skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostic apparatus

Mattsson Michael

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of the Ground Based Air Defense since the millennium: A study of the underlying factors
Luftvärnets utveckling sedan millennieskiftet: En studie av de bakomliggande faktorerna

Mattsson, Michael; Försvarshögskolan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue: Trade-off Analysis of Software Quality Attributes

Wohlin, Claes ; Lundberg, Lars ; Mattsson, Michael

Software Quality Journal, Dec 2005, Vol.13(4), pp.327-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09639314 ; E-ISSN: 15731367 ; DOI: 10.1007/s11219-005-4249-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTILAYERED DATA STORAGE METHODS AND APPARATUS

Masputra Cahya Adiansyah ; Saraiya Nakul Pratap ; Elling Richard Michael ; Sreenivasa Prashanth K ; Brady Donald James ; Mattsson Michael Pierre

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and Composition of Object-Oriented Frameworks

Mattsson, Michael

Blekinge Institute of Technology Dissertation Series, 2000

Series ISSN: 1650-2159 ; ISSN: 1650-2159 ; ISSN: 1650-2159 ; ISBN: 9162838563

Toàn văn sẵn có

7
A Comparative Study of Three New Object-Oriented Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Three New Object-Oriented Methods

Mattsson, Michael

Series ISSN: 1103-1581 ; ISSN: 1103-1581 ; ISSN: 1103-1581

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmaater for fremstilling av et nav innrettet til aa utgjöre en del av en kutter i et borehode

Mattsson, Michael

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER NABE ZUR BENUTZUNG IN EINEM SCHNEIDELEMENT EINES BOHRKOPFS

Mattsson, Michael

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MECANISME DE PRESSE A PLIER
A DEVICE IN A BENDING UNIT

Mattsson, Michael

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutter of a boring head, hub for the cutter and method of manufacturing such a hub

Mattsson; Michael

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device in a bending unit

Mattsson; Michael

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhalator

Myrman Mattias ; Mattsson Michael

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhaler

Myrman Mattias ; Mattsson Michael

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUTTER OF A BORING HEAD, HUB FOR THE CUTTER AND METHOD OF MANUFACTURING SUCH A HUB

Mattsson, Michael

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROEMMERKRONE

Mattsson, Michael

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROEMMERKRONE

Mattsson, Michael

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NACHSCHNEIDEBOHRER
Reamer

Mattsson,Michael

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (10)
 2. 1992đến1995  (9)
 3. 1996đến2000  (18)
 4. 2001đến2006  (8)
 5. Sau 2006  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (35)
 2. German  (13)
 3. French  (6)
 4. Norwegian  (5)
 5. Swedish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...