skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina: selección
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina: selección

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

2
Considerações sociológicas sobre o desenvolvimento econômico da América Latina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerações sociológicas sobre o desenvolvimento econômico da América Latina

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentido y función de la sociología

Medina Echavarría, José

Estudios sociológicos, 1986, Vol.4(10), pp.95-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-4186

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Razón de sociología

Medina Echavarría, José

Estudios sociológicos, 1986, Vol.4(10), pp.35-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-4186

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las propuestas de un nuevo orden económico internacional en perspectiva

Medina Echavarria, José

El trimestre económico, 1978, Vol.45(3), pp. 517-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-3011

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Universidad ante el desarrollo económico

Medina Echavarría, José

Revista mexicana de sociología : RMS, 1966, Vol.28(3), pp. 469-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-2503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las propuestas de un nuevo orden económico internacional en perspectiva

Medina Echavarría, José

El Trimestre Económico, Jul 1978, Vol.45(179), pp.517-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-3011

Toàn văn sẵn có

8
Filosofía del desarrollo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filosofía del desarrollo

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

9
Filosofía, educación y desarrollo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filosofía, educación y desarrollo

Medina Echavarría, José

Textos del ILPES

Toàn văn sẵn có

10
La reforma de la universidad latinoamericana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La reforma de la universidad latinoamericana

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

11
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

12
Discurso sobre política y planeación
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discurso sobre política y planeación

Medina Echavarría, José

Textos del ILPES

Toàn văn sẵn có

13
Sección de sociología del desarrollo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sección de sociología del desarrollo

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

14
América Latina en los escenarios posibles de la distensión
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

América Latina en los escenarios posibles de la distensión

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

15
Las propuestas de un Nuevo Orden Económico Internacional en perspectiva
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las propuestas de un Nuevo Orden Económico Internacional en perspectiva

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

16
América Latina en los escenarios posibles de la distensión
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

América Latina en los escenarios posibles de la distensión

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

17
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

18
Economic development in Latin America sociological considerations
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic development in Latin America sociological considerations

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

19
Aspectos sociales del desarrollo económico
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspectos sociales del desarrollo económico

Medina Echavarría, José

Serie Conmemorativa del XXV Aniversario de la CEPAL

Toàn văn sẵn có

20
Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (5)
 2. 1963đến1965  (8)
 3. 1966đến1971  (3)
 4. 1972đến1977  (9)
 5. Sau 1977  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (22)
 2. English  (7)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...