skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full-automatic-control self-priming tank

MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic performance of CuO-loaded TiO/rGO nanoheterojunctions obtained by UV reduction

Dong, Kaituo ; He, Jiandong ; Liu, Junxue ; Li, Fengting ; Yu, Lianqing ; Zhang, Yaping ; Zhou, Xiaoyan ; Ma, Hongzhang

Journal of materials science, 2017, Vol.52(11), pp.6754-6766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; PMID: 28356603 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10853-017-0911-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollow royal noodles and preparation method thereof

MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Montmorillonite/graphite composite concrete and its preparation method

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial, deodorant and environment-friendly fiberboard and preparation method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-silicon reinforced concrete tubular pile and production method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cement hollow brick capable of generating far-infrared rays and preparation method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption odor-removal ecological glass magnesium plate and preparation method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waterproof, corrosion-resistant and health-care fiber composite board and manufacturing method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rear earth tailing added polycarboxylate superplasticizer

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insect-repellent, mildewproof and environment-friendly fiberboard and preparation method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-calcium concrete pipe pile and preparation method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Set retarding superplasticizer making use of flue gas desulfurization ash

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceramic floor tile with good anti-aging performance

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel coal gangue brick for comprehensive utilization of solid waste and preparation method of novel coal gangue brick

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment-friendly magnesium oxide board added with waste as filler and preparation method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casting molding sand for high-precision casting and preparation method of casting molding sand

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient water reducing agent with additional modified starch and function of improving performance of concrete

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-crack cement hollow brick and preparation method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black sand concrete pipe pile and preparing method thereof

Zhu Anhui ; MA Hongzhang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (4)
 2. 2009đến2010  (11)
 3. 2011đến2012  (7)
 4. 2013đến2015  (65)
 5. Sau 2015  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (112)
 2. Bài báo  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (112)
 2. Chinese  (55)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. MA Hongzhang
 2. Zhu Anhui
 3. Luo Yongming
 4. LI Xiaogang
 5. MA Fuxin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...