skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 945  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The mechanical design process
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanical design process

Ullman David G.

Washington : McGraw-Hill, 1997 - (621.8 ULL 1997) - ISBN0070657564

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thang máy

Hoa Văn Ngũ Biên soạn; Phạm Quang Dũng Biên soạn; Vũ Liêm Chính Chủ biên

H. : KHKT, 2004 - (621.8 THA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2, 3, 4

Nguyễn Ngọc Anh; Hà Văn Vui; Nguyễn Ngọc Thư

H. : KHKT, 1979 - (621.8 NG-A(2.3.4) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dung sai và chuỗi kích thước trong thiết kế

Hà Văn Vui

H. : KHKT, 1973 - (621.8 HA-V 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Máy tự động và đường dây tự động trong ngành chế tạo máy

Nguyễn Văn Hùng

H. : ĐH và THCN, 1978 - (621.8 NG-H 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở điều khiển hệ thống tự động : Dùng trong ngành chế tạo máy. Tập 1

Đặng Vũ Giao

H. : ĐHvàTHCN , 1983 - (621.8 ĐA-G(1) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay thiết kế cơ khí. Tập 2

Tô Xuân Giáp; Nguyễn Đắc Tam; Vũ Hào

H. : KHKT , 1979 - (621.8 TO-G(2) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of milling practice

Avrutin S. V.; Weinstein N

M. : Peace , 1967 - (621.8 AVR 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ : cấu trúc chức năng, lập trình vận hành

Tạ Duy Liêm

H. : KHKT, 2001 - (621.8 TA-L 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật mới xe gắn máy

Từ Văn Sơn

Thanh Hoá : Nxb.: Thanh Hoá, 2000 - (621.4 TU-S 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Mechanical engineering design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical engineering design

Shigley Joseph Edward; Mischke Charles R

New York : McGraw-Hill, Inc., 1989 - (621.8 SHI 1989) - ISBN0070568995

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Illustrated sourcebook of mechanical components
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustrated sourcebook of mechanical components

Parmley Robert O

New York : McGraw Hill, c2000. - (621.8 ILL 2000) - ISBN0070486174

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2

Trịnh Chất; Lê Văn Uyển

H. : Giáo dục, 2005 - (621.4 TR-C(2) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Máy và thiết bị nâng

Phạm Quang Dũng; Trương Quốc Thành

H. : KHKT, 2004 - (621.8 MAY 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở công nghệ chế tạo máy : giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật

H. : KHKT, 2005 - (621.8 COS 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ chế tạo bánh răng : dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất

Trần Văn Địch

H. : KHKT, 2006 - (621.8 TR-Đ 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'ajusteur-mécanicien : techniques de travail et outils de L'ajusteur-mécanicien

Grytz Engelbert

[Paris] : Editions Leipzig, 1966 - (621.8 GRY 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật

Trịnh Chất

H. : KHKT, 2005 - (621.8 TR-C 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng của các hệ đào tạo

Nguyễn Đắc Lộc; Lưu Văn Nhang

H. : KHKT, 2006 - (621.8071 NG-L 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Marks' calculations for machine design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marks' calculations for machine design

Brown Thomas H.

New York : McGraw-Hill, c2005. - (621.8 BRO 2005) - ISBN0071436898

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 945  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (79)
 2. 1961đến1981  (20)
 3. 1982đến1994  (30)
 4. 1995đến2007  (174)
 5. Sau 2007  (482)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (568)
 2. Catalan  (105)
 3. Swedish  (92)
 4. Spanish  (57)
 5. German  (24)
 6. Japanese  (20)
 7. Portuguese  (10)
 8. French  (7)
 9. Italian  (5)
 10. Vietnamese  (3)
 11. Russian  (2)
 12. Turkish  (1)
 13. Chinese  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...