skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Colonization of UK coastal realignment sites by mosquitoes: implications for design, management, and public health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonization of UK coastal realignment sites by mosquitoes: implications for design, management, and public health

Medlock, J.M. ; Vaux, A.G.C.

Journal of Vector Ecology, 06/2013, Vol.38(1), pp.53-62 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1948-7134.2013.12008.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological approaches to informing public health policy and risk assessments on emerging vector-borne zoonoses

Medlock, Jm ; Jameson, Lj

Emerging health threats journal, 2010, Vol.3, pp.e1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-8550 ; PMID: 22460391 Version:1 ; DOI: 10.3134/ehtj.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance for exotic ticks on companion animals in the UK

Jameson , L.J. ; Phipps , L.P. ; Medlock , J.M.

Veterinary record : journal of the British Veterinary Association, 2010, Vol.166(7), pp.202-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Woodland biodiversity management as a tool for reducing human exposure to Ixodes ricinus ticks: A preliminary study in an English woodland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Woodland biodiversity management as a tool for reducing human exposure to Ixodes ricinus ticks: A preliminary study in an English woodland

Medlock, J.M. ; Shuttleworth, H. ; Copley, V. ; Hansford, K.M. ; Leach, S.

Journal of Vector Ecology, 12/2012, Vol.37(2), pp.307-315 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1948-7134.2012.00232.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Ticks on northward migrating birds in southern Spain during Spring, 2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ticks on northward migrating birds in southern Spain during Spring, 2011

Foley-Fisher, M. ; Phipps, P. ; Medlock, J.M. ; Atkinson, P. ; Atkinson, B. ; Hewson, R. ; Gale, P.

Journal of Vector Ecology, 12/2012, Vol.37(2), pp.478-480 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1948-7134.2012.00256.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to passive mosquito surveillance in the EU

Kampen, H. ; Medlock, J.M. ; Vaux, A.G.C. ; Koenraadt, C.J.M. ; Vliet, van, A.J.H. ; Bartumeus, F. ; Oltra, A. ; Sousa, C.A. ; Chouin, S. ; Werner, D.

Parasites & Vectors, 2015, Vol.8, pp.urn:issn:1756-3305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1756-3305

Toàn văn sẵn có

7
ALARM UNIT FOR USE WITH INTERMITTENT POSITIVE-PRESSURE-RESPIRATION CIRCUITS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALARM UNIT FOR USE WITH INTERMITTENT POSITIVE-PRESSURE-RESPIRATION CIRCUITS

Medlock, J.M.

The Lancet, 10/1957, Vol.270(6998), p.725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(57)92262-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced West Nile virus surveillance in the North Kent marshes, UK

Vaux, Agc ; Gibson, G ; Hernandez - Triana, Lm ; Cheke, Ra ; Mccracken, F ; Jeffries, Cl ; Horton, Dl ; Springate, S ; Johnson, N ; Fooks, Ar ; Leach, S ; Medlock, Jm

Parasites & Vectors, 10 February 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 1756-3305 ; ISBN: 10 DOI: 10.1186/s13071-015-0705-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
PULMONARY MONILIASIS TREATED WITH NYSTATIN AEROSOL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PULMONARY MONILIASIS TREATED WITH NYSTATIN AEROSOL

Mckendrick, G.Donaldw. ; Medlock, J.M.

The Lancet, 3/1958, Vol.271(7021), pp.621-622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(58)90872-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importation of Exotic Ticks into the United Kingdom via the International Trade in Reptiles

Pietzsch , M. ; Quest , R. ; Hillyard , P.D. ; Medlock , J.M. ; Leach , S.

Experimental & applied acarology, 2006, Vol.38(1), pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Public health significance of invasive mosquitoes in Europe
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health significance of invasive mosquitoes in Europe

Schaffner, F. ; Medlock, J.M. ; Bortel, W. Van

Clinical Microbiology and Infection, 08/2013, Vol.19(8), pp.685-692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1198743X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1469-0691.12189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1)
 2. 1958đến2005  (1)
 3. 2006đến2009  (1)
 4. 2010đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Medlock, J M
 2. Medlock, Jm
 3. Leach, S
 4. Leach, Steve
 5. Medlock, Jolyon M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...