skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imminent health crises among the Rohingya people of Myanmar

Pocock, Ns ; Mahmood, Ss ; Zimmerman, C ; Orcutt, M

BMJ , 359 , Article j5210. (2017)

Toàn văn sẵn có

2
Abstract P2-11-04: Not presented
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P2-11-04: Not presented

Patel, SA ; Mahmood, SS ; Nguyen, T ; Yeap, By ; Jimenez, Rb ; Taghian, AG ; Meyersohn, Nm ; Neilan, Tg ; Macdonald, SM

Cancer Research, 02/15/2018, Vol.78(4 Supplement), pp.P2-11-04-P2-11-04 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.SABCS17-P2-11-04

Toàn văn sẵn có

3
Role of VAD Regimen as the First-Line Treatment in Multiple Myeloma
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of VAD Regimen as the First-Line Treatment in Multiple Myeloma

Mahmood, SS ; Abedin, Akm ; Islam, H ; Jubaida, N ; Kawsar, Nm ; Hoque, M

Journal of Armed Forces Medical College, Bangladesh, 09/07/2013, Vol.8(2), pp.64-69

ISSN: 1992-5743 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3329/jafmc.v8i2.16357

Toàn văn sẵn có

4
A study on screening for psychiatric disorders in adult population
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on screening for psychiatric disorders in adult population

Barua, A ; Jacob, GP ; Mahmood, SS ; Udupa, S ; Naidu, M ; Roopa, PS ; Puthiyadam, SJ

Indian Journal of Community Medicine, 2007, Vol.32(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0970-0218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0970-0218.53408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular mechanisms related to colistin resistance in Enterobacteriaceae

Aghapour Z ; Gholizadeh P ; Ganbarov K ; Bialvaei Az ; Mahmood SS ; Tanomand A ; Yousefi M ; Asgharzadeh M ; Yousefi B ; Kafil Hs

Infection and Drug Resistance, 01 April 2019, Vol.12, pp.965-975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-6973 ; E-ISSN: 1178-6973

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza vaccination and myocarditis among patients receiving immune checkpoint inhibitors

Awadalla, M ; Golden, Dla ; Mahmood, Ss ; Alvi, Rm ; Mercaldo, Nd ; Hassan, Mzo ; Banerji, D ; Rokicki, A ; Mulligan, C ; Murphy, Spt ; Jones - O'Connor, M ; Cohen, Jv ; Heinzerling, Lm ; Armanious, M ; Sullivan, Rj ; Damrongwatanasuk, R ; Chen, Cl ; Gupta, D ; Kirchberger, Mc ; Moslehi, Jj ; Shah, Sp ; Ganatra, S ; Thavendiranathan, P ; Rizvi, Ma ; Sahni, G ; Lyon, Ar ; Tocchetti, Cg ; Mercurio, V ; Thuny, F ; Ederhy, S ; Mahmoudi, M ; Lawrence, Dp ; Groarke, Jd ; Nohria, A ; Fradley, Mg ; Reynolds, Kl ; Neilan, Tg

Journal for ImmunoTherapy of Cancer, 22 February 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2051-1426 ; ISBN: 10 DOI: 10.1186/s40425-019-0535-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahmood, SS
  2. Damrongwatanasuk, Rongras
  3. Neilan, Tomas G
  4. Mulligan, Connor
  5. Mahmoudi, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...