skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 187.529  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yet another introduction to analysis

Bryant Victor.

Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990. - (515 BRY 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Calculus. Volume 1, one-variable calculus, with an introduction to linear algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus. Volume 1, one-variable calculus, with an introduction to linear algebra

Apostol Tom M.

Waltham, Mass., Blaisdell Pub. Co. [1961-67] - ISBN00471000051

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of mathematical analysis : translated from the Russian. Part 1

Il’in V. A.; Aleksanova I; Poznyak E.G

Moscow : Mir, 1982 - (515 ILI(1) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Introduction to real analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to real analysis

Trench William F.

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall/Pearson Education, 2003. - (QA300 .T667 2003) - ISBN0130457868

Truy cập trực tuyến

5
Principles of mathematical analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of mathematical analysis

Rudin Walter

New York : McGraw-Hill, [1976] - (QA300 .R8 1976) - ISBN007054235X :

Truy cập trực tuyến

6
Mathematical Analysis of Urban Spatial Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Analysis of Urban Spatial Networks

Blanchard, Philippe; Volchenkov, Dimitri

978-3-540-87828-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32467; 10.1007/978-3-540-87829-2

Truy cập trực tuyến

7
Real Mathematical Analysis
Real Mathematical Analysis
Real Mathematical Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Mathematical Analysis

New York : Springer, c2002. - (QA300 .P994 2002) - ISBN1-4419-2941-X;ISBN0-387-95297-7;ISBN0-387-21684-7

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective computation

Bellman Richard Ernest

World Scientific; c1985 - (515)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of real analysis

Foran James

New York : M. Dekker, c1991. - (515 FOR 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Information Criteria and Statistical Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Criteria and Statistical Modeling

Konishi, Sadanori.; Kitagawa, G.

9780387718866; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24035

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funkcialaj Ekvacioj

ISSN0532-8721

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Applied Analysis

ISSN1425-6908

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta. Serija za matematiku

ISSN0352-0900

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Applied Logic

ISSN1570-8683

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)

ISSN0035-9238

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in mathematical analysis I Real numbers sequences and series

Kaczor Wiesława J Nowak Maria T

American Mathematical Society; 2000 - (515.076 KAC(1) 1998)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in mathematical analysis 2nd ed

Mir Publishers - (515.076 PRO 1990)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus 6th ed

Stewart James

Thomson Brooks Cole; 2008 - (515 STE 2008)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus Vol 1 One Variable Calculus with an Introduction to Linear Algebra 2nd ed

Apostol Tom M

J Wiley; 1967 - (515 APO 1967)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Calculus Vol 2

Heinbockel J H

Old Dominion University; 2012 - (515 HEI 2012)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 187.529  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1.421)
 2. 1958đến1972  (9.893)
 3. 1973đến1987  (5.256)
 4. 1988đến2003  (27.629)
 5. Sau 2003  (143.158)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (186.561)
 2. Japanese  (612)
 3. German  (458)
 4. Portuguese  (248)
 5. Chinese  (184)
 6. Russian  (182)
 7. French  (143)
 8. Spanish  (134)
 9. Polish  (89)
 10. Turkish  (56)
 11. Italian  (45)
 12. Norwegian  (40)
 13. Romanian  (33)
 14. Czech  (12)
 15. Slovak  (4)
 16. Dutch  (3)
 17. Ukrainian  (3)
 18. Arabic  (2)
 19. Korean  (2)
 20. Lithuanian  (1)
 21. Persian  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hep, Inspire
 2. Qi, Liqun
 3. Azizi, K
 4. Sundu, H.
 5. Ahn, Changhyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...