Urbanisation  (224)
 29. Viet Nam  (20)
 30. Đê  (2)
 31. Lịch sử Mỹ  (2)
 32. Người Mỹ gốc Phi  (2)
 33. Động vật  (2)
 34. đập  (2)
 35. Reflexw  (2)
 36. mô hình hang rỗng  (2)
 37. Ra đa đất  (2)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (147.882)
 2. French  (5.112)
 3. Spanish  (5.069)
 4. German  (4.812)
 5. Portuguese  (2.676)
 6. Japanese  (2.300)
 7. Arabic  (1.717)
 8. Undetermined  (1.534)
 9. Chinese  (591)
 10. Czech  (490)
 11. Russian  (475)
 12. Korean  (300)
 13. Polish  (276)
 14. Italian  (276)
 15. Norwegian  (201)
 16. Romanian  (166)
 17. Dutch  (148)
 18. Danish  (147)
 19. Turkish  (140)
 20. Slovak  (129)
 21. Hungarian  (105)
 22. Lithuanian  (104)
 23. Greek  (101)
 24. Finnish  (88)
 25. Ukrainian  (35)
 26. Persian  (25)
 27. Serbo-Croatian  (9)
 28. Albanian  (8)
 29. Macedonian  (6)
 30. Icelandic  (6)
 31. Bengali  (4)
 32. Maori  (3)
 33. Armenian  (2)
 34. Panjabi  (2)
 35. Vietnamese  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Piersma, Theunis
 3. Wang, Wei
 4. Hobson, Keith A.
 5. Alerstam, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...