skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.772  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuổi trẻ Các Mác : Tiểu thuyết

Iliina Ê.; Trần Khuyến

H. : Thanh niên , 1978 - (891.73 ILI 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề về phép biện chứng trong bộ tư bản của Mác

Rôdentan M.

H. : Sự thật, 1962 - (335.4 MAR(ROD) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và văn học, nghệ thuật

Phơrêvin G.

H. : Sự thật, 1962 - (335.4 MAR(PHO) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great books of the western world. Vol. 50, Marx

Chicago : Encyclopedia Britanncia, Inc, 1952 - (032 GRE(50) 1952)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Karl Marx, his life and environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karl Marx, his life and environment

Berlin Isaiah

Oxford [Eng.] ; New York : Oxford University Press, 1978. - (335.409 BER 1978) - ISBN0192191225

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marx and modern economics

Horowitz David comp

London, MacGibbon & Kee, 1968. - (335.41 HOR 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marx

Rius; Bùi Văn Nam Sơn Hiệu đính; Nguyễn Hà Người dịch

Tp. HCM : Nxb. Trẻ, 2006 - (335.4 MAR(RIU) 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề triết học về con người trong tác phẩm "Hệ tư tưởng Đức" của C. Mác và Ph. Ănghen : Luận văn ThS Triết học: 60.22.80

Lê Thị Thanh Hà; Trần Ngọc Linh Người hướng dẫn

H. : TTĐTBDGVLLCT, 2006 - (335.4 LE-H 2006)

Truy cập trực tuyến

9
Giáo trình lý thuyết kinh tế của Karl Marx
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lý thuyết kinh tế của Karl Marx

Vũ Thị Dậu; Đỗ Thế Tùng; Vũ Đức Thanh

H. : ĐHQGHN , 2012 - (335.41 GIA 2012) - ISBN9786046206521

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mác nói gì với chúng ta : Sách tham khảo

Trần Tích Hỷ; Thanh Huyền; Văn Tân; Thúy Lan

Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật , 2017 - (335.4 TR-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Giới thiệu [quyển 1,2,3] bộ "Tư bản" của Các Mác
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới thiệu [quyển 1,2,3] bộ "Tư bản" của Các Mác

Rôdenbe Đ.I.

Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018 - (335.412 ROD 2018) - ISBN9786045733806

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mỹ học Mác - Lênin

Đỗ Văn Khang; Đỗ Huy

H. : ĐH & THCN, 1985 - (335.411 ĐO-K 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism, 1844-1990 : origins, betrayal, rebirth

Gottlieb Roger S.

New York : Routledge, 1992. - (335.4 GOT 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Souvenirs sur Marx et Engels

Moscow.

Moscou : Ediitions en langues etrangeres, [196-?] - (335.411 SOU 196?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin

Doãn Chính; Đinh Ngọc Thạch

H. : CTQG , 2016 - (335.4 VAN 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triết học Mác Lênin : Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Chương trình trung cấp

H. : SGK MLN, 1977 - H. : Sách giáo khoa Mác-Lênin , 1977 - (335.411 TRI 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới thiệu tác phẩm của Các MácPhê phán chương trình Gôta

Đỗ Tư

H. : Sự thật, 1982 - (335.4 MAR(ĐO-T) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kann Karl Marx die Finanzkrise 2007/08 erklären? Eine Einordnung seiner Geld- und Kredittheorie

Neuberger, Doris

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of rccc- and rctt-diastereoisomers of novel triazole-containing calix[4]resorcinols.(Report)

Knyazeva, Irina R. ; Mukhamedyanova, Karina M. ; Syakaev, Victor V. ; Gubaidullin, Aidar T. ; Habicher, Wolf D. ; Burilov, Alexander R.

Tetrahedron Letters, April 25, 2018, Vol.59(17), p.1683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2018.03.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sociological ambivalence of bureaucracy from Weber via Gouldner to Marx

Adler, Paul S

Organization science : a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences ; bridging disciplines to advance knowledge of organizations, 2012, Vol.23(1), pp. 244-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.772  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (62)
 2. 1968đến1981  (67)
 3. 1982đến1994  (353)
 4. 1995đến2008  (726)
 5. Sau 2008  (1.550)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.142)
 2. French  (155)
 3. Spanish  (111)
 4. Portuguese  (59)
 5. German  (46)
 6. Vietnamese  (12)
 7. Norwegian  (7)
 8. Italian  (6)
 9. Russian  (4)
 10. Catalan  (3)
 11. Czech  (2)
 12. Icelandic  (2)
 13. Hungarian  (1)
 14. Armenian  (1)
 15. Indonesian  (1)
 16. Polish  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Dutch  (1)
 19. Serbo-Croatian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Foster, John
 3. Foster, John Bellamy
 4. Burkett, Paul
 5. Smith, Tony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...