skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR TRANSMITTING MIXED CONTENT TYPE MESSAGES

Saund Eric ; Mahoney James V ; Janssen, Jr. William C

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR ENHANCED INFERRED MODE USER INTERFACE OPERATIONS

Saund Eric ; Mahoney James V ; Janssen, Jr. William C

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for synchronized authoring and access of chat and graphics

Saund Eric ; Ruiz Jamie G ; Mahoney James V

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR CREATING GRAPHICALLY RICH MESSAGES INCORPORATING SHARED DOCMENTS

Saund Eric ; Mahoney James V ; Janssen, Jr. William C

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING UNIFORM FORMAT PAGES FOR A SYSTEM FOR COMPOSING MESSAGES

Saund Eric ; Mahoney James V ; Janssen, Jr. William C

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR REFLOW OF TEXT IN MIXED CONTENT DOCUMENTS

Saund Eric ; Mahoney James V ; Janssen, Jr. William C

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for enhanced inferred mode user interface operations

Saund Eric ; Mahoney James V ; Janssen, Jr. William C

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SYNCHRONIZED AUTHORING AND ACCESS OF CHAT AND GRAPHICS

Saund Eric ; Ruiz Jaime G ; Mahoney James V

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR SYNCHRONIZED AUTHORING AND ACCESS OF CHAT AND GRAPHICS

Saund Eric ; Ruiz Jamie G ; Mahoney James V

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren für synchrones Verfassen und Zugreifen auf einen Chat und Grafiken

Saund, Eric ; Ruiz, Jaime G ; Mahoney, James V

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren für synchrones Verfassen und Zugreifen auf einen Chat und Grafiken

Saund, Eric ; Ruiz, Jaime G ; Mahoney, James V

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus to convert digital ink images for use in a structured text/graphics editor

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Larner Daniel ; Mahoney James V ; Cass Todd A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zum Editieren elektronischer Bilder
Système et procédé d'édition d'images électroniques
System and method for editing electronic images

Saund, Eric ; Moran, Thomas P ; Larner, Daniel L ; Mahoney, James V ; Fleet, David J ; Popat, Ashok C

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for classifying non-running text in an image

Mahoney; James V

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Etikettierung von Bildelementen
Procédé d'étiquetage d'éléments d'image
System for labeling picture elements

Mahoney, James V

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for detecting running text in an image

Mahoney; James V

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing an image showing a row/column representation

Mahoney; James V

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using an image showing a perimeter relationship representation to obtain data indicating a relationship among distinctions

Mahoney; James V

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODES HIERARCHIQUES AGREGATIVES DENSES POUR L'ANALYSE DES DONNEES
DENSE AGGREGATIVE HIERARCHICAL TECHNIQUES FOR DATA ANALYSIS

Mahoney, James V

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (14)
 2. 1994đến1998  (35)
 3. 1999đến2003  (38)
 4. 2004đến2009  (19)
 5. Sau 2009  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (107)
 2. German  (47)
 3. French  (45)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mahoney; James V
 2. Rao; Satyajit
 3. Mahoney James V
 4. Saund Eric
 5. Moran, Thomas P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...