skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood and Soil? Resource Scarcity and Internal Armed Conflict Revisited

Magnus Theisen, Ole

Journal of Peace Research, November 2008, Vol.45(6), pp.801-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343308096157

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Abrahms, Max ; Baev, Pavel ; Bakke, Kristin M ; Eller, Jack David ; Dahl, Marianne ; Dupuy, Kendra ; Gleditsch, Nils Petter ; Jensehaugen, Jørgen ; Erling Kjellman, Kjell ; Kolås, Åshild ; London, Scott ; Malmin Binningsbø, Helga ; Pilster, Ulrich ; Paasche, Erlend ; Thiessen, Chuck ; Magnus Theisen, Ole

Journal of Peace Research, March 2011, Vol.48(2), pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310397975

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

■ Krohn-Hansen, Christian & Knut G. Nustad, eds, 2005. State Formation: Anthropological Perspectives. London & Ann Arbor, MI: Pluto. 250 pp. ISBN 0745324428

Magnus Theisen, Ole

Journal of Peace Research, March 2007, Vol.44(2), pp.250-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433070440020709

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

■ Meyer, Gabriel, 2005. War and Faith in Sudan. Grand Rapids, MI & Cambridge: Eerdmans. 196 pp. ISBN 0802829333

Magnus Theisen, Ole

Journal of Peace Research, March 2007, Vol.44(2), pp.250-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433070440020711

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Binningsbø, Helga Malmin ; Boy, Nina ; Berg Harpviken, Kristian ; Hauge, Wenche ; Jensehaugen, Jørgen ; Kalmanovitz, Pablo ; Miklian, Jason ; Mouhleb, Naima ; Nygård, Håvard M ; Magnus Theisen, Ole ; Yasutomi, Atsushi

Journal of Peace Research, September 2008, Vol.45(5), pp.711-718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343308094332

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Magnus Theisen, Ole
  2. Jensehaugen, Jørgen
  3. Binningsbø, Helga Malmin
  4. Baev, Pavel
  5. Dahl, Marianne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...