skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-vamp: a response.(Critical essay)

Lupton, Julia Reinhard

PMLA, March, 2011, Vol.126(2), p.467-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-8129

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to Paul A. Kottman, "Defying the Stars: Tragic Love as the Struggle for Freeom in 'Romeo and Juliet'".(Critical essay)

Lupton, Julia Reinhard

Shakespeare Quarterly, Spring, 2012, Vol.63(1), p.39-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-3222

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth Places: Shakespeare’s Beliefs / Believing in Shakespeare

Lupton, Julia Reinhard

Shakespeare Quarterly, 2014, Vol.65(4), pp.399-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-3222 ; E-ISSN: 1538-3555 ; DOI: 10.1353/shq.2014.0042

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to Paul A. Kottman, “Defying the Stars: Tragic Love as the Struggle for Freedom in Romeo and Juliet”

Lupton, Julia Reinhard

Shakespeare Quarterly, 2012, Vol.63(1), pp.39-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-3222 ; E-ISSN: 1538-3555 ; DOI: 10.1353/shq.2012.0010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macbeth's Martlets: Shakespearean Phenomenologies of Hospitality

Lupton, Julia Reinhard

Criticism, 2012, Vol.54(3), pp.365-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1589 ; E-ISSN: 1536-0342 ; DOI: 10.1353/crt.2012.0020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare's citizen-subject: distracting the gaze, contracting the city - a response to Christopher Pye.(response to essay "Shakespeare and Aesthetic Ideology", pp. 425-447)(Critical essay)

Lupton, Julia Reinhard

Shakespeare Quarterly, Winter, 2009, Vol.60(4), p.448-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-3222

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cute Shakespeare?

Lupton, Julia Reinhard

Journal for Early Modern Cultural Studies, 2016, Vol.16(3), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-0485 ; E-ISSN: 1553-3786 ; DOI: 10.1353/jem.2016.0017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent studies in Tudor and Stuart drama

Lupton, Julia Reinhard

Studies in English Literature, 1500-1900, Spring, 2014, Vol.54(2), p.475(41) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3657

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judging Forgiveness: Hannah Arendt, W. H. Auden, and The Winter’s Tale

Lupton, Julia Reinhard

New Literary History, 2014, Vol.45(4), pp.641-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-6087 ; E-ISSN: 1080-661X ; DOI: 10.1353/nlh.2014.0041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Hannah Arendt Strasse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hannah Arendt Strasse

Lupton, Julia Reinhard

Renaissance Drama, 2012, Vol.40(1), pp.209-217 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2164-3415 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/rnd.2012.0007

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hannah Arendt Strasse

Lupton, Julia Reinhard

Renaissance Drama, 01 January 2012, Vol.40, pp.209-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04863739 ; E-ISSN: 21643415 ; DOI: 10.1086/rd.40.41917511

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Thinking with things: Hannah Woolley to Hannah Arendt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking with things: Hannah Woolley to Hannah Arendt

Lupton, Julia Reinhard

postmedieval: a journal of medieval cultural studies, 3/2012, Vol.3(1), pp.63-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2040-5960 ; E-ISSN: 2040-5979 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/pmed.2012.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Tara Hamling and Catherine Richardson, eds. Everyday Objects: Medieval and Early Modern Material Culture and Its Meanings. Burlington, VT: Ashgate, 2010. Pp. 378. $104.95 (cloth).
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tara Hamling and Catherine Richardson, eds. Everyday Objects: Medieval and Early Modern Material Culture and Its Meanings. Burlington, VT: Ashgate, 2010. Pp. 378. $104.95 (cloth).

Lupton, Julia Reinhard

The Journal of British Studies, 10/2011, Vol.50(4), pp.970-971 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9371 ; E-ISSN: 1545-6986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/660961

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arendt in Italy: Or, the Taming of the Shrew

Lupton, Julia Reinhard

Law, Culture and the Humanities, February 2012, Vol.8(1), pp.68-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-8721 ; E-ISSN: 1743-9752 ; DOI: 10.1177/1743872110365450

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books received.(Bibliography)

Lupton, Julia Reinhard

Studies in English Literature, 1500-1900, Spring, 2014, Vol.54(2), p.515(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3657

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare by design: a flight of concepts.(Essay)

Lupton, Julia Reinhard ; Gordon, C. J.

Philosophy Today, Summer, 2013, Vol.57(2), p.259-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8256

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Studies in Tudor and Stuart Drama

Lupton, Julia Reinhard

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to Paul A. Kottman, "Defying the Stars: Tragic Love as the Struggle for Freedom in Romeo and Juliet"

Lupton, Julia Reinhard

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tara Hamling and Catherine Richardson, eds. Everyday Objects: Medieval and Early Modern Material Culture and Its Meanings. Burlington, VT: Ashgate, 2010. Pp. 378. $104.95 (cloth)

Lupton, Julia Reinhard

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creature Caliban

Lupton, Julia Reinhard

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (41)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2005  (13)
 3. 2006đến2008  (4)
 4. 2009đến2013  (21)
 5. Sau 2013  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (38)
 2. Bình xét khoa học  (16)
 3. Sách  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lupton, Julia Reinhard
 2. Lupton, Jr
 3. Julia Reinhard Lupton
 4. Lupton, Julia
 5. Reinhard, Kenneth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...