skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Wavelets in electromagnetics and device modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelets in electromagnetics and device modeling

Pan, George W.

047141901X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19654

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam August 13 15 2012 Danang Vietnam

The IEICE Electronics Society Technical Committee on Integrated Circuits and Devices; 2012 - (621.3815 PRO 2012)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microelectronic circuit design

Jaeger Richard C Blalock Travis N

McGraw Hill; 2016 - (621 JAE 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạch tích hợp và ứng dụng

Hoàng Đắc Lực

H. : KHKT, 1979 - (621.3815 HO-L 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Integrated circuit design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated circuit design

Weste Neil H. E.; Harris David Money

Boston: Pearson , 2011 - (621.38 WES 2011) - ISBN9780321696946

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Wavelets in electromagnetics and device modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelets in electromagnetics and device modeling

Pan, George W.

047141901X; http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1065469&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns04208&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18526

Truy cập trực tuyến

7
Thiết kế và mô hình hóa bus truyền thông tốc độ cao dùng cho các hệ thống trên vi mạch : Đề tài NCKH. QC.09.15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế và mô hình hóa bus truyền thông tốc độ cao dùng cho các hệ thống trên vi mạch : Đề tài NCKH. QC.09.15

Trần, Xuân Tú; Phan, Hải Phong; Trần, Văn Huấn; Nguyễn, Văn Miên; Bùi, Duy Hiếu

Trần, X. T. et al. (2010). Thiết kế và mô hình hóa bus truyền thông tốc độ cao dùng cho các hệ thống trên vi mạch. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21949

Truy cập trực tuyến

8
Xử lí tín hiệu số sử dụng kĩ thuật EPGA : Đề tài NCKH. QT.08.07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lí tín hiệu số sử dụng kĩ thuật EPGA : Đề tài NCKH. QT.08.07

Đặng, Hùng; Lê, Quang Thảo; Đỗ, Trung Kiên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23091

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of The 2013 IEICE International Conference on Integrated Circuits Design and Verification 15 16 November 2013 Ho Chi Minh city VietNam ICDV 2014 November 14 15 2014 Hanoi Vietnam

The IEICE Electronics Society Technical Committee on Integrated Circuits and Devices; 2013 - (621.3815 PRO 2013)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of The 2014 International Conference on Integrated Circuits Design and Verification ICDV 2014 November 14 15 2014 Hanoi Vietnam

The IEICE Electronics Society Technical Committee on Integrated Circuits and Devices; 2014 - (621.3815 PRO 2014)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VLSI SoC System on Chip in the Nanoscale Era Design Verification and Reliability 24th IFIP WG 10 5 IEEE International Conference on Very Large Scale Integration VLSI SoC 2016 Tallinn Estonia September 26 28 2016 Revised Selected Papers

Springer International Publishing; 2017 - (004.6)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analog Circuit Design sensors actuators and power drivers integrated power amplifiers from wireline to RF very high frequency front ends

Springer; 2008 - (621.3815 WOR 2007)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạch vi điện tử và ứng dụng

Nguyễn Khang Cường

H. : KHKT, 1980 - (621.381 NG-C 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated circuit mask technology

Elliott David J.

New York : Mc Graw Hill book Com, 1985 - (621.381)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguyên lý mạch tích hợp. Tập 1, ASIC lập trình được

Tống Văn On

H. : Thống kê, 2004 - (621.38 TO-O(1) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguyên lý mạch tích hợp = application specific integrated circuit. Tập 1, ASIC lập trình được

Tống Văn On

H. : Thống kê, 2004 - (621.38 TO-O(1) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Principles of functional verification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of functional verification

Meyer Andreas

Amsterdam Boston : Newnes, 2004 - (621.3815 MEY 2004) - ISBN0750676175

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lí tín hiệu số sử dụng kĩ thuật EPGA : Đề tài NCKH. QT.08.07

Đặng Hùng; Lê Quang Thảo; Đỗ Trung Kiên

H. : ĐHKHTN, 2008 - (537 ĐA-H 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế và mô hình hóa bus truyền thông tốc độ cao dùng cho các hệ thống trên vi mạch : Đề tài NCKH. QC.09.15

Trần Xuân Tú; Phan Hải Phong; Trần Văn Huấn; Nguyễn Văn Miên; Bùi Duy Hiếu

H. : ĐHCN, 2010 - (621.3815 TR-T 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Ứng dụng kỹ thuật mạch tích hợp tương tự
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng kỹ thuật mạch tích hợp tương tự

Bạch Gia Dương

H. : ĐHQGHN , 2013 - (621.3815 BA-D 2013) - ISBN9786046209652

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (27)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...