skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53.636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Spanish Fourth Edition

L Bongiovanni Gail

McGraw Hill; 2005 - (468.342102461)

Truy cập trực tuyến

2
Resumes for the health care professional
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resumes for the health care professional

Marino Kim

New York : Wiley, 2000. - (610.69 MAR 2000) - ISBN0471380733 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting emergency responders Volume 2 Community views of safety and health risks and personal protection needs

Rand Science and Technology Policy Institute; 2003 - (362.18221)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English for stomatologists

Smirnova L.S.; Shilova A.S

M. : Vjacshaja shkola , 1968 - (428 SMI 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English in pharmacy

M. : Vysshaja shkola, 1972 - (428 ENG 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<An> English course : For medical students

Jedraszko S.

Warszawa : Painst Wowy, 1976 - (428 JED 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering English : A manual for medical studens

Shvets Ya.; Shalkovskaya I.N; Yashchuk V.F

Kueb : Vyshaja shkola , 1978 - (428 SHV 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The health care training handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The health care training handbook

Wall Kathryn

New York : Jossey-Bass, 2000 - (610.71 WAL 2000) - ISBN078794565X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Anh chuyên ngành : dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe

Vương Thị Thu Minh

H. : Giáo dục , 2010 - (428 TIE 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English for students of pharmacy

Nguyễn Thị Ân

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010 - (428 NG A 2010)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lexicon medicum : Anglicum, Russicum, Gallicum, Germanicum, Latinum, Polonum

Zlotnicki B. Pod-redakcja

Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1971 - (610.3 LEX 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
What do I say? : communicating intended or unanticipated outcomes in obstetrics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do I say? : communicating intended or unanticipated outcomes in obstetrics

Woods James R.; Rozovsky F. A

San Francisco : Jossey-Bass, 2003. - (RG526 .W665 2003) - ISBN0787966541 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English for students of pharmacy

Nguyễn Thị Ân

H. : ĐHQGHN, 2010 - (428 NG-A 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems and solutions in teaching and learning medical vocabulary at Thanhhoa Medical College = Thực trạng và giải pháp trong việc dạy và học từ vựng chuyên ngành y tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Thu Thủy; Kim Văn Tất Supervisor

H. : University of Foreign Languages and International Studies, 2010 - (428.2 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting reading tasks of ESP materials for the third-year students at Haiphong Medical University = Điều chỉnh những nhiệm vụ đọc hiểu theo tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba trường Đại học Y Hải Phòng. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Đồng Quỳnh Trang; Nguyễn Bàng supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.4 ĐO-T 2010)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting emergency responders Vol 4 Personal protective equipment guidelines for structural collapse events

Willis Henry H; Castle NicholasG; Sloss ElizabehM; Bartis JamesT

Rand Infrastructure Safety and Environmen; 2006 - (363.3481222)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát thuật ngữ y học Tiếng Anh và cách phiên chuyển sang Tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 05.04.08

Vương Thị Thu Minh; Nguyễn Thiện Giáp người hướng dẫn; Vũ Đức Nghiệu người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2005 - (428.2 VU-M 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing ESP supplementary reading exercises for second-year students at faculty of Nursing, Phu Tho Medical College = Xây dựng các bài tập đọc bổ trợ tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ hai tại khoa Điều Dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Phan Thị Thu Hà; Dương Thị Nụ supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2012 - (428.6 PH-H 2012)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Causes of anxiety in learning reading skill of English for medicine at Thanh Hoa Medical College = Những nguyên nhân gây lo lắng trong học kỹ năng đọc tiếng Anh chuyên ngành Y tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. M.A Thesis Linguistics: 60 14 01 11

Mai Thị Dung; Đỗ Thị Thanh Hà Supervisor

H. : ĐHNN , 2014 - (428.4071 MA-D 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 53.636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (67)
 2. 1962đến1975  (481)
 3. 1976đến1989  (1.171)
 4. 1990đến2004  (4.751)
 5. Sau 2004  (47.096)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (51.120)
 2. Portuguese  (695)
 3. Spanish  (348)
 4. German  (177)
 5. French  (162)
 6. Turkish  (75)
 7. Norwegian  (36)
 8. Russian  (18)
 9. Chinese  (18)
 10. Polish  (16)
 11. Dutch  (16)
 12. Japanese  (12)
 13. Italian  (6)
 14. Danish  (5)
 15. Ukrainian  (4)
 16. Tagalog  (4)
 17. Czech  (3)
 18. Romanian  (3)
 19. Vietnamese  (3)
 20. Lithuanian  (1)
 21. Korean  (1)
 22. Persian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ross, William
 2. Buxbaum, James
 3. Weston, Brian
 4. Ravi, Karthik
 5. Wallace, Michael B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...