skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los evaluadores y su compromiso con la academia

Marco González T ; Salim Mattar V

Revista MVZ Cordoba, 01 September 2012, Vol.17(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Olympic Games Rio 2016 and the uninvited viruses: Potential consequences for Europe and North America

Salim Mattar ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 May 2016, Vol.21(2), pp.5301-5303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ebola… How far away are we?

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 September 2014, Vol.19(3), pp.4195-4198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex 2004 - 2010

Marco González T ; Salim Mattar V

Revista MVZ Cordoba, 01 December 2010, Vol.15(3), pp.2145-2146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La experiencia de los virus emergentes en el Caribe colombiano

Salim Máttar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 April 2010, Vol.15(1), pp.2025-2027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Formato IMRaD o IMRyD para artículos científicos?

Marco González T ; Salim Máttar V

Revista MVZ Cordoba, 01 April 2010, Vol.15(1), pp.1895-1896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging zoonosis of a novel avian influenza A (H7N9) Virus. Are we prepared in the neotropics?

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 August 2013, Vol.18(2), pp.3437-3438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análisis de las universidades colombianas de acuerdo con el ranking SCImago 2010-2012

Salim Mattar V ; Marco González T ; Luis Salgado A

Revista MVZ Cordoba, 01 March 2013, Vol.18(1), pp.3399-3407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El índice de niebla y la escritura científica

Marco González T ; Salim Mattar V

Revista MVZ Cordoba, 01 October 2013, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oropuche virus: A virus present but ignored

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 September 2015, Vol.20(3), pp.4675-4676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virus Chikungunya in Colombia, a simple matter of time?

Marco González T ; Salim Mattar V

Revista MVZ Cordoba, 01 May 2014, Vol.19(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.98

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mayaro and Chikungunya; two alphaviruses with clinical and epidemiological similarities

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 November 2015, Vol.20(Suplemento), pp.4861-4863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Es el plagio una sorpresa? ¿Acaso tiene clase?

Marco González T ; Salim Mattar V

Revista MVZ Cordoba, 01 September 2011, Vol.16(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluación clínica e histopatológica de la Pythiosis cutánea en terneros del departamento de Córdoba, Colombia

José Cardona Á ; Marlene Vargas V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 May 2013, Vol.18(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los sorprendentes murciélagos: ¿Amigos, enemigos o aliados?

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 September 2017, Vol.22(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.1125

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Now is the time for the Zika virus

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 May 2015, Vol.20(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universidades colombianas. Ranking Iberoamericano SIR 2012. ¿Para donde vamos?

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 March 2013, Vol.18(1), pp.3257-3258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El virus Madariaga le sigue los pasos a los virus Chikungunya y Zika

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 November 2018, Vol.23(S) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.1480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mayaro and Chikungunya; two alphaviruses with clinical and epidemiological similarities

Salim Mattar V ; Marco González T

Revista MVZ Cordoba, 01 November 2015, Vol.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: 10.21897/rmvz.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The amazing bats: Friends, enemies or allies? Los sorprendentes murcielagos: Amigos, enemigos o aliados?(EDITORIAL)

Salim, Mattar V. ; Marco, Gonzalez T.

Revista MVZ (Medicina Veterinaria y Zootecnia), 2017, Vol.22(3), p.6177(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; DOI: 10.21897/rmvz.1125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (6)
 2. 2008đến2009  (6)
 3. 2010đến2011  (9)
 4. 2012đến2014  (13)
 5. Sau 2014  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (29)
 2. Spanish  (26)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marco González T
 2. González T, Marco
 3. Salim Mattar V
 4. Mattar V, Salim
 5. Marco González, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...