skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching every district (RED) approach to strengthen routine immunization services: evaluation in the African region, 2005 §

Ryman, T ; Macauley, R ; Nshimirimana, D ; Taylor, P ; Shimp, L ; Wilkins, K

Journal of Public Health, 2010, Vol. 32(1), pp.18-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-3842 ; E-ISSN: 1741-3850 ; DOI: 10.1093/pubmed/fdp048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coverage and use of insecticide-treated bed nets in households with children aged under five years in Liberia

Bawo, L L ; Harries, A D ; Reid, T ; Massaquoi, M ; Jallah-Macauley, R ; Jones, J J ; Wesseh, C S ; Enders, J ; Hinneh, L

Public health action, 21 December 2012, Vol.2(4), pp.112-6

ISSN: 2220-8372 ; PMID: 26392967 Version:1 ; DOI: 10.5588/pha.12.0040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTENANT STERILISABLE NE LAISSANT PAS PASSER LA LUMIERE ET PROCEDES D'UTILISATION DE CE CONTENANT
RETORTABLE LIGHT EXCLUDING CONTAINER AND METHODS OF USING SAME

Gamel, Melissa J ; Macauley, R. Peter ; Stokesbury, Elwood L ; Harp, Douglas A ; Barca, John G ; Yuan, Jay Z

Toàn văn sẵn có

4
Analytic group kernels and Lie algebra kernels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytic group kernels and Lie algebra kernels

Macauley, R. A.

Transactions of the American Mathematical Society, 03/01/1960, Vol.95(3), pp.530-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9947 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9947-1960-0122908-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bottle opener

Macauley R. Peter ; Stokesbury Elwood L ; Stojkov Maria

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bottle opener

Macauley, R. Peter ; Stokesbury, Elwood L ; Stojkov, Maria; Abbott Laboratories (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retortable light excluding container and methods of using same

Gamel, Melissa ; Macauley, R ; Stokesbury, Elwood ; Harp, Douglas ; Barca, John ; Yuan, Jay

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Container

Gamel, Melissa J ; Macauley, R. Peter ; Stokesbury, Elwood L ; Harp, Douglas A ; Barca, John G ; Yuan, Jay Z; Abbott Laboratories (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Container

Gamel Melissa J ; Macauley R. Peter ; Stokesbury Elwood L ; Harp Douglas A ; Barca John G ; Yuan Jay Z

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Container and cap

Gamel Melissa J ; Macauley R. Peter ; Stokesbury Elwood L ; Harp Douglas A ; Barca John G ; Yuan Jay Z

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retortable light excluding container and methods of using same

Gamel Melissa J ; Macauley R. Peter ; Stokesbury Elwood L ; Harp Douglas A ; Barca John G ; Yuan Jay Z

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Container and cap

Gamel, Melissa J ; Macauley, R. Peter ; Stokesbury, Elwood L ; Harp, Douglas A ; Barca, John G ; Yuan, Jay Z; Abbott Laboratories (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2004  (4)
 3. 2005đến2009  (4)
 4. 2010đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (9)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stokesbury, Elwood L
 2. Macauley R. Peter
 3. Macauley, R. Peter
 4. Stokesbury Elwood L
 5. Harp Douglas A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...