skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 123.095.671  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public Health Aspects of HIV/AIDS in Low and Middle Income Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Health Aspects of HIV/AIDS in Low and Middle Income Countries

Celentano, David D; Beyrer, Chris

978-0-387-72711-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26471

Truy cập trực tuyến

2
Weighted Littlewood-Paley Theory and Exponential-Square Integrability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weighted Littlewood-Paley Theory and Exponential-Square Integrability

Michael Wilson.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31152

Truy cập trực tuyến

3
Robotic Urology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotic Urology

Hubert John, Peter Wiklund.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29224

Truy cập trực tuyến

4
Cerebral Vasospasm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebral Vasospasm

H. -J. Steiger, Talat Kırış, John H. Zhang.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27180

Truy cập trực tuyến

5
Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome

Daniel A. Shoskes.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27246

Truy cập trực tuyến

6
Balloon Kyphoplasty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balloon Kyphoplasty

Stephan Becker, Michael Ogon

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26249

Truy cập trực tuyến

7
Nutrition in Kidney Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition in Kidney Disease

Laura D. Byham-Gray, Glenn M. Chertow, Jerrilynn D. Burrowes.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27992

Truy cập trực tuyến

8
Cornea and External Eye Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cornea and External Eye Disease

Thomas Reinhard, Frank Larkin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28177

Truy cập trực tuyến

9
Combat Sports Medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combat Sports Medicine

Kordi, Ramin; Maffulli, Nicola; Wroble, Randall R.; Wallace, W.Angus (Eds.)

978-1-84800-353-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28721

Truy cập trực tuyến

10
Brain Imaging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Imaging

Wagner, Henry N.

978-1-84800-307-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28608

Truy cập trực tuyến

11
Mitochondrial Medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial Medicine

Anna Gvozdjáková.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27908

Truy cập trực tuyến

12
Clinical MR Imaging and Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical MR Imaging and Physics

Chrysikopoulos, Haris S.

978-3-540-77999-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28711

Truy cập trực tuyến

13
Congenital Heart Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congenital Heart Disease

Lisa Bergersen, Susan Foerster, Audrey C. Marshall, Jeffery Meadows.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28001

Truy cập trực tuyến

14
Signs in MR-Mammography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signs in MR-Mammography

Kaiser, Werner A.

9783540732921; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29859

Truy cập trực tuyến

15
Modern Cases in Endocrinology and Diabetes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Cases in Endocrinology and Diabetes

Terry F. Davies.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27163

Truy cập trực tuyến

16
Nuclear Medicine Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Medicine Technology

K. Ramer, A. Alavi.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27967

Truy cập trực tuyến

17
Recovery, Analysis, and Identification of Commingled Human Remains
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery, Analysis, and Identification of Commingled Human Remains

Bradley J. Adams, John E. Byrd.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29117

Truy cập trực tuyến

18
Crisis Management in Acute Care Settings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis Management in Acute Care Settings

Michael St. Pierre, Gesine Hofinger, Cornelius Buerschaper.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28194

Truy cập trực tuyến

19
Breast Augmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast Augmentation

Shiffman, Melvin A.

978-3-540-78947-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28614

Truy cập trực tuyến

20
Practicing Neurology: what you need to know, what you need to do
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing Neurology: what you need to know, what you need to do

Pourmand, Rahman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25717

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 123.095.671  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.788.810)
 2. Toàn văn trực tuyến (123.094.476)
 3. Trong mục lục thư viện (250)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (7.080.350)
 2. 1957đến1972  (5.373.280)
 3. 1973đến1988  (19.768.984)
 4. 1989đến2005  (32.286.999)
 5. Sau 2005  (56.809.383)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (122.231.594)
 2. Chemistry  (117.461.609)
 3. Humans  (1.547.499)
 4. Female  (941.289)
 5. Male  (769.143)
 6. Adult  (543.886)
 7. Public Health  (193.462)
 8. Medical Research  (160.253)
 9. Patients  (141.759)
 10. Abridged  (118.868)
 11. Mortality  (94.980)
 12. Engineering  (83.768)
 13. Sociology  (82.838)
 14. Hospitals  (80.725)
 15. Life Sciences  (69.407)
 16. Epidemiology  (67.039)
 17. Clinical Trials  (62.127)
 18. Clinical Medicine  (58.254)
 19. United Kingdom  (49.038)
 20. Internal medicine  (42.455)
 21. Obesity  (39.197)
 22. Emergency medicine  (36.555)
 23. Health Sciences  (26.027)
 24. Developing Countries  (24.657)
 25. HIV Infections  (24.364)
 26. Social Sciences  (20.291)
 27. Biomedical Research  (12.317)
 28. Global Health  (9.879)
 29. Environmental Sciences  (4.841)
 30. Social medicine  (3.845)
 31. Information Technology  (1.843)
 32. Arts and Humanities  (198)
 33. Công tác xã hội  (90)
 34. Medicine, Popular  (80)
 35. Y học  (41)
 36. Người cao tuổi  (24)
 37. Thuốc  (13)
 38. Nội khoa  (6)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (93.129.767)
 2. German  (24.482.262)
 3. Chinese  (17.046.716)
 4. French  (14.779.540)
 5. Korean  (3.784.850)
 6. Japanese  (2.959.118)
 7. Spanish  (2.387.887)
 8. Russian  (1.802.221)
 9. Portuguese  (1.015.827)
 10. Italian  (797.591)
 11. Finnish  (376.979)
 12. Danish  (370.411)
 13. Norwegian  (305.998)
 14. Dutch  (299.576)
 15. Polish  (180.424)
 16. Czech  (106.569)
 17. Ukrainian  (96.270)
 18. Romanian  (89.113)
 19. Turkish  (75.212)
 20. Hungarian  (59.867)
 21. Greek  (52.400)
 22. Hebrew  (23.626)
 23. Persian  (13.422)
 24. Arabic  (10.824)
 25. Icelandic  (3.666)
 26. Serbian  (1.952)
 27. Undetermined  (922)
 28. Lithuanian  (765)
 29. Serbo-Croatian  (154)
 30. Afrikaans  (140)
 31. Vietnamese  (129)
 32. Slovak  (37)
 33. Tagalog  (12)
 34. Samoan  (7)
 35. Thai  (5)
 36. Macedonian  (4)
 37. Malay  (3)
 38. Albanian  (3)
 39. Georgian  (3)
 40. Maori  (2)
 41. Germanic (Other)  (2)
 42. Welsh  (1)
 43. Gujarati  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (11.395)
 2. S - Agriculture.  (110)
 3. E - History: America  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Lancet
 2. Horton, R.
 3. Horton, Richard
 4. Holmes, David
 5. Burki, Talha

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...