skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.303.619  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31302

Truy cập trực tuyến

2
Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30757

Truy cập trực tuyến

3
Hanoi open mathematics competition problems and solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hanoi open mathematics competition problems and solutions

Nguyễn, Văn Mậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58181

Truy cập trực tuyến

4
Stochastic Global Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Global Optimization

Zhigljavsky, Anatoly; Žilinskas, Antanas

978-0-387-74022-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24623; 10.1007/978-0-387-74740-8

Truy cập trực tuyến

5
Advanced Linear Algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Linear Algebra

Steven Roman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24074

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seconday Certificate Mathematics

Daniel D.T; Dip B.A

Nelson : Thomas nelson , 1970

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suites de Sturm indice de Maslov et périodicité de Bott

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hanoi open mathematics competition problems and solutions

Nguyễn Văn Mậu

H ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Number Theory Primes Congruences and Secrets

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Contemporary Mathematics

Ohmer M.M.; Aucoin C.V; Cortej M.J

New York : Blaisdell Pub. Comp, 1964

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Encyclopedic dictionary of mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedic dictionary of mathematics

Ito Kiyosi; Nihon Sugakkai.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA5 .I8313 1987) - ISBN0262090260

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding engineering mathematics

Cox Bill

Oxford : Newnes, 2001.

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Mathematics

Saaty T.L.; Brame J

New York : McGraw-Hill Book Com, 1964

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New General Mathematics : An Introduction to Tertiary Courses

Fitzpatrics J.B.

Melbourne : The Jacaranda press , 1974 - (510 FIT 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Discrete mathematics and its applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics and its applications

Rosen Kenneth H.

China : Mc Graw Hill; China Machine Press , 1998 - ISBN7111072545

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Partial Differential Equations in Action From Modelling to Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial Differential Equations in Action From Modelling to Theory

Sandro Salsa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25216

Truy cập trực tuyến

18
Arithmetical Investigations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arithmetical Investigations

Shai M. J. Haran

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24989

Truy cập trực tuyến

19
Advances in Automatic Differentiation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Automatic Differentiation

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24105

Truy cập trực tuyến

20
Quadratic Mappings and Clifford Algebras
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quadratic Mappings and Clifford Algebras

Jacques Helmstetter, Artibano Micali.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26552

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.303.619  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (87.708)
 2. 1956đến1971  (81.339)
 3. 1972đến1987  (147.536)
 4. 1988đến2004  (270.006)
 5. Sau 2004  (693.075)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (939.720)
 2. Undetermined  (19.392)
 3. German  (13.692)
 4. French  (12.307)
 5. Spanish  (2.895)
 6. Bokmål, Norwegian  (2.581)
 7. Portuguese  (2.103)
 8. Japanese  (1.560)
 9. Italian  (1.229)
 10. Indonesian  (918)
 11. Chinese  (418)
 12. Korean  (319)
 13. Norwegian  (260)
 14. Russian  (249)
 15. Dutch  (95)
 16. Turkish  (90)
 17. Polish  (80)
 18. Danish  (48)
 19. Arabic  (39)
 20. Czech  (30)
 21. Greek  (16)
 22. Ukrainian  (14)
 23. Persian  (14)
 24. Vietnamese  (11)
 25. Hungarian  (9)
 26. Romanian  (9)
 27. Finnish  (9)
 28. Slovak  (5)
 29. Thai  (3)
 30. Hebrew  (3)
 31. Lithuanian  (2)
 32. Icelandic  (2)
 33. Basque  (2)
 34. Serbo-Croatian  (1)
 35. Welsh  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (12.435)
 2. T - Technology .  (1.883)
 3. H - Social sciences.  (910)
 4. R - Medicine.  (174)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...