skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 435.952  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A first course in fluid mechanics for engineers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first course in fluid mechanics for engineers

Hewakandamby, Buddhi N.

9788740300697; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19782

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics

Alonso M.; Finn E.J

Massachusetts : Addison-Wesley Pub.Company , 1967 - (531 ALO 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ học lượng tử

Nguyễn Xuân Hãn

H. : ĐHQGHN, 1998 - (530.12 NG-H 1998)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korea-Australia Rheology Journal

ISSN1226-119X

Truy cập trực tuyến

5
Mechanical Systems, Classical Models: Volume III: Analytical Mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical Systems, Classical Models: Volume III: Analytical Mechanics

Teodorescu, Petre P.

978-90-481-2763-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32469; http://doi.org/10.1007/978-90-481-2764-1

Truy cập trực tuyến

6
Introduction to Mechanics of Materials: Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Mechanics of Materials: Part II

Janco, Roland; Hucko, Branislav

2nd edition; 9788740303667; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22199

Truy cập trực tuyến

7
Foundation of Physics for Scientists and Engineers: Volume I: Mechanics, Heat and Sound
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundation of Physics for Scientists and Engineers: Volume I: Mechanics, Heat and Sound

Fazely, Ali R.

1st edition; 9788740310023; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22228

Truy cập trực tuyến

8
Engineering Fluid Mechanics Solution Manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Fluid Mechanics Solution Manual

Al-Shemmeri, T.T.

9788740302639; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22099

Truy cập trực tuyến

9
Mechanics of Solids and Fracture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics of Solids and Fracture

Ho Sung, Kim

9788740304381; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22113

Truy cập trực tuyến

10
Introduction to Mechanics of Materials: Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Mechanics of Materials: Part I

Janco, Roland; Hucko, Branislav

9788740303643; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22216

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid mechanics

Streeter V.L.; Wylie E.B

New York : Mc Graw Hill book Com, 1979 - (532 STR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ học lượng tử

Phạm Thúc Tuyền

H. : ĐHQGHN, 2007 - (530.12 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Wave physics : oscillations, solitons, chaos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave physics : oscillations, solitons, chaos

Nettel, Stephen, 1938-

9783540879077; 9783540879084; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32546; http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-87908-4

Truy cập trực tuyến

14
Computational Fluid Dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Fluid Dynamics

Wendt, John F.

978-3-540-85055-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30198

Truy cập trực tuyến

15
Modern Thermodynamics with Statistical Mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Thermodynamics with Statistical Mechanics

Helrich, Carl S.

978-3-540-85417-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32471

Truy cập trực tuyến

16
Explicit Phase Space Transformations and Their Application in Noncommutative Quantum Mechanics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explicit Phase Space Transformations and Their Application in Noncommutative Quantum Mechanics

Nguyen, Quang Hung; Do, Quoc Tuan

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55917

Truy cập trực tuyến

17
Mechanics of Nano-composite material
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics of Nano-composite material

Nguyen, Dinh Duc

Nguyen, D. Duc. (2003). Mechanics of Nano-composite material. VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, 19, 4, 13-18.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58244

Truy cập trực tuyến

18
Chaos in Classical and Quantum Mechanics
Chaos in Classical and Quantum Mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chaos in Classical and Quantum Mechanics

New York : Springer-Verlag, c1990. - (QC125.2 .G88 1990) - ISBN1-4612-6970-9;ISBN0-387-97173-4;ISBN1-4612-0983-8

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Quantum Mechanics

Hilton RoginaldSchwabl FranzLahee Angela

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

20
Experimental analysis of nano and engineering materials and structures : proceedings of the 13th International Conference on Experimental Mechanics, Alexandroupolis, Greece, July 1-6, 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental analysis of nano and engineering materials and structures : proceedings of the 13th International Conference on Experimental Mechanics, Alexandroupolis, Greece, July 1-6, 2007

International Conference on Experimental Mechanics|n(13th : 2007 : Alexandroupolis, Greece); Gdoutos E. E.; SpringerLink (Online service)

Dordrecht : Springer, c2007 - (530 EXP 2007) - ISBN9781402062384

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 435.952  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (27.275)
 2. 1956đến1970  (25.032)
 3. 1971đến1985  (40.825)
 4. 1986đến2001  (91.180)
 5. Sau 2001  (243.323)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (376.065)
 2. French  (9.458)
 3. German  (2.796)
 4. Japanese  (2.306)
 5. Portuguese  (1.608)
 6. Undetermined  (1.106)
 7. Spanish  (712)
 8. Chinese  (663)
 9. Italian  (160)
 10. Russian  (103)
 11. Vietnamese  (97)
 12. Norwegian  (50)
 13. Korean  (40)
 14. Polish  (25)
 15. Dutch  (24)
 16. Czech  (15)
 17. Persian  (13)
 18. Lithuanian  (11)
 19. Ukrainian  (9)
 20. Turkish  (8)
 21. Romanian  (7)
 22. Slovak  (5)
 23. Hebrew  (5)
 24. Finnish  (5)
 25. Danish  (5)
 26. Greek  (4)
 27. Hungarian  (3)
 28. Bengali  (1)
 29. Arabic  (1)
 30. Thai  (1)
 31. Hindi  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (1.970)
 2. Q - Science.  (1.641)
 3. R - Medicine.  (68)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Radjai, Farhang
 2. Bonnet, Guy
 3. Zeilinger, Anton
 4. Azéma, Emilien
 5. Maxit, Laurent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...