skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of a 2D charged particle confined by a magnetic and AB flux fields under the radial scalar power potential

Eshghi, M. ; Mehraban, H.

The European Physical Journal Plus, 2017, Vol.132(3), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2190-5444 ; DOI: 10.1140/epjp/i2017-11379-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Analysis of BFormula -> J/  a1(1260)+ in a perturbative QCD approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of BFormula -> J/  a1(1260)+ in a perturbative QCD approach

Najafi, F. ; Mehraban, H.

Progress of Theoretical and Experimental Physics, 03/01/2015, Vol.2015(3), pp.33B09-0 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-3911 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ptep/ptv001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonresonant three-body decays of b to j/ψππ

Mohammadi, B. ; Mehraban, H.

EPL (Europhysics Letters), 2012, Vol.100(3), p.31002 (3pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: 10.1209/0295-5075/100/31002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Hadronic Quasi-Three-Body B Decays

Estabar, T. ; Mehraban, H.

Physics of Particles and Nuclei Letters, 2018, Vol.15(6), pp.601-609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-4771 ; E-ISSN: 1531-8567 ; DOI: 10.1134/S1547477118060201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the B .sup.0(+) [right arrow] J/[psi]D .sup.0(+) decays.(Report)

Sayahi, M. ; Mehraban, H.

Physics of Particles and Nuclei Letters, 2013, Vol.10(7), p.677(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-4771

Toàn văn sẵn có

6
Effects of Final-State Interactions in B0->K+K- Decay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Final-State Interactions in B0->K+K- Decay

Mohammadi, B. ; Mehraban, H.

Progress of Theoretical Physics, 09/01/2012, Vol.128(3), pp.477-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-068X ; E-ISSN: 1347-4081 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1143/PTP.128.477

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-body $B^0_{(s)}$ to $\phi \pi^+ \pi^-$ decays

Estabar, T ; Mehraban, H

Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2018, Vol. 2018(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-3911 ; DOI: 10.1093/ptep/pty070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Final state interaction in B .sup.0 [right arrow] J/I[rho].sup.0 1.(Report)

Mohammadi, B. ; Mehraban, H.

Physics of Particles and Nuclei Letters, Jan, 2013, Vol.10(1), p.16(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-4771

Toàn văn sẵn có

9
Eigen Spectra for q-Deformed Hyperbolic Scarf Potential Including a Coulomb-like Tensor Interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eigen Spectra for q-Deformed Hyperbolic Scarf Potential Including a Coulomb-like Tensor Interaction

Eshghi, M. ; Mehraban, H.

Journal of Scientific Research, 04/30/2011, Vol.3(2), pp.239-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2070-0237 ; E-ISSN: 2070-0245 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3329/jsr.v3i2.7295

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the B c + → D s + K ¯ 0 ∗ $\boldsymbol {B}_{\boldsymbol {c}}^{\boldsymbol {+}} {\boldsymbol \to } {\boldsymbol {D}}_{\boldsymbol {s}}^{\boldsymbol {+}} \overline {K}^{\mathbf {0}^{\ast }}$ decay

ASADI, A ; MEHRABAN, H

Pramana, 2017, Vol.88(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4289 ; E-ISSN: 0973-7111 ; DOI: 10.1007/s12043-016-1306-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the B 0(+) → J /Ψ D 0(+) decays

Sayahi, M. ; Mehraban, H.

Physics of Particles and Nuclei Letters, 2013, Vol.10(7), pp.677-682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-4771 ; E-ISSN: 1531-8567 ; DOI: 10.1134/S1547477114010166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Final state interaction in B 0 → J /ψρ 0 1

Mohammadi, B. ; Mehraban, H.

Physics of Particles and Nuclei Letters, 2013, Vol.10(1), pp.16-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-4771 ; E-ISSN: 1531-8567 ; DOI: 10.1134/S1547477113010032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution of the Dirac Equation with Position-Dependent Mass for q-Parameter Modified Pöschl–Teller and Coulomb-like Tensor Potential

Eshghi, M. ; Mehraban, H.

Few-Body Systems, 2012, Vol.52(1), pp.41-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-7963 ; E-ISSN: 1432-5411 ; DOI: 10.1007/s00601-011-0238-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of b and b s mesons with a coulomb plus exponential type potential

Yazarloo, B. H. ; Mehraban, H.

EPL (Europhysics Letters), 2016, Vol.116(3), p.31004 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: 10.1209/0295-5075/116/31004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Study of decay properties of D and D s mesons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of decay properties of D and D s mesons

Yazarloo, B. H. ; Mehraban, H.

EPL (Europhysics Letters), 07/01/2016, Vol.115(2), p.21002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/115/21002

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass spectrum and decay properties of heavy-light mesons: D, D s , B and B s mesons

Yazarloo, B. ; Mehraban, H.

The European Physical Journal Plus, 2017, Vol.132(2), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2190-5444 ; DOI: 10.1140/epjp/i2017-11335-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Body $B^0_{(s)}$ to $\phi \pi^+ \pi^-$ Decays

Estabar, T. ; Mehraban, H.

Prog Theor Exp Phys (2018)

Arxiv ID: 1805.07050

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Final state interaction effects in the B + → D + K 0 decay

Mehraban, H. ; Borhani, M. ; Asadi, A.

JETP Letters, 2014, Vol.100(5), pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3640 ; E-ISSN: 1090-6487 ; DOI: 10.1134/S002136401417010X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Final State Interaction Effects in B0 &#8594; D0*D0 Decay<br>Final State Interaction Effects in B0 &#8594; D0*D0 Decay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Final State Interaction Effects in B0 → D0*D0 Decay
Final State Interaction Effects in B0 → D0*D0 Decay

Mehraban, H. ; Asadi, A.

Ukrainian Journal of Physics, 9/2014, Vol.59(9), pp.863-873

ISSN: 20710186 ; E-ISSN: 20710194 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15407/ujpe59.09.0863

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Body \(B^0_{(s)}\) to \(\phi \pi^+ \pi^-\) Decays

Estabar, T ; Mehraban, H; Mehraban, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 18, 2018

DOI: 10.1093/ptep/pty070

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (3)
 3. 2013đến2013  (4)
 4. 2014đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mehraban, H
 2. H. Mehraban
 3. Eshghi, M
 4. Yazarloo, B.H
 5. Yazarloo, Bh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...