skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTI-SHOPLIFTING DEVICE OF THE PIN TYPE

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIZER FOR A HANGER, A COMBINATION THEREOF, AND A METHOD OF USE

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIEBSTAHLSICHERUNG MIT SICHERUNGSNADEL
DISPOSITIF ANTIVOL DU TYPE À ÉPINGLE
ANTI-SHOPLIFTING DEVICE OF THE PIN TYPE

Mainetti, Mario

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BARRA PORTA PANTALONI

Mainetti, Mario

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperrsystem für den ausrichtlbaren Haken einer Hakenleiste
Système de blocage du crochet orientable d'un cintre
A system for locking the adjustable hook of a hanger

Mainetti, Mario

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KLEIDERBÜGEL MIT BIEGBAREN HAKEN
CINTRE À VÊTEMENTS POURVU D'UN CROCHET RABATTABLE
CLOTHES HANGER WITH BENDABLE HOOK

Mainetti, Mario

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPENDINO CON GANCIO RIPIEGABILE

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SISTEMA DI BLOCCAGGIO DEL GANCIO ORIENTABILE DI UN APPENDINO

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIZER FOR A HANGER, A COMBINATION THEREOF, AND A METHOD OF USE

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hanger with foldable/removable hook

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

针式商品防窃设备
Anti-Shoplifting Device Of The Pin Type

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTI-SHOPLIFTING PLATE WITH ALARMING LIQUID

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIZER FOR A HANGER, A COMBINATION THEREOF, AND A METHOD OF USE

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CROWN-TYPE SIZER FOR A HANGER

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPENDINO CON GANCIO RIPIEGABILE/RIMOVIBILE

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCESSORIO DA APPLICARE SUL GANCIO DI UN PORTABITI

Mainetti, Mario

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLOTHES HANGER WITH FOLD-AWAY HOOK

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clothes hanger with fold-away hook

Mainetti Mario

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KLEIDERBÜGEL MIT BIEGBAREN HAKEN
CINTRE À VÊTEMENTS POURVU D'UN CROCHET RABATTABLE
CLOTHES HANGER WITH BENDABLE HOOK

Mainetti, Mario

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIEBSTAHLSICHERUNG MIT SICHERUNGSNADEL
DISPOSITIF ANTIVOL DU TYPE À ÉPINGLE
ANTI-SHOPLIFTING DEVICE OF THE PIN TYPE

Mainetti, Mario

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (18)
 2. 1978đến1991  (20)
 3. 1992đến2000  (40)
 4. 2001đến2009  (129)
 5. Sau 2009  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (149)
 2. Italian  (68)
 3. German  (67)
 4. French  (53)
 5. Chinese  (6)
 6. Spanish  (6)
 7. Russian  (2)
 8. Portuguese  (2)
 9. Finnish  (2)
 10. Norwegian  (1)
 11. Korean  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mainetti,Mario
 2. Mainetti; Mario
 3. Mainetti, Romeo
 4. Chet, Kolton
 5. Mainetti

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...