skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bedouin and States : Framing the Mongol-Mamluk Wars in Long-term History

Franz, Kurt; Universitätsbibliothek Tübingen; Universitätsbibliothek Tübingen

DOI: 10.15496/publikation-5238 ; ISBN: 978-3-89500-920-4

Toàn văn sẵn có

2
Detail of 'The Battle of Austerlitz', a panoramic wallpaper design, 1827-29 (wallpaper)
Detail of 'The Battle of Austerlitz', a panoramic wallpaper design, 1827-29 (wallpaper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detail of 'The Battle of Austerlitz', a panoramic wallpaper design, 1827-29 (wallpaper)

French School

Toàn văn sẵn có

3
Muslim cities in the later Middle Ages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim cities in the later Middle Ages

Lapidus, Ira M; Joint Center For Urban Studies Of The Massachusetts Institute Of Technology And Harvard University And The Center For Middle Eastern Studies

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ansichten von Grabmoscheen und religiösen Zeremonien in Kairo

Adelphoi Zangaki

DOI: 10.7891/E-MANUSCRIPTA-76295

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ansichten der Kalifen- bzw. Mamlukengräber in Kairo

[s.n.]

DOI: 10.7891/E-MANUSCRIPTA-75802

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ansichten von Moscheen und Grabmoscheen in Kairo

Bonfils, Félix

DOI: 10.7891/E-MANUSCRIPTA-76293

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...