skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 393  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quantum error-correction circuit based on cyclic code

Lü, Hongjun ; Zhang, Zhike ; Xie, Guangjun

Wuhan University Journal of Natural Sciences, 2013, Vol.18(5), pp.413-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-1202 ; E-ISSN: 1993-4998 ; DOI: 10.1007/s11859-013-0950-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on a new cyclodextrin based metal–organic framework with chiral helices

Lu, Hongjun ; Yang, Xiaoning ; Li, Shuxian ; Zhang, Yu ; Sha, Jingquan ; Li, Changde ; Sun, Jingwen

Inorganic Chemistry Communications, November 2015, Vol.61, pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-7003 ; E-ISSN: 1879-0259 ; DOI: 10.1016/j.inoche.2015.08.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

连接器自动化生产装置
Connector automated production device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas liquid separation device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cable supporting chain

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data storage fixing device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

连接器自动化生产装置
Connector automated production device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle air conditioning clutch belt wheel coil slot detection special device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular external enclosure

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power supply fixing device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mother-son structure mould used for valve seat coated sand shell manufacturing process

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种数据采集系统和采集方法
Data acquisition system and acquisition method

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-theft power supply switch for intelligent microcomputer

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mainboard installing device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种数据共享平台系统
Data sharing platform system

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular external enclosure

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NeuroRule: A Connectionist Approach to Data Mining

Lu, Hongjun ; Setiono, Rudy ; Liu, Huan

Arxiv ID: 1701.01358

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NeuroRule: A Connectionist Approach to Data Mining

Lu, Hongjun ; Setiono, Rudy ; Liu, Huan; Liu, Huan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 5, 2017

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display bracket

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data storage fixing device

Lu Hongjun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 393  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (33)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (8)
 2. 1996đến2001  (55)
 3. 2002đến2006  (32)
 4. 2007đến2012  (88)
 5. Sau 2012  (210)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (376)
 2. Chinese  (234)
 3. German  (7)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (4)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lu Hongjun
 2. Lu, Hongjun
 3. Yu, Ge
 4. LI Jianshan
 5. Wang, X Sean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...