skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

097 iRHOM2 regulation of loricrin in the epidermal barrier

Mcginty, L ; Kelsell, D.P ; Blaydon, D

Journal of Investigative Dermatology, October 2017, Vol.137(10), pp.S209-S209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; E-ISSN: 1523-1747 ; DOI: 10.1016/j.jid.2017.07.407

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

180 Mutations in FAM83G/PAWS1 cause autosomal recessive palmoplantar keratoderma with leukonychia and abundant curly hair

Maruthappu, T ; Mcginty, L ; Blaydon, D ; Duit, R ; Maatta, A ; O’toole, E ; Kelsell, D.P

Journal of Investigative Dermatology, September 2016, Vol.136(9), pp.S191-S191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; E-ISSN: 1523-1747 ; DOI: 10.1016/j.jid.2016.06.198

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of parvoviruses with rheumatoid arthritis of humans

Simpson, R W ; Mcginty, L ; Simon, L ; Smith, C A ; Godzeski, C W ; Boyd, R J

Science (New York, N.Y.), 30 March 1984, Vol.223(4643), pp.1425-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 6701529 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational specificity of ultraviolet light in Escherichia coli with and without the R plasmid pKM101

Fowler, R G ; Mcginty, L ; Mortelmans, K E

Genetics, September 1981, Vol.99(1), pp.25-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731 ; PMID: 7042454 Version:1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous mutational specificity of drug resistance plasmid pKM101 in Escherichia coli.

Fowler, R G ; McGinty, L ; Mortelmans, K E

The Journal of Bacteriology, 1979, Vol. 140(3), p.929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 391806

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible light mutagenesis in Escherichia coli

Mcginty, L D ; Fowler, R G

Mutation research, August 1982, Vol.95(2-3), pp.171-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; PMID: 6750382 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational specificity of the base analogue, 2-aminopurine, in Escheichica coli

Persing, D.H ; Mcginty, L ; Adams, C.W

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1981, Vol.83(1), pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(81)90068-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Master Chief Petty Officer of the Command Program: An Organizational Effectiveness Second Look
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Master Chief Petty Officer of the Command Program: An Organizational Effectiveness Second Look

Mcginty,L L; Naval Postgraduate School Monterey Ca (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FERNSTEUERUNGSVORRICHTUNG ZUR KOMMUNIKATION VON PROGRAMMDATENSIGNALEN

Cook, M ; Rovira, A ; Wall, E ; Johnson, R ; Montreuil, Leo ; Ting, C ; Kuban, M ; Mcginty, L ; Levitan, E ; Shyu, Archie

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SE331991

Hancock B ; Mcginty L ; Mcmillan I

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (1)
 2. 1979đến1980  (1)
 3. 1981đến1981  (2)
 4. 1982đến1984  (3)
 5. Sau 1984  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. McGinty, L.
 2. Fowler, R.G.
 3. Blaydon, D
 4. Mortelmans, K.E.
 5. Mcginty

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...