skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.448.467  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change Management

Passenheim Olaf

Bookboon; 2014 - (658)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Management Decision Making An Introduction

Pownall Ian

Bookboon; 2015 - (658,403)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Basics

Quinn Susan

Bookboon; 2014 - (658)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New era of Management

Daft R L

Australia Mason OH South Western; 2012 - (658.4)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operations management

Cachon Gérard; Terwiesch Christian

McGraw Hill; 2017 - (658 CAC 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management in Banking

Bessis Joël

Wiley; 2015

Truy cập trực tuyến

7
Successful-Time-Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Successful-Time-Management

9788776816629; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19665

Truy cập trực tuyến

8
Fundamentals of Construction Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Construction Management

Windapo, Abimbola

1st edition; 9788740303629; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21766

Truy cập trực tuyến

9
Project Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Management

Passenheim, Olaf

1st edition; 9788776814878; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21580

Truy cập trực tuyến

10
Trust-based selling : finding and keeping customers for life / David A. Monty.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust-based selling : finding and keeping customers for life / David A. Monty.

Monty, David A.

9781484208748; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53777

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust based selling finding and keeping customers for life David A Monty

Monty David A

Place of publication not identified Apress 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental management in practice Vol 2 Compartments Stressors and Sectors

Routledge; 1999 - (363.7 NAT 1999)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The knowledge manger's handbook a step by step to embedding effective knowledge management in your organization

Milton Nick; Lambe Patrick

KoganPage; 2016

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise value how the best owner managers build their fortune capture their company's gains and create their legacy

Worrell Peter R

McGraw Hill; 2014 - (658.421)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise Risk Management

Passenheim Olaf

Bookboon; 2014 - (658,155)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading From The Middle A leadership development resource book

Watson Sally;  Shannon Maggie

Bookboon; 2016 - (658)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voices from the Middle A radical approach to developing organisations and people

Watson Sally; Shannon Maggie

Bookboon; 2016 - (658,4)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genesis of strategic management

Petrova Elitsa

Bookboon; 2017 - (658,4012)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean Six Sigma Research and Practice

Antony Jiju;  Kumar Maneesh

Bookboon; 2014 - (658,4013)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operations and Supply Chain Management

F Robert Jacobs; Richard B Chase

McGraw Hill Education; 2018 - (658.5)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 5.448.467  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.144.319)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.446.158)
 3. Trong mục lục thư viện (2.916)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (32.381)
 2. 1957đến1972  (36.421)
 3. 1973đến1988  (187.925)
 4. 1989đến2005  (1.160.784)
 5. Sau 2005  (4.003.689)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.747.913)
 2. German  (132.751)
 3. Chinese  (108.752)
 4. French  (101.753)
 5. Portuguese  (35.775)
 6. Spanish  (30.739)
 7. Japanese  (28.240)
 8. Korean  (26.947)
 9. Swedish  (15.093)
 10. Undetermined  (12.904)
 11. Russian  (11.096)
 12. Czech  (5.143)
 13. Norwegian  (4.436)
 14. Dutch  (4.135)
 15. Polish  (3.996)
 16. Italian  (3.761)
 17. Finnish  (3.022)
 18. Danish  (3.014)
 19. Catalan  (2.085)
 20. Vietnamese  (1.502)
 21. Turkish  (1.163)
 22. Romanian  (1.106)
 23. Ukrainian  (1.089)
 24. Hungarian  (1.074)
 25. Persian  (883)
 26. Indonesian  (868)
 27. Lithuanian  (579)
 28. Greek  (496)
 29. Slovak  (461)
 30. Arabic  (394)
 31. Afrikaans  (299)
 32. Estonian  (231)
 33. Bulgarian  (174)
 34. Hebrew  (171)
 35. Icelandic  (50)
 36. Serbian  (47)
 37. Thai  (37)
 38. Serbo-Croatian  (27)
 39. Maori  (11)
 40. Macedonian  (6)
 41. Romany  (3)
 42. Malay  (3)
 43. Albanian  (3)
 44. Basque  (3)
 45. Hindi  (2)
 46. Germanic (Other)  (2)
 47. Samoan  (1)
 48. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (19.317)
 2. T - Technology .  (3.957)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Wei
 2. Cheng, T.C.E.
 3. Homburg, Christian
 4. Sprinks, Jennifer
 5. Hilborn, Ray

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...