skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 325.882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Quantum Mechanics

Linder Jacob

Bookboon; 2017 - (530.1/2)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical mechanics including an introduction to the theory of elasticity

Hentschke Reinhard

Springer; 2017 - (531)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments and video analysis in classical mechanics

De Jesus Vitor L B

Springer; 2017 - (531)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied mathematics Vol 1

Bostock L; Chandler S

Thornes; 1975 1976 - (510)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical Mechanics Including an Introduction to the Theory of Elasticity

Hentschke Reinhard

Springer; 2017 - (531)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical fracture mechanics

Unger David J

Academic Press; 1995 - (620.1)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical fracture mechanics

Unger David J

Academic Press; 1995 - (620.1/126)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid Mechanics Seventh Edition

White Frank M

McGraw Hill; 2011 - (620.1/06)

Truy cập trực tuyến

9
A first course in fluid mechanics for engineers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first course in fluid mechanics for engineers

Hewakandamby, Buddhi N.

9788740300697; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19782

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics and Oscillations University Physics I Notes and exercises Daniel Gebreselasie

Gebreselasie Daniel

Bookboon; 2015 - (530)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Quantum Mechanics

Linder Jacob

Bookboon; 2017 - (530.1/2)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Mechanics Third Edition

Pathria R K; Beale Paul D

Elsevier Butterworth Heinemann; 2011 - (530.13)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Mechanics Second Edition

Pathria R K

Butterworth Heinemann; 1996#1996 - (530.13)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical mechanics

Helrich Carl S

Springer; 2017 - (531.01515)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid Mechanics Fifth edition

White Frank M

McGraw Hill - (620.1/06)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical mechanics 7th ed

Fowles Grant R; Cassiday George L

Thomson Brooks Cole; 2005 - (531)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical physics 2 Analytical mechanics

Nolting Wolfgang

Springer; 2016 - (531.01)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid mechanics With Problems and solutions and aerodynamics laboratory

Krause E

Springer Verlag; 2005 - (620.1/06/076)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to continuum mechanics 4th ed

Lai W Michael; Rubin David; Krempl Erhard

Elsevier; 2010 - (531)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical mechanics an introduction

Fasano A; Marmi S

Oxford University Press; 2006 - (531.01)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 325.882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (3.481)
 2. 1957đến1972  (27.451)
 3. 1973đến1988  (29.263)
 4. 1989đến2005  (76.703)
 5. Sau 2005  (185.278)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (297.900)
 2. German  (1.979)
 3. Japanese  (1.936)
 4. French  (1.272)
 5. Portuguese  (1.175)
 6. Spanish  (590)
 7. Chinese  (495)
 8. Italian  (199)
 9. Vietnamese  (101)
 10. Russian  (100)
 11. Norwegian  (52)
 12. Undetermined  (41)
 13. Polish  (30)
 14. Korean  (24)
 15. Dutch  (16)
 16. Czech  (14)
 17. Ukrainian  (11)
 18. Persian  (11)
 19. Lithuanian  (10)
 20. Turkish  (8)
 21. Arabic  (6)
 22. Romanian  (5)
 23. Slovak  (4)
 24. Danish  (4)
 25. Hungarian  (2)
 26. Greek  (2)
 27. Hebrew  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (1.367)
 2. Q - Science.  (1.068)
 3. R - Medicine.  (46)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Administrateur Ensam, Compte De Service
 2. Boye, Cécile
 3. Roura, Denis
 4. Vu Van, Jean-Baptiste
 5. Khrennikov, Andrei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...