skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 159.472  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN SINH COENZYME Q10 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN SINH COENZYME Q10 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM

Đào Thị, Lương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/305

Truy cập trực tuyến

2
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY Ở VÙNG Ô NHIỄM DIOXIN SÂN BAY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY Ở VÙNG Ô NHIỄM DIOXIN SÂN BAY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG

Đào, Thị Lương; Trần, Thị Lệ Quyên; Dương, Văn Hợp

Đào, T. L., Trần, T. L. Q., Dương, V. H. (2008). NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY Ở VÙNG Ô NHIỄM DIOXIN SÂN BAY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG. Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 4, tr. 1-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/306

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men gia súc và men rượu

Nguyễn Lân Dũng

H. : KHKT, 1986 - (579 NG-D 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Application of fed-batch fermentation in high-gravity brewing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of fed-batch fermentation in high-gravity brewing

Vũ, Trần Khánh Linh; Lê, Văn Việt Mần

tr. 166-173; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5685

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi sinh vật học. Tập 2

Nguyễn Lân Dũng; Nguyễn Đình Quyến; Phạm Văn Ty

H. : ĐH và THCN, 1977 - (579 NG-D(2) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2

Trần, Thị Lệ Quyên; Đào, Thị Lương

Trần, T. L. Q., Đào, T. L. (2010). PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2. Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 6, tr. 7-13; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/309

Truy cập trực tuyến

7
Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp

Dương, Văn Hợp

Dương, V. H. (2006). Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11165

Truy cập trực tuyến

8
Một số ứng dụng nấm men trong công nghệ sinh học
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số ứng dụng nấm men trong công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Sinh, Nguyễn Thành Đạt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59879

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens : Đề tài NCKH. QG.13.12

Trịnh Thành Trung; Trịnh Thị Vân Anh

Hà Nội : Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học , 2016 - (579.562 TR-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Nghiên cứu điều kiện lên men xốp và đặc tính Phytase bền nhiệt từ chủng vi khuẩn Bacillus Amyloliquefaciens subsp. Plantarum B16 phân lập ở đất vườn Quốc gia Trùng Khánh- Cao Bằng
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men xốp và đặc tính Phytase bền nhiệt từ chủng vi khuẩn Bacillus Amyloliquefaciens subsp. Plantarum B16 phân lập ở đất vườn Quốc gia Trùng Khánh- Cao Bằng

Trần Thị Lệ Quyên; Đào Thị Lương; Dương Văn Hợp

0886 - 8566; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10981

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens : Đề tài NCKH. QG.13.12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens : Đề tài NCKH. QG.13.12

Trịnh Thành Trung ; Trịnh Thị Vân Anh ... [et

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62089

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens

Trịnh, Thành Trung; Trịnh, Thị Vân Anh

Trịnh, T. T, Trịnh, T. V. A, et al. (2016). Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62719

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men và công nghiệp thực phẩm

Lê Ngọc Tú; Nguyễn Chúc

H. : KHKT, 1975 - (579.5 LE-T 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OSF/Motis Programmer's Guide : Open SoftWare Foundation

Cambridge : Prentice-Hall, Inc , 1993 - (005.3 OSF 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying on continuous fermentation process of production alcohol from sugar cane molasses by saccharomyces cerevisiae Y 7028

Nguyễn Thúy Hường; Dang Hoa Binh; Do Thi Loan; Le Quang Linh; Ngo Manh Tien; Ngo Tien Hien; Ngô Tự Thành; Nguyen Thi Loc; Vu Quynh Huong

Proceedings of the National Biotechnology Conference 16-17/12 2003

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phân loại nấm men

Dương Văn Hợp

H., 1995 - (579.5 DU-H 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Lập trình trên môi trường Windows

Trần Nhật Hóa

H. : KHKT, 2011 - (005.4 TR-H 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một số vi sinh vật trong quá trình lên men xúc xích bán khô và giải pháp hạn chế vi sinh vật không mong muốn : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Trịnh Thanh Thúy; Phạm Văn Ty; Phan Thanh Tâm

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (579.5 TR-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi sinh vật học

Nguyễn Lân Dũng; Nguyễn Đình Quyến; Phạm Văn Ty

H. : ĐH và THCN, 1980 - (579 NG-D 1980) - (579 VIS 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
20
Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mai, Đàm Linh; Đỗ, Minh Phương; Phạm, Thị Tuyết; Kiều, Hữu Ảnh; Nguyễn, Thị Giang

tr. 221-226; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4736

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 159.472  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (20.611)
 2. 1956đến1970  (3.677)
 3. 1971đến1985  (3.068)
 4. 1986đến2001  (15.947)
 5. Sau 2001  (89.293)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (145.072)
 2. Portuguese  (779)
 3. Spanish  (708)
 4. French  (687)
 5. German  (458)
 6. Japanese  (415)
 7. Russian  (236)
 8. Dutch  (143)
 9. Korean  (108)
 10. Vietnamese  (99)
 11. Czech  (98)
 12. Chinese  (93)
 13. Polish  (90)
 14. Italian  (89)
 15. Danish  (81)
 16. Undetermined  (76)
 17. Lithuanian  (74)
 18. Finnish  (60)
 19. Slovak  (59)
 20. Greek  (59)
 21. Persian  (58)
 22. Romanian  (55)
 23. Hungarian  (54)
 24. Norwegian  (50)
 25. Turkish  (18)
 26. Icelandic  (13)
 27. Arabic  (10)
 28. Ukrainian  (8)
 29. Macedonian  (1)
 30. Albanian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prestage, Garrett
 2. Mayer, Kenneth H.
 3. Mayer, Kenneth
 4. Parsons, Jeffrey T.
 5. Fairley, Christopher K

theo chủ đề:

 1. Men
 2. Male
 3. Women
 4. Adult
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...