skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.741  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mỹ học đại cương

Đỗ Văn Khang

H. : ĐHQGHN., 2002 - (111 ĐO-K 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mĩ học đại cương

Lê Văn Dương

H Giáo dục; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making America : A History of the United states. Vol. 1, To 1877

Boston,... : Houghton Mifllin com, 1995 - (973 MAK(1) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of the United States of America

Adams H.

Chicago : The Univ.of Chicago Press, 1967 - (973 ADA 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An illustrated history of the USA

O'Callaghan B.

Harlow : Longman , 1990 - (973 OCA 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

These United States : The questions of our past. Vol.2, Since 1865

Unger Irwin

N.Y. : Prentice-Hall, 1986 - (973 UNG(2) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Study guide for use with nation of nations a narrative history of the American republic. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide for use with nation of nations a narrative history of the American republic. Volume 2

Boston : McGrow-Hill, 1998 - (973 STU(2) 1998) - ISBN0070158002

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
American history. Volume 1, to 1877
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American history. Volume 1, to 1877

Brinkley Alan

Boston : McGraw-Hill, 1999 - (973 BRI(1) 1999) - ISBN007303391X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
American history. Volume 2, reconstruction through the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American history. Volume 2, reconstruction through the present

Maddox Robert James Editor

Connecticut : McGraw-Hill, 1997 - (973 AME(2) 1997) - ISBN0697363082

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Study guide : America a narrative history. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide : America a narrative history. Volume 2

Eagles Charles W.

New York : Norton & com. Inc., 2000 - (973.9 EAG(2) 2000) - ISBN0393975630

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
History of free nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of free nation

Bragdon Henry W.

NY. : McGraw-Hill, 1994 - (973 BRA 1994) - ISBN0028227530

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
A history of the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of the United States

Boorstin Daniel J.; Kelley Brooks Mather

New Jersey : Prentice Hall, 2005 - (973 BOO 2005) - ISBN0131283251

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
America : a narrative history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America : a narrative history

Tindall George Brown; Shi David Emory

N.Y. : W.W.Norton & company, 1999 - (973 TIN 1999) - ISBN0393973395

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
14
Annual editions : American history. Volume II, Reconstruction through the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions : American history. Volume II, Reconstruction through the present

Maddox Robert James editor

Guilford, Connecticut : McGraw-Hill/dushkin, 2001 - (973 ANN(2) 2001) - ISBN0072425822

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Study guide : America : a narrative history Tindall and Shi. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide : America : a narrative history Tindall and Shi. Volume 1

Eagles Charles W.

N.Y. : W.W.Norton, 1999 - (973 EAG(1) 1999) - ISBN0393973441

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
16
America. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America. Volume 1

N.Y. : W.W. Norton & company, 2000 - (973 AME(1) 2000) - ISBN039397443x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation of nations : a narrative history of the American Republic. Volume 2, since 1865

Davidson James West; Gienapp William E; Heyrman Christine Leigh; Lytle Mark H; Stoff Michael B

Boston : McGraw-Hill, c2001 - (973 NAT(2) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
The unfinished nation. Volume 1 : a concise history of the American people
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unfinished nation. Volume 1 : a concise history of the American people

Brinkley Alan

Boston : McGraw-Hill, 2004 - (973 BRI(1) 2004) - ISBN0072565624

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
American history : the modern era since 1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American history : the modern era since 1865

Ritchie Donald A.; Glencoe/McGraw-HIll

New York, N.Y. : Glencoe/McGraw-Hill, 1997 - (973 RIT 1997) - ISBN0028223659

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Regions near and far
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regions near and far

Banks James A

New York, N.Y. : MacMillan/McGraw-Hill School Publishing Co., 1995. - (973 REG 1995) - ISBN0021464200

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 24.741  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (342)
 2. 1957đến1972  (513)
 3. 1973đến1988  (1.457)
 4. 1989đến2005  (7.932)
 5. Sau 2005  (14.259)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.785)
 2. Vietnamese  (930)
 3. Undetermined  (111)
 4. French  (64)
 5. Japanese  (35)
 6. Russian  (34)
 7. German  (31)
 8. Chinese  (31)
 9. Spanish  (23)
 10. Portuguese  (18)
 11. Icelandic  (15)
 12. Korean  (12)
 13. Turkish  (9)
 14. Polish  (8)
 15. Norwegian  (4)
 16. Italian  (4)
 17. Indonesian  (3)
 18. Arabic  (3)
 19. Czech  (2)
 20. Persian  (2)
 21. Slovak  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Malay  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trust, Gary
 2. Hemingway Ernest
 3. Caulfield, Keith
 4. James Henry
 5. Chase J.H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...