skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.422.965  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seconday Certificate Mathematics

Daniel D.T; Dip B.A

Nelson : Thomas nelson , 1970

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Suites de Sturm, indice de Maslov et périodicité de Bott
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suites de Sturm, indice de Maslov et périodicité de Bott

Barge, Jean; Lannes, Jean

978-3-7643-8709-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25452

Truy cập trực tuyến

3
Stochastic Global Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Global Optimization

Zhigljavsky, Anatoly; Žilinskas, Antanas

978-0-387-74022-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24623; 10.1007/978-0-387-74740-8

Truy cập trực tuyến

4
Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R

Peng, Roger D.; Dominici, Francesca

9780387781662; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31302

Truy cập trực tuyến

5
Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets

Stein, William

978-0-387-85524-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30757

Truy cập trực tuyến

6
Hanoi open mathematics competition problems and solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hanoi open mathematics competition problems and solutions

Nguyễn, Văn Mậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58181

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suites de Sturm indice de Maslov et périodicité de Bott

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hanoi open mathematics competition problems and solutions

Nguyễn Văn Mậu

H ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Number Theory Primes Congruences and Secrets

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology

Munkres James

Pearson Education Limited; 2014 - (510)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability Theory An Analytic View

Stroock Daniel W

Cambridge University Press; 2011 - (519,2)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear Algebra and Its Applications

Strang Gilbert

(510)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Contemporary Mathematics

Ohmer M.M.; Aucoin C.V; Cortej M.J

New York : Blaisdell Pub. Comp, 1964

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Encyclopedic dictionary of mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedic dictionary of mathematics

Ito Kiyosi; Nihon Sugakkai.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA5 .I8313 1987) - ISBN0262090260

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding engineering mathematics

Cox Bill

Oxford : Newnes, 2001.

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Mathematics

Saaty T.L.; Brame J

New York : McGraw-Hill Book Com, 1964

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New General Mathematics : An Introduction to Tertiary Courses

Fitzpatrics J.B.

Melbourne : The Jacaranda press , 1974 - (510 FIT 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Discrete mathematics and its applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics and its applications

Rosen Kenneth H.

China : Mc Graw Hill; China Machine Press , 1998 - ISBN7111072545

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
20
Numerical Mathematics and Advanced Applications: Proceedings of ENUMATH 2007, the 7th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Graz, Austria, September 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Mathematics and Advanced Applications: Proceedings of ENUMATH 2007, the 7th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Graz, Austria, September 2007

Kunisch, Karl; Of, Günther; Steinbach, Olaf

9783540697763; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27768

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.422.965  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (88.125)
 2. 1956đến1971  (81.475)
 3. 1972đến1987  (147.786)
 4. 1988đến2004  (284.181)
 5. Sau 2004  (797.121)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.044.436)
 2. Undetermined  (19.399)
 3. German  (14.342)
 4. French  (12.870)
 5. Portuguese  (4.000)
 6. Spanish  (3.725)
 7. Bokmål, Norwegian  (2.582)
 8. Japanese  (1.717)
 9. Italian  (1.268)
 10. Indonesian  (857)
 11. Chinese  (421)
 12. Russian  (346)
 13. Korean  (319)
 14. Norwegian  (303)
 15. Turkish  (131)
 16. Polish  (109)
 17. Dutch  (92)
 18. Arabic  (55)
 19. Czech  (53)
 20. Danish  (44)
 21. Hungarian  (19)
 22. Ukrainian  (17)
 23. Persian  (17)
 24. Romanian  (16)
 25. Greek  (15)
 26. Vietnamese  (11)
 27. Finnish  (9)
 28. Lithuanian  (7)
 29. Slovak  (5)
 30. Thai  (4)
 31. Hebrew  (3)
 32. Icelandic  (2)
 33. Basque  (2)
 34. Yiddish  (1)
 35. Serbo-Croatian  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (13.464)
 2. T - Technology .  (1.981)
 3. H - Social sciences.  (975)
 4. R - Medicine.  (177)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...