skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Marselis, Randi

MedieKultur: Journal of media and communication research, 06/27/2011, Vol.27(50), p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v27i50.3325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Personal Albums and Cultural Encounters: The Photo Albums at the Dutch National Maritime Museum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Albums and Cultural Encounters: The Photo Albums at the Dutch National Maritime Museum

Marselis, Randi

Museum and Society, 03/31/2018, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1479-8360 ; DOI: http://dx.doi.org/10.29311/mas.v16i1.2362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Carsten Stage: Tegningekrisen – som mediebegivenhed og danskhedskamp. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2011.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carsten Stage: Tegningekrisen – som mediebegivenhed og danskhedskamp. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2011.

Marselis, Randi

MedieKultur: Journal of media and communication research, 12/05/2012, Vol.28(53), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v28i53.7245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ingegerd Rydin & Ulrika Sjöberg, Eds. (2008): "Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity: Theoretical and Methodological Challenges"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ingegerd Rydin & Ulrika Sjöberg, Eds. (2008): "Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity: Theoretical and Methodological Challenges"

Marselis, Randi

MedieKultur: Journal of media and communication research, 06/19/2009, Vol.25(46), p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v25i46.1437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Randi Marselis
  2. Marselis, Randi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...