skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does crop diversity contribute to dietary diversity? Evidence from integration of vegetables into maize based farming systems in Tanzania

Lukumay, Philipo Joseph

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of dietary diversity and the potential role of men in improving household nutrition in Tanzania

Ochieng, Justus ; Afari-Sefa, Victor ; Lukumay, Philipo Joseph ; Dubois, Thomas; van Wouwe, Jacobus P. (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189022 ; PMCID: 5726653 ; PMID: 29232413

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Does crop diversity contribute to dietary diversity? Evidence from integration of vegetables into maize-based farming systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does crop diversity contribute to dietary diversity? Evidence from integration of vegetables into maize-based farming systems

Rajendran, Srinivasulu ; Afari-Sefa, Victor ; Shee, Apurba ; Bocher, Temesgen ; Bekunda, Mateete ; Dominick, Inviolate ; Lukumay, Philipo Joseph

Agriculture & Food Security, 12/2017, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2048-7010 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s40066-017-0127-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does crop diversity contribute to dietary diversity? Evidence from integration of vegetables into maize based farming systems in Tanzania

Rajendran, Srinivasulu ; Afari-Sefa, Victor ; Bekunda, Mateete ; Dominick, Inviolate ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics Society>88th Annual Conference, April 9-11, 2014, AgroParisTech, Paris, France, April 2014

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lukumay, Philipo Joseph
  2. Afari-Sefa, Victor
  3. Philipo, Joseph
  4. Dominick, Inviolate
  5. Rajendran, Srinivasulu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...