skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49.971  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday friendships  intimacy as freedom in a complex world

Blatterer Harry

Palgrave Macmillan; 2015 - (302.34)

Truy cập trực tuyến

2
Love, reason, and will : Kierkegaard after Frankfurt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love, reason, and will : Kierkegaard after Frankfurt

John Davenport and Anthony Rudd.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61926

Truy cập trực tuyến

3
Cultural Variations in Conceptual Metaphors of Love in English and Vietnamese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Variations in Conceptual Metaphors of Love in English and Vietnamese

Ngo, Dinh Phuong; Nguyen, Thi Kim Anh

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58881

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Far from the madding crowd

Hardy Thomas

New York : Knopf, 1991 - (823 HAR 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Love in the time of cholera
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love in the time of cholera

Garcia Macquez Gabriel

New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 1989, c1988 - (863 GAR 1989) - ISBN0140119906 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
On love
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On love

De Botton Alain.

New York: Grove Press, 1993 - (823 DEB 1993) - ISBN0802134092

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Poetic metaphors of love in English and Vietnamese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetic metaphors of love in English and Vietnamese

Phan, Van Hoa; Ho Trinh, Quynh Thu

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61136

Truy cập trực tuyến

8
Love and the expansion of self : understanding attraction and satisfaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love and the expansion of self : understanding attraction and satisfaction

Aron Arthur; Aron Elaine

Washington : Hemisphere Pub. Corp., c1986 - (158.2 ARO 1986) - ISBN0891163948 :;ISBN0891164596 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love in the time of cholera

García Márquez Gabriel; Grossman Edith

New York : A.A. Knopf, 1997. - (863 GAR 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The heat seekers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The heat seekers

Zane

New York: Downtown Press, 2003 - (813 ZAN 2003) - ISBN90743442903

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passionate love and popular cinema romance and film genre

Todd Erica

Palgrave Macmillan; 2014 - (791.436543)

Truy cập trực tuyến

12
Lolita
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lolita

Nabokov Vladimir Vladimirovich

New York : Knopf : Distributed by Random House, 1992 - (813 NAB 1992) - ISBN0679410430

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Belle Du Seigneur
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belle Du Seigneur

Cohen Albert

France : Gallimard, 1968 - (843 COH 1968) - ISBN9782070404025

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Phân tâm học và tình yêu : nghiên cứu lý luận
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tâm học và tình yêu : nghiên cứu lý luận

Freud Sigmund; Đỗ Lai Thúy; Phan Ngọc Hà

Hà Nội : Hội nhà văn , 2017 - (150.1952 PHA 2017) - ISBN9786045392966

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Love, reason, and will : Kierkegaard after Frankfurt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love, reason, and will : Kierkegaard after Frankfurt

Davenport John J. joint editor

New York : Bloomsbury Academic, 2015. - (198.9 LOV 2015) - ISBN9781628927320 (hardback : alk. paper);ISBN9781628927313 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The metaphor “love is a journey” in English and Vietnamese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The metaphor “love is a journey” in English and Vietnamese

Phan, Thi Huong

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58550

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persuasion

Austen Jane

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1992 - (823 AUS 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our mutual friend

Dickens Charles

New York, G.W. Carleton & co. [etc., etc.] 1877, 1994 - (823 DIC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoảnh khắc cầu vồng: Hành trình tìm đến tình yêu và ý nghĩa cuộc sống = Human moments : how to find meaning and love in your everyday life

Hallowell Edward M.

Tp. HCM. : Nxb. Trẻ , 2010 - (158 HAL 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Stern men
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stern men

Gilbert Elizabeth

Boston : Houghton Mifflin, 2000. - (813 GIL 2000) - ISBN9780618127337

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 49.971  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (4.906)
 2. 1957đến1972  (565)
 3. 1973đến1988  (1.705)
 4. 1989đến2005  (12.149)
 5. Sau 2005  (24.651)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40.432)
 2. Portuguese  (607)
 3. Spanish  (600)
 4. French  (547)
 5. German  (242)
 6. Korean  (189)
 7. Japanese  (83)
 8. Polish  (77)
 9. Russian  (69)
 10. Chinese  (63)
 11. Icelandic  (45)
 12. Italian  (40)
 13. Romanian  (36)
 14. Turkish  (35)
 15. Norwegian  (27)
 16. Finnish  (26)
 17. Persian  (23)
 18. Czech  (22)
 19. Indonesian  (17)
 20. Danish  (16)
 21. Arabic  (15)
 22. Dutch  (14)
 23. Afrikaans  (12)
 24. Hungarian  (9)
 25. Greek  (9)
 26. Ukrainian  (5)
 27. Vietnamese  (2)
 28. Tagalog  (2)
 29. Lithuanian  (1)
 30. Welsh  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ramsdell, Kristin
 2. Dejous, C
 3. Tang, Thomas Li-Ping
 4. Matatagui, D
 5. Aron, Arthur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...