skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.634.981  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Job Market Signaling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job Market Signaling

Spence, Michael

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22232

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market Leader

Rogers J

Pearson Education Limited; 2011 - (428,2)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading chaos : applying expert techniques to maximize your profits

Williams Bill

New York : Wiley, c[1995].

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of economics

Henderson J.V.; Poole W

Lexington : DC. Heath and Com, 1991 - (330 HEN 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Vietnam automobile market situation and development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam automobile market situation and development

Pham, Ngoc Duy; Nguyen, Duc Vinh; Bach, Thi Thanh Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12919

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Institutions instruments & market

Christopher Viney

Australian Ed Edition; 2009 - (600)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market Leader Pre Intermediate new edition

Cotton David; Falvey David; Kent Simon

Văn hóa Thông tin; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic market research A guide to conducting reserch that drives businesses

Anne E Beall PhD

Iuniverse Star Edition; 2010 - (658,8)

Truy cập trực tuyến

9
How Patent Rights Affect Vietnam‟s Importation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Patent Rights Affect Vietnam‟s Importation

Nguyen, Thi Hoang Oanh

Nguyen, T. H. O. (2018). How Patent Rights Affect Vietnam‟s Importation. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 34, No. 2 (2018) 65-74; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62539

Truy cập trực tuyến

10
“Triple Helix” with the Application of High-tech in Agriculture According to Market Demand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Triple Helix” with the Application of High-tech in Agriculture According to Market Demand

Duong, Huu Buong

Duong, H. B. (2019). “Triple Helix” with the Application of High-tech in Agriculture According to Market Demand. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 64-73; 2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64926; https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4169

Truy cập trực tuyến

11
SUMMIT EDUCATION SERVICES TRANSITION FROM NICHE MARKET TO MASS MARKET
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUMMIT EDUCATION SERVICES TRANSITION FROM NICHE MARKET TO MASS MARKET

Le, Ngoc Khanh; Tran, Thi Bich Hanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67952

Truy cập trực tuyến

12
Input commercialization, farm yield and income of poor and non-poor lychee farmers in Luc Ngan District, Bac Giang province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Input commercialization, farm yield and income of poor and non-poor lychee farmers in Luc Ngan District, Bac Giang province, Vietnam

B.H., Quy; Pabuayon, I.M.

Scopus; 08593132; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30379

Truy cập trực tuyến

13
Technology Acceptance Model and the Role of Trust to the Paths to Online Customer Loyalty in an Emerging Market
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Acceptance Model and the Role of Trust to the Paths to Online Customer Loyalty in an Emerging Market

Nguyen, Thi Tuyet Mai; Yoshi, Takahashi; Nham, Phong Tuan; Ključne, riječi

Nguyen, T. T. M., et al. (2013). Technology Acceptance Model and the Role of Trust to the Paths to Online Customer Loyalty in an Emerging Market. TRŽIŠTE. XXV (2), 231 - 248; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13528

Truy cập trực tuyến

14
The'Heritagization' of culture in VietNam: Intangible cultural heritage between communities, sate and market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The'Heritagization' of culture in VietNam: Intangible cultural heritage between communities, sate and market

Salemisk, Oscar; Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư

Salemisk, O. (2013). The'Heritagization' of culture in VietNam: Intangible cultural heritage between communities, sate and market. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20781

Truy cập trực tuyến

15
Commodification of hospitality: The localized process of constructing ethnic tourist market and identity in Mai Chau, northwest upland of Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commodification of hospitality: The localized process of constructing ethnic tourist market and identity in Mai Chau, northwest upland of Vietnam

Choowonglert, Achariya; Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư

Choowonglert, A. (2013). Commodification of hospitality: The localized process of constructing ethnic tourist market and identity in Mai Chau, northwest upland of Vietnam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20717

Truy cập trực tuyến

16
International Market Penetration Of Viettel Global Investment Joinstock Company
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Market Penetration Of Viettel Global Investment Joinstock Company

Le, Van Cuong; Dinh, Van Toan; Wu, Zhiwin

Le, V. C. (2018). International Market Penetration Of Viettel Global Investment Joinstock Company. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67990

Truy cập trực tuyến

17
The Concentration and Competition of Vietnam Mobile Telecommunications Market Through HHI and Elasticity of Demand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Concentration and Competition of Vietnam Mobile Telecommunications Market Through HHI and Elasticity of Demand

Dang, Thi Viet Duc; Nguyen, Phu Hung

2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61374

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics and the Public Punpose

Galbraith J.K.

Boston : Houghton Miffilin company , 1973

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
CCBS Technical Handbook No. 1: Estimating general equilibrium models: an application with labour market frictions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCBS Technical Handbook No. 1: Estimating general equilibrium models: an application with labour market frictions

Mandelman, Federico S.; Zanetti, Francesco

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19877

Truy cập trực tuyến

20
Bond Market: An Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond Market: An Introduction

AP Faure

1st edition; 9788740305937; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19083

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.634.981  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.948)
 2. 1957đến1972  (824)
 3. 1973đến1988  (20.200)
 4. 1989đến2005  (227.957)
 5. Sau 2005  (4.375.315)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.504.159)
 2. French  (5.776)
 3. Spanish  (5.322)
 4. Portuguese  (4.841)
 5. German  (3.779)
 6. Czech  (2.993)
 7. Russian  (1.448)
 8. Undetermined  (1.353)
 9. Polish  (1.155)
 10. Chinese  (987)
 11. Japanese  (948)
 12. Korean  (933)
 13. Italian  (874)
 14. Dutch  (782)
 15. Danish  (697)
 16. Greek  (582)
 17. Slovak  (512)
 18. Hungarian  (446)
 19. Romanian  (398)
 20. Lithuanian  (370)
 21. Finnish  (361)
 22. Turkish  (304)
 23. Ukrainian  (283)
 24. Persian  (169)
 25. Norwegian  (152)
 26. Arabic  (54)
 27. Icelandic  (18)
 28. Albanian  (11)
 29. Serbo-Croatian  (7)
 30. Macedonian  (7)
 31. Vietnamese  (5)
 32. Welsh  (5)
 33. Hindi  (2)
 34. Basque  (2)
 35. Malay  (1)
 36. Thai  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kumar, V.
 2. Kondro, Wayne
 3. Collier, Roger
 4. Shleifer, Andrei
 5. Fitzenberger, Bernd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...