skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A metal-based denture with soft liner to accommodate the severely resorbed mandibular alveolar ridge

Massad, J J

The Journal of prosthetic dentistry, June 1987, Vol.57(6), pp.707-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3913 ; PMID: 3295203 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRI0211 The role of NKG2D, CX3CR1 and TLR4 in the pathogenesis of giant cell arteritis

Al-Massad, J. ; Dejaco, C. ; Duftner, C. ; Ness, T. ; Haller, H. ; Schirmer, M. ; Wagner, A.D.

Annals of the Rheumatic Diseases June 2013, Vol.71(Suppl 3), p.385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4967 ; E-ISSN: 1468-2060 ; DOI: 10.1136/annrheumdis-2012-eular.2668

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An individual and population-based framework for improving the public's health and wellbeing--with special emphasis on genetics and genetics-related issues

Fineman, R. M. ; Puryear, M. ; Crain, C. ; Kyler, P. ; Massad, J. ; Oles, B. ; Roeber, C. ; Tashima, N.

American Journal of Human Genetics, Oct, 2001, Vol.69(4), p.443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9297

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of cutaneous anergy with human papillomavirus and cervical neoplasia in HIV-seropositive and seronegative women

Harris, G, Tiffany ; Burk, D, Robert ; Xue, Stewart, Xiaonan ; Anastos, A, Kathryn ; Minkoff, M, Howard ; Massad, J, L ; Young, Heather, Mary ; Levine, M, Alexandra ; Gange, D, Stephen ; Watts, D, D ; Palefsky, D, Joel ; Strickler, D, Howard

AIDS, 2007, Vol.21(14), pp.1933-1941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3282c3a945

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system that manages time

Massad, J J ; Davis, W J

Dental economics - oral hygiene, August 1998, Vol.88(8), pp.122-6

ISSN: 0011-8583 ; PMID: 10200698 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gingival smile enhancement for the edentulous patient by using a LeFort I osteotomy

Massad, J J ; Brannin, D E ; Goljan, K R

The Journal of prosthetic dentistry, August 1991, Vol.66(2), pp.151-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3913 ; PMID: 1774671 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ethnographic, controlled study of the use of a computer-based histology atlas during a laboratory course

Lehmann, H P ; Freedman, J A ; Massad, J ; Dintzis, R Z

Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, 1999, Vol.6(1), pp.38-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-5027 ; PMID: 9925227 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1997  (1)
 3. 1998đến1998  (1)
 4. 1999đến2001  (2)
 5. Sau 2001  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Massad, J.J.
 2. Massad, J.
 3. Xue, Xiaonan
 4. Anastos, Kathryn
 5. Levine, Alexandra M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...