skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMEDIATE IMPLANT PROSTHETICS AND PROVISIONAL LINERS GO HAND-IN-HAND

Massad, Joseph

Dental Economics, Sep 2012, Vol.102(9), p.18,20

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEEING IS BELIEVING? DOING IS BELIEVING!

Massad, Joseph

Dental Economics, Apr 2013, Vol.103(4), pp.52-53

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT'S TIME TO COMMUNICATE FACE TO FACE

Massad, Joseph

Dental Economics, Dec 2012, Vol.102(12), p.16

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENGINEERING NEW IMPLANT-RETAINED OVERDENTURE: PRIOR TO SURGICAL IMPLANT PLACEMENT

Massad, Joseph

Dental Economics, Aug 2013, Vol.103(8), p.20,22

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASK LONG ENOUGH AND YOU WILL RECEIVE

Massad, Joseph

Dental Economics, Jan 2013, Vol.103(1), pp.16-17

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERCEPT FAILURE

Massad, Joseph

Dental Economics, Dec 2013, Vol.103(12), p.20

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing patient dissatisfaction (and the litigation that may follow)

Massad, Joseph

Dental Economics, Apr 2011, Vol.101(4), p.66

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE VALUE OF UPDATING YOUR KNOWLEDGE

Massad, Joseph

Dental Economics, Sep 2013, Vol.103(9), p.22

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARE VERIFICATION JIGS REALLY NECESSARY? PART 2

Massad, Joseph

Dental Economics, May 2013, Vol.103(5), pp.20-21

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL PATIENT GAGGING - PART ONE

Massad, Joseph

Dental Economics, Oct 2013, Vol.103(10), p.20

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An inventory system that can help your practice

Massad, Joseph

Dental Economics, Nov 2011, Vol.101(11), p.64

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing a predictable immediate denture requires specific observations, Part 1

Massad, Joseph

Dental Economics, Jun 2011, Vol.101(6), p.36

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL MODEL BECOMING STANDARD METHOD

Massad, Joseph

Dental Economics, Nov 2013, Vol.103(11), p.20

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing a predictable immediate denture, Part 2

Massad, Joseph

Dental Economics, Jul 2011, Vol.101(7), p.38

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTHING IN DENTISTRY TAKES JUST TWO MINUTES???

Massad, Joseph

Dental Economics, Jun 2013, Vol.103(6), p.22,24

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I didn't think it could get any better!

Massad, Joseph

Dental Economics, Feb 2011, Vol.101(2), p.74

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I didn't think it could get any better! (Part 2)

Massad, Joseph

Dental Economics, Mar 2011, Vol.101(3), p.32

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing patient dissatisfaction, Part 2

Massad, Joseph

Dental Economics, May 2011, Vol.101(5), p.40

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARALLELING STUD ABUTMENTS JUST GOT BETTER

Massad, Joseph

Dental Economics, Feb 2013, Vol.103(2), p.18,20

ISSN: 00118583

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on: Removable prosthodontics

Massad, Joseph J

Dentistry today, September 2013, Vol.32(9), pp.14

ISSN: 8750-2186 ; PMID: 24151725 Version:1

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (52)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (6)
 2. 1996đến2000  (38)
 3. 2001đến2005  (16)
 4. 2006đến2011  (76)
 5. Sau 2011  (56)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (189)
 2. French  (19)
 3. German  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Massad, Joseph
 2. Massad, Joseph J.
 3. Massad Joseph J
 4. Cagna, David R.
 5. Massad, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...