skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.233.915  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Antiproliferative and Pro-Apoptotic Activity of Diarylheptanoids Isolated from the Bark of Alnus japonica in Human Leukemia Cell Lines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antiproliferative and Pro-Apoptotic Activity of Diarylheptanoids Isolated from the Bark of Alnus japonica in Human Leukemia Cell Lines

Alnus japonica; Hirsutanone; Oregonin; Diarylheptanoid

ISIKNOWLEDGE; 0192-415X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32592

Truy cập trực tuyến

2
Energy metabolism and obesity : research and clinical applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy metabolism and obesity : research and clinical applications

Donohoue, Patricia A.

9781603271394; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31880

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

체질인류학회지 Anatomy & Biological Anthropology

ISSN1225-150X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory networks in stem cells

Springer; 2009 - (616.02774)

Truy cập trực tuyến

5
Treatment of vemurafenib-resistant SKMEL-28 melanoma cells with paclitaxel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of vemurafenib-resistant SKMEL-28 melanoma cells with paclitaxel

Nguyen, Dinh Thang; Phan, Tuan Nghia; Kumasaka, Mayuko Y; Yajima, Ichiro; Kato, Masashi

15137368; http://koreascience.or.kr/article/ArticleFullRecord.jsp?cn=POCPA9_2015_v16n2_699; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32957

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolomics

ISSN1573-3882

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenolic compounds and metabolic regulation

Finkle Bernard J; Runeckles V. C. |q (Victor C.); United States. |b Agricultural Research Service. |b Western Utilization Research and Development Division.; Plant Phenolics Group of North America.

New York, Appleton-Century-Crofts, 1967. - (572 PHE 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diabetic foot

ISSN1462-2041

Truy cập trực tuyến

9
Resveratrol primes the effects of physical activity in old mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resveratrol primes the effects of physical activity in old mice

Rodriguez-Bies, Elizabeth; Bui, Thanh Tung; Navas, Placido

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26793

Truy cập trực tuyến

10
Cytochrome P3A4 inhibitors and other constituents of Fibraurea tinctoria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytochrome P3A4 inhibitors and other constituents of Fibraurea tinctoria

Su, Chung-Ren; Ueng, Yune-Fang; Nguyen Xuan Dung

ISIKNOWLEDGE; 0163-3864; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30892

Truy cập trực tuyến

11
A lithotrophic microbial fuel cell operated with pseudomonads-dominated iron-oxidizing bacteria enriched at the anode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lithotrophic microbial fuel cell operated with pseudomonads-dominated iron-oxidizing bacteria enriched at the anode

Nguyen, Thuy Thu; Luong, Tha Thanh Thi; Nguyen Tran, Phuong Hoang; Ha, Thi Viet Bui; Nguyen, Huy Quang; Dinh, Hang Thuy; Kim, Byung Hong; Pham, Hai The

Scopus; 17517907; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1751-7915.12267/abstract;jsessionid=99F829B4CACA30BD643C9C1927842A4B.f02t01; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34081

Truy cập trực tuyến

12
Resveratrol primes the effects of physical activity in old mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resveratrol primes the effects of physical activity in old mice

Rodríguez-Bies, E.; Tung, B.T.; Navas, P.; López-Lluch, G.

Scopus; 00071145; https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/resveratrol-primes-the-effects-of-physical-activity-in-old-mice/CA87C3D8F6C9F72D144AF6CE55A84D40; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33842

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia

ISSN0004-2730

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AJP-Endocrinology and Metabolism

ISSN0193-1849

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alces

ISSN0835-5851

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal für Mineralstoffwechsel

ISSN1023-7763

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug Metabolism and Pharmacokinetics

ISSN1347-4367

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of clinical lipidology

ISSN1933-2874

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

e-SPEN Journal

ISSN2212-8263

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein degradation : the ubiquitin - proteasome system. Volume 2

Ciechanover Aaron J; Mayer R. J; Rechsteiner Martin

Weinheim : Wiley-VCH, c2005-c2006 - (612.3 PRO(2) 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.233.915  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.130.999)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.214.505)
 3. Trong mục lục thư viện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (16.317)
 2. 1959đến1973  (72.140)
 3. 1974đến1988  (233.717)
 4. 1989đến2004  (633.262)
 5. Sau 2004  (1.257.450)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Animals  (1.072.274)
 2. Biology  (712.057)
 3. Medicine  (591.999)
 4. Chemistry  (477.912)
 5. Mice  (346.593)
 6. Proteins  (222.718)
 7. Gene Expression  (192.941)
 8. Metabolism  (157.873)
 9. Sciences (General)  (135.089)
 10. Enzymes  (115.116)
 11. Liver  (113.939)
 12. Research Article  (103.842)
 13. Glucose  (92.635)
 14. Rodents  (83.743)
 15. Life Sciences  (78.936)
 16. Insulin  (61.516)
 17. Biochemistry  (58.161)
 18. Obesity  (36.013)
 19. Glucose Metabolism  (34.789)
 20. Physiology  (29.591)
 21. Insulin Resistance  (26.031)
 22. Drugs  (20.920)
 23. Drug Interactions  (10.788)
 24. Pharmaceutical Preparations  (4.154)
 25. Drug Discovery  (3.915)
 26. Health Sciences  (2.985)
 27. Social Sciences  (801)
 28. Drug Toxicity  (160)
 29. Trao đổi chất  (9)
 30. Dược lý học  (6)
 31. Thuốc  (5)
 32. Dược phẩm  (5)
 33. Thuốc độc  (5)
 34. Bách khoa toàn thư  (5)
 35. Chế phẩm  (5)
 36. Hóa sinh  (4)
 37. Quá trình chuyển hóa  (4)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.179.409)
 2. Japanese  (43.829)
 3. Chinese  (11.337)
 4. Portuguese  (9.024)
 5. French  (7.955)
 6. Spanish  (5.083)
 7. German  (3.120)
 8. Italian  (1.921)
 9. Polish  (942)
 10. Russian  (907)
 11. Dutch  (645)
 12. Korean  (453)
 13. Norwegian  (308)
 14. Turkish  (186)
 15. Ukrainian  (93)
 16. Hungarian  (83)
 17. Persian  (39)
 18. Danish  (18)
 19. Lithuanian  (17)
 20. Czech  (15)
 21. Icelandic  (15)
 22. Romanian  (12)
 23. Slovak  (5)
 24. Arabic  (3)
 25. Finnish  (3)
 26. Macedonian  (1)
 27. Samoan  (1)
 28. Thai  (1)
 29. Amharic  (1)
 30. Greek  (1)
 31. Malay  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Georgian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (96)
 2. R - Medicine.  (55)
 3. T - Technology .  (10)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Wei
 2. Zhang, Yan
 3. Zhang, Li
 4. Li, Qing
 5. Wang, Juan

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Biology
 3. Medicine
 4. Chemistry
 5. Mice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...