skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighting for Independence: What Can Just War Theory Learn from Civil Conflict?

Meisels, Tamar

Social Theory and Practice, Apr 2014, Vol.40(2), p.304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037802X ; E-ISSN: 2154123X ; DOI: 10.5840/soctheorpract201440218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assassination: targeting nuclear scientists

Meisels, Tamar

Law and Philosophy, March, 2014, Vol.33(2), p.207-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assassination: Targeting Nuclear Scientists

Meisels, Tamar

Law and Philosophy, 2014, Vol.33(2), pp.207-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5249 ; E-ISSN: 1573-0522 ; DOI: 10.1007/s10982-013-9181-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just War Theory and the 2008–09 Gaza Invasion

Brown, Davis ; Gross, Michael L. ; Meisels, Tamar ; Slater, Jerome

International Security, 2013, Vol.38(1), pp.160-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: 10.1162/ISEC_c_00129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence: Just War Theory and the 2008–09 Gaza Invasion

Brown, Davis ; Gross, Michael L. ; Meisels, Tamar ; Slater, Jerome

International Security, 2013, Vol.38(1), pp.160-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeted killing with drones? Old arguments, new technologies

Meisels Tamar

Filozofija i Društvo, 01 January 2018, Vol.29(1), pp.3-16

ISSN: 0353-5738 ; E-ISSN: 2334-8577 ; DOI: 10.2298/FID1801003M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting Terror

Meisels, Tamar

Social Theory and Practice, Jul 2004, Vol.30(3), pp.297-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037802X ; E-ISSN: 2154123X ; DOI: 10.5840/soctheorpract200430320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Nationalism and Territorial Rights

Meisels, Tamar

Journal of Applied Philosophy, January 2003, Vol.20(1), pp.31-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-3758 ; E-ISSN: 1468-5930 ; DOI: 10.1111/1468-5930.00233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combatants - lawful and unlawful

Meisels, Tamar

Law and Philosophy, Jan, 2007, Vol.26(1), p.31-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combatants – Lawful and Unlawful

Meisels, Tamar

Law and Philosophy, 2007, Vol.26(1), pp.31-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5249 ; E-ISSN: 1573-0522 ; DOI: 10.1007/s10982-005-5917-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethical Significance of National Settlement

Meisels, Tamar

Canadian Journal of Philosophy, 01 January 2005, Vol.35(4), pp.501-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-5091 ; E-ISSN: 1911-0820 ; DOI: 10.1080/00455091.2005.10716600

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Territorial Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Rights

Meisels, Tamar

Law and Philosophy Library

ISBN: 9781402038228 ; ISBN: 1402038224 ; E-ISBN: 9781402038235 ; E-ISBN: 1402038232 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3823-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Trouble with Terror
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Trouble with Terror

Meisels, Tamar

ISBN10: 0521899486 ; ISBN10: 0521728320 ; ISBN13: 9780521899482 ; ISBN13: 9780521728324 ; E-ISBN10: 0511427883 ; E-ISBN13: 9780511427886

Toàn văn sẵn có

14
Territorial rights: Law and Philosophy Library 72
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial rights: Law and Philosophy Library 72

Meisels, Tamar ; Springer (Firm)

ISBN10: 1402095406 ; ISBN13: 9781402095405 ; E-ISBN10: 1402092628 ; E-ISBN13: 9781402092626

Toàn văn sẵn có

15
Earth—the Final Frontier
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth—the Final Frontier

Meisels, Tamar

Law and Philosophy Library, Territorial Rights, pp.113-120

ISBN: 9781402038228 ; ISBN: 1402038224 ; E-ISBN: 9781402038235 ; E-ISBN: 1402038232 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3823-5_8

Toàn văn sẵn có

16
Global Justice and Principles of Equal Distribution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Justice and Principles of Equal Distribution

Meisels, Tamar

Law and Philosophy Library, Territorial Rights, pp.97-112

ISBN: 9781402038228 ; ISBN: 1402038224 ; E-ISBN: 9781402038235 ; E-ISBN: 1402038232 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3823-5_7

Toàn văn sẵn có

17
The Ethical Significance of Settlement
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethical Significance of Settlement

Meisels, Tamar

Law and Philosophy Library, Territorial Rights, pp.75-96

ISBN: 9781402038228 ; ISBN: 1402038224 ; E-ISBN: 9781402038235 ; E-ISBN: 1402038232 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3823-5_6

Toàn văn sẵn có

18
‘A Land Without a People’—an Evaluation of Nations’ Efficiency-based Territorial Claims
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘A Land Without a People’—an Evaluation of Nations’ Efficiency-based Territorial Claims

Meisels, Tamar

Law and Philosophy Library, Territorial Rights, pp.63-74

ISBN: 9781402038228 ; ISBN: 1402038224 ; E-ISBN: 9781402038235 ; E-ISBN: 1402038232 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3823-5_5

Toàn văn sẵn có

19
‘Looking Forward to the Past’—an Analysis of Territorial Claims Based on Principles of Corrective Justice
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Looking Forward to the Past’—an Analysis of Territorial Claims Based on Principles of Corrective Justice

Meisels, Tamar

Law and Philosophy Library, Territorial Rights, pp.43-62

ISBN: 9781402038228 ; ISBN: 1402038224 ; E-ISBN: 9781402038235 ; E-ISBN: 1402038232 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3823-5_4

Toàn văn sẵn có

20
‘Historical Rights’ to Land
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Historical Rights’ to Land

Meisels, Tamar

Law and Philosophy Library, Territorial Rights, pp.25-42

ISBN: 9781402038228 ; ISBN: 1402038224 ; E-ISBN: 9781402038235 ; E-ISBN: 1402038232 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3823-5_3

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2007  (11)
 3. 2008đến2012  (3)
 4. 2013đến2018  (6)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Book Chapters  (8)
 3. Sách  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Meisels, Tamar
 2. Meisels, T
 3. Tamar Meisels
 4. Slater, Jerome
 5. Brown, Davis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...