skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing conceptual models' evolution in data warehouses by using the model driven architecture

Maté, Alejandro ; Trujillo, Juan

Computer Standards & Interfaces, September 2014, Vol.36(5), pp.831-843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/j.csi.2014.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adding semantic modules to improve goal-oriented analysis of data warehouses using I-star

Mate, Alejandro ; Trujillo, Juan ; Franch, Xavier

The Journal of Systems and Software, Feb, 2014, Vol.88, p.102(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A trace metamodel proposal based on the model driven architecture framework for the traceability of user requirements in data warehouses

Maté, Alejandro ; Trujillo, Juan

Information Systems, December 2012, Vol.37(8), pp.753-766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2012.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Data Mining techniques to identify relevant Key Performance Indicators

Peral, Jesús ; Maté, Alejandro ; Marco, Manuel

Computer Standards & Interfaces, November 2017, Vol.54, pp.76-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/j.csi.2016.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specification and derivation of key performance indicators for business analytics: A semantic approach

Maté, Alejandro ; Trujillo, Juan ; Mylopoulos, John

Data & Knowledge Engineering, March 2017, Vol.108, pp.30-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/j.datak.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adding semantic modules to improve goal-oriented analysis of data warehouses using I-star

Maté, Alejandro ; Trujillo, Juan ; Franch, Xavier

The Journal of Systems and Software, Feb 2014, Vol.88, p.102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Data Mining techniques to identify relevant Key Performance Indicators

Peral, Jesús ; Maté, Alejandro ; Marco, Manuel

Computer Standards & Interfaces, February 2017, Vol.50, pp.55-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/j.csi.2016.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal oriented requirements engineering in data warehouses: A comparative study

Sepúlveda, Samuel ; Mate, Alejandro ; Mazón, José ; Trujillo, Juan

Ingeniería e Investigación, 2014, pp.66-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01205609 ; E-ISSN: 22488723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adding semantic modules to improve goal-oriented analysis of data warehouses using I-star

Maté, Alejandro ; Trujillo, Juan ; Franch, Xavier

The Journal of Systems & Software, February 2014, Vol.88, pp.102-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2013.10.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An authoring tool for decision support systems in context questions of ecological knowledge

Ferrández, Antonio ; Peral, Jesús ; De Gregorio, Elisa ; Trujillo, Juan ; Maté, Alejandro ; Ferrández, Luis José ; Rojas, Yenory

Ecological Informatics, November 2015, Vol.30, pp.328-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-9541 ; DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tactical Business-Process-Decision Support based on KPIs Monitoring and Validation

Pérez-Álvarez, José Miguel ; Maté, Alejandro ; Gómez-López, María Teresa ; Trujillo, Juan

Computers in Industry, November 2018, Vol.102, pp.23-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2018.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering global software development with business intelligence

Maté, Alejandro ; Trujillo, Juan ; García, Félix ; Serrano, Manuel ; Piattini, Mario

Information and Software Technology, August 2016, Vol.76, pp.81-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2016.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering global software development with business intelligence

Maté, Alejandro ; Trujillo, Juan ; García, Félix ; Serrano, Manuel ; Piattini, Mario

Information and Software Technology, Aug 2016, p.81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid integrated architecture for energy consumption prediction

Maté, Alejandro ; Peral, Jesús ; Ferrández, Antonio ; Gil, David ; Trujillo, Juan

Future Generation Computer Systems, October 2016, Vol.63, pp.131-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2016.03.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichment of the phenotypic and genotypic Data Warehouse analysis using Question Answering systems to facilitate the decision making process in cereal breeding programs

Peral, Jesus ; Ferrandez, Antonio ; De Gregorio, Elisa ; Trujillo, Juan ; Mate, Alejandro ; Ferrandez, Luis Jose

Ecological Informatics, 2015, Vol.26, p.203(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-9541

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business intelligence 2.0 a general overview

Trujillo, Juan; Maté, Alejandro

Business intelligence : First European Summer School, eBISS 2011, Paris, France, July 3 - 8, 2011 ; tutorial lectures, pp. 98-116

ISSN: ; ISBN: 3-642-27357-2

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for enriching Data Warehouse analysis with Question Answering systems

Ferrández, Antonio ; Maté, Alejandro ; Peral, Jesús ; Trujillo, Juan ; Gregorio, Elisa ; Aufaure, Marie-Aude

Journal of Intelligent Information Systems, 2016, Vol.46(1), pp.61-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-014-0351-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichment of the phenotypic and genotypic Data Warehouse analysis using Question Answering systems to facilitate the decision making process in cereal breeding programs

Peral, Jesús ; Ferrández, Antonio ; De Gregorio, Elisa ; Trujillo, Juan ; Maté, Alejandro ; Ferrández, Luis José

Ecological Informatics, March 2015, Vol.26, pp.203-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-9541 ; DOI: 10.1016/j.ecoinf.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DAQUA-MASS: An ISO 8000-61 Based Data Quality Management Methodology for Sensor Data

Perez-Castillo, Ricardo ; Carretero, Ana ; Caballero, Ismael ; Rodriguez, Moises ; Piattini, Mario ; Mate, Alejandro ; Kim, Sunho ; Lee, Dongwoo

Sensors, Sep 2018, Vol.18(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s18093105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal oriented requirements engineering in data warehouses: A comparative study

Cravero Leal, Ania ; Sepúlveda, Samuel E. ; Maté, Alejandro ; Trujillo Mondéjar, Juan Carlos ; Mazón López, José - Norberto

Ingeniería e Investigación, 2014, Vol.34(2), pp.66-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129-5608

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (3)
 3. 2012đến2013  (5)
 4. 2014đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (23)
 2. Book Chapters  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maté, Alejandro
 2. Trujillo, Juan
 3. Mate, Alejandro
 4. Mate, A
 5. Maté, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...