skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James S. Leonard (ed.), Making Mark Twain Work in the Classroom (Durham, NC: Duke University Press, 1999, 34 cloth, 11.95 paper). ISBN 0 8223 2278 1, 0 8223 2297 8.

Messent, Peter

Journal of American Studies, 2001, Vol.35(2), pp.337-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8758 ; E-ISSN: 1469-5154 ; DOI: 10.1017/S0021875801446640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary: Louis J. Budd (1921-2010).(Obituary)

Messent, Peter

Journal of American Studies, August, 2011, Vol.45(3), p.599-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8758

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary: Louis J. Budd (1921–2010

Messent, Peter

ISSN: 1553-0981 ; E-ISSN: 1756-2597 ; DOI: 10.1111/j.1756-2597.2011.00055.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Messent, Peter

Journal of American Studies, Aug 2013, Vol.47(3), pp.854-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218758 ; E-ISSN: 14695154 ; DOI: 10.1017/S0021875813000832

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Paul HendricksonHemingway’s Boat: Everything He Loved in Life, and Lost, 1934–1961. New York: Knopf, 2011. viii + 532 pp. (Cloth US$30.00)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul HendricksonHemingway’s Boat: Everything He Loved in Life, and Lost, 1934–1961. New York: Knopf, 2011. viii + 532 pp. (Cloth US$30.00)

Messent, Peter

New West Indian Guide, 2014, Vol.88(1-2), pp.210-212 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1382-2373 ; E-ISSN: 2213-4360 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22134360-08801054

Toàn văn sẵn có

6
Mark Twain, White Elephants, and Siamese Twins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Twain, White Elephants, and Siamese Twins

Messent, Peter

The Mark Twain Annual, 2015, Vol.13(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15530981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5325/marktwaij.13.1.0001

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Re‐evaluation of Mark Twain Following the Centenary of his Death

Messent, Peter

Mark Twain Annual, November 2011, Vol.9(1), pp.44-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-0981 ; E-ISSN: 1756-2597 ; DOI: 10.1111/j.1756-2597.2011.00059.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Louis J. Budd (1921-2010)

Messent, Peter

Journal of American Studies, Aug 2011, Vol.45(3), pp.599-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218758 ; E-ISSN: 14695154 ; DOI: 10.1017/S0021875811000843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Food and Drink
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food and Drink

Messent, Peter

Ernest Hemingway in Context, pp.257-266

ISBN: 9781107010550 ; ISBN: 9781107429314 ; ISBN: 1107010551 ; ISBN: 1107429315 ; E-ISBN: 9780511862458 ; E-ISBN: 0511862458 ; DOI: 10.1017/CBO9780511862458.031

Toàn văn sẵn có

10
‘No Way Back Forever’: American Western Myth in Cormac McCarthy's Border Trilogy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘No Way Back Forever’: American Western Myth in Cormac McCarthy's Border Trilogy

Messent, Peter

American Mythologies: New Essays on Contemporary Literature, pp.128-156

E-ISBN: 9781781386101 ; E-ISBN: 1781386102

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Twain, Joseph Twichell, and religion

Messent, Peter

Nineteenth-Century Literature, Dec, 2003, Vol.58(3), p.368(402) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-9356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Learning disability nurses must stay linked to the NHS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning disability nurses must stay linked to the NHS

Messent, Peter ; Caan, Woody

British Journal of Nursing, 10/26/2000, Vol.9(19), pp.2062-2062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-0461 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2000.9.19.16242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tramps and tourists: Europe in Mark Twain's A Tramp Abroad.(Critical Essay)

Messent, Peter

Yearbook of English Studies, Annual, 2004, Vol.34, p.138(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2473

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tramps and tourists: Europe in Mark Twain's A Tramp Abroad.(Critical Essay)

Messent, Peter

Yearbook of English Studies, Annual, 2004, Vol.34, p.138(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2473

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lin Salamo and Harriet Elinor Smith (eds.), Mark Twains Letters. Volume 5: 18721873 (Berkeley: University of California Press, 1997, $60). Pp. 939. ISBN 0 520 20822 6.

Messent, Peter

Journal of American Studies, 1999, Vol.33(1), pp.89-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8758

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clark Griffith, Achilles and the Tortoise: Mark Twains Fictions (Tuscaloosa and London: University of Alabama Press, 1998, $34.95). Pp. 284. ISBN 0 8173 0903 9.

Messent, Peter

Journal of American Studies, 1999, Vol.33(3), pp.519-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discipline and punishment in 'The Adventures of Tom Sawyer.'

Messent, Peter

Journal of American Studies, August, 1998, p.219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8758

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discipline and Punishment in The Adventures of Tom Sawyer

Messent, Peter

Journal of American Studies, 1998, Vol.32(2), pp.219-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Tramps and Tourists: Europe in Mark Twain's 'A Tramp Abroad'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tramps and Tourists: Europe in Mark Twain's 'A Tramp Abroad'

Messent, Peter

The Yearbook of English Studies, 2004, Vol.34, p.138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03062473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3509490

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caesarean section rate in England and Wales

Caan, Woody ; Messent, Peter ; Leung, Gabriel M ; Lam, Tai-Hing ; Wong, Irene ; Thach, Thuan Q

BMJ, 23 February 2002, Vol.324(7335), p.486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.324.7335.486 ; PMID: 11859059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (71)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (13)
 2. 1985đến1994  (20)
 3. 1995đến2001  (22)
 4. 2002đến2011  (14)
 5. Sau 2011  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (40)
 2. Bình xét khoa học  (31)
 3. Book Chapters  (2)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...