skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 203.047  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of Operations Research and Management Science Case Studies

Murty Katta Gopalakrishna

Springer; 2015 - (658,4034)

Truy cập trực tuyến

2
A Guide to ERP: Benefits, Implementation and Trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to ERP: Benefits, Implementation and Trends

Lineke, Sneller RC

9788740307290; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19060

Truy cập trực tuyến

3
The Essence of Research Methodology : A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essence of Research Methodology : A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science

Jonker, Jan; Pennink, Bartjan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61858

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to ERP

Sneller RC Lineke

Bookboon; 2014 - (658.5)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to Management science quantitative approaches to decision making

Anderson David R

SOUTH WESTERN CENGAGE Learning; 2012 - (658 AND 2012)

Truy cập trực tuyến

6
A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting

Tran, Duc Quynh; Phan Nguyen, Ba Thang; Nguyen, Quang Thuan

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18161-5_13; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32909

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management science

Dennis T.L.; Dennis Laurie B

St. Paul : West pub. comp., 1991 - (658 DEN 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management science

Shogan Andrew W.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1988. - (658.4033 SHO 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề cốt yếu của quản lý

Koontz Harold; Nguyễn Mạnh Quân Người dịch; Nguyễn Đăng Dậu Người dịch; Odonnell Cyril; Vũ Thiếu Người dịch; Weihrich Heinz

H. : KHKT, 1999 - (658.4 KOO 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Engaged and Entrepreneurial Universities Theories Concepts and Empirical Findings

Springer; 2019 - (370 DEV 2019)

Truy cập trực tuyến

11
A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting

Tran, Duc Quynh; Phan Nguyen, Ba Thang; Nguyen, Quang Thuan

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10013-014-0090-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33062

Truy cập trực tuyến

12
Software Business Start-up Memories : Key Decisions in Success Stories / by Roderick van Cann, Slinger Jansen, Sjaak Brinkkemper.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Business Start-up Memories : Key Decisions in Success Stories / by Roderick van Cann, Slinger Jansen, Sjaak Brinkkemper.

Cann, Roderick van

9781137280473; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53775

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New directions in management science

Jackson Michael C; Keys Paul

Aldershot : Gower, c1987. - (658 NEW 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative methods for business

Anderson David Ray; Sweeney Dennis J; Williams Thomas Arthur

N.Y. : West publishing company , 1986 - (658.4 AND 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề cốt yếu của quản lý

Koontz H.; ODonnell C; Vũ Thiếu Người dịch; Weihrich H

H. : KH&KT., 1998 - (658.4 KOO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị văn phòng - lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học

H. : ĐHQGHN, 2005 - (651.3 QUA 2005)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cẩm nang kinh doanh Harvard : Quản lý tính sáng tạo và đổi mới

Nguyễn Văn Quì Hiệu đính; Phạm Ngọc Sáu Biên dịch; Trần Thị Bịch Nga Biên dịch

Tp. HCM. : Nxb. Tổng hợp Tp HCM, 2006 - (658 CAM 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cẩm nang kinh doanh Harvard : Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

Bích Nga Biên dịch; Tấn Phước Biên dịch; Phạm Văn Sáu Biên dịch

Tp. HCM. : Nxb. Tổng hợp Tp. HCM, 2006 - (658 CAM 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

H. : Thống kê, 2001 - (658 GIA 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Understanding organizational behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding organizational behavior

Klein Stuart M.; Ritti R. Richard

Boston : Kent Pub. Co, 1984 - (658.4 KLE 1984) - ISBN0534031196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 203.047  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (23)
 2. 1969đến1980  (3.083)
 3. 1981đến1992  (9.835)
 4. 1993đến2005  (35.708)
 5. Sau 2005  (154.262)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (171.993)
 2. German  (32.744)
 3. Portuguese  (1.355)
 4. French  (889)
 5. Japanese  (629)
 6. Spanish  (573)
 7. Chinese  (547)
 8. Italian  (197)
 9. Lithuanian  (176)
 10. Polish  (73)
 11. Korean  (37)
 12. Czech  (36)
 13. Vietnamese  (23)
 14. Turkish  (20)
 15. Dutch  (15)
 16. Russian  (6)
 17. Persian  (5)
 18. Norwegian  (4)
 19. Danish  (2)
 20. Slovak  (1)
 21. Germanic (Other)  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Finnish  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (7.974)
 2. Q - Science.  (652)
 3. T - Technology .  (409)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laporte, Gilbert
 2. Choi, Tsan-Ming
 3. Liang, Liang
 4. Lim, Andrew
 5. Boysen, Nils

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...