skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.434.732  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability Analysis via Matrix Functions Method Part II

Martynyuk A A

Bookboon; 2015 - (515)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability Analysis via Matrix Functions Method Part I

Martynyuk A A

Bookboon; 2015 - (515)

Truy cập trực tuyến

3
Improved parallel-iterated pseudo two-step RK methods for nonstiff IVPs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved parallel-iterated pseudo two-step RK methods for nonstiff IVPs

Nguyen Huu Cong; Le Ngoc Xuan

ISIKNOWLEDGE; 0168-9274; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30363

Truy cập trực tuyến

4
Parallel predictor-corrector iteration of pseudo two-step RK methods for nonstiff IVPs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel predictor-corrector iteration of pseudo two-step RK methods for nonstiff IVPs

Nguyen, Huu Cong; Taketomo, Mitsui

ISIKNOWLEDGE; 0916-7005; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31850; http://link.springer.com/article/10.1007/BF03167462

Truy cập trực tuyến

5
Parallel-iterated pseudo two-step Runge-Kutta-Nystrom methods for nonstiff second-order IVPs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel-iterated pseudo two-step Runge-Kutta-Nystrom methods for nonstiff second-order IVPs

N., H. Cong; N., T. H. Minh

ISIKNOWLEDGE; 0898-1221; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31419

Truy cập trực tuyến

6
Discrete choice methods with simulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete choice methods with simulation

Train Kenneth.

New York : Cambridge University Press, c2003. - (HD30.23 .T725 2003) - ISBN0521816963;ISBN0521017157 (pb.)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first course in ordinary differential equations Analytical and numerical methods

Hermann Martin; Saravi Masoud

Springer; 2014 - (518.4)

Truy cập trực tuyến

8
Statistics for environmental engineers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics for environmental engineers

Berthouex, P. Mac; Linfield C. Brown.

1566705924; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19578

Truy cập trực tuyến

9
Fundamentals Engineering Optimization Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals Engineering Optimization Methods

Iqbal, Kamran

1st edition; 9788740304893; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21783

Truy cập trực tuyến

10
Stability Analysis via Matrix Functions Method: Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability Analysis via Matrix Functions Method: Part II

A. A. Martynyuk

9788740304473; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21962

Truy cập trực tuyến

11
Stability Analysis via Matrix Functions Method: Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability Analysis via Matrix Functions Method: Part II

Martynyuk, A. A.

9788740304473; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21418

Truy cập trực tuyến

12
Mathematical Methods in Computer Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Methods in Computer Science

Calmet, Jacques; Geiselmann, Willi; Müller-Quade, Jörn

978-3-540-89993-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26144

Truy cập trực tuyến

13
Formal Methods in Systems Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods in Systems Biology

Fisher, Jasmin

978-3-540-68410-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26373

Truy cập trực tuyến

14
Generalized collocation methods : solutions to nonlinear problems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized collocation methods : solutions to nonlinear problems

Lods, Bertrand; Revelli, Roberto; Ridolfi, Luca; Bellomo, N.

9780817645250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31762

Truy cập trực tuyến

15
Research Methods for Engineers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Methods for Engineers

Thiel, David V.

978-1-107-03488-4 Hardback; 978-1-107-61019-4 Paperback; 9781139542326 (ebook); http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62113

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical methods for engineers and scientists

Hoffman Joe D

NY Marcel Dekker Inc; 2001 - (518.00285 HOF 2001)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research methods for Business Students

Mark Saunders; Adrian Thornhill; Philip Lewis

Pearson Education Limited; 2009 - (650,072)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Complete Textbook of Phlebotomy Fourth Edition

Hoeltke Lynn B

Delmar Cengage Learning; 2013 - (616,07561)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to Business Research Methods

Greener Sue; Martelli Joe

Bookboon; 2018 - (658.0072)

Truy cập trực tuyến

20
Design for Six Sigma : [the revolutionary process for achieving extraordinary profits]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Six Sigma : [the revolutionary process for achieving extraordinary profits]

Chowdhury Subir; Thành công trong kinh doanh

Harlow : Financial Times Prentice Hall, 2003 - ISBN0273662694

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 7.434.732  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.957.484)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.434.287)
 3. Trong mục lục thư viện (312)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (167.298)
 2. 1957đến1971  (133.886)
 3. 1972đến1986  (594.975)
 4. 1987đến2002  (1.351.597)
 5. Sau 2002  (5.149.831)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.542.190)
 2. French  (867.006)
 3. Chinese  (673.335)
 4. German  (635.916)
 5. Korean  (217.011)
 6. Japanese  (166.540)
 7. Spanish  (121.855)
 8. Portuguese  (73.282)
 9. Russian  (62.418)
 10. Italian  (37.710)
 11. Finnish  (26.134)
 12. Danish  (20.287)
 13. Norwegian  (18.364)
 14. Dutch  (16.220)
 15. Polish  (10.446)
 16. Czech  (7.194)
 17. Turkish  (4.807)
 18. Ukrainian  (4.749)
 19. Hungarian  (4.112)
 20. Romanian  (3.459)
 21. Undetermined  (1.656)
 22. Hebrew  (1.647)
 23. Greek  (1.526)
 24. Arabic  (755)
 25. Persian  (382)
 26. Lithuanian  (213)
 27. Icelandic  (113)
 28. Slovak  (82)
 29. Vietnamese  (30)
 30. Serbo-Croatian  (26)
 31. Thai  (6)
 32. Basque  (4)
 33. Macedonian  (3)
 34. Amharic  (1)
 35. Maori  (1)
 36. Tagalog  (1)
 37. Georgian  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, J.
 2. Li, Jing
 3. Li, Jian
 4. Zhang, Yang
 5. Liu, Hui

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...