skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 149.521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excellence in warehouse management   how to minimise costs and maximisevalue

Emmett Stuart

Wiley; 2005 - (658.785)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply chain transformation building and executing an integrated supply chainstrategy

Dittmann J Paul

McGraw Hill; 2013 - (658,7)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small business and strategic sourcing lessons from past research and current data

Moore Nancy Y 1947; Grammich Clifford A Clifford Anthony 1963; Mele Judith D

RAND Corporation; 2014 - (355.62120973)

Truy cập trực tuyến

4
Advances in computational intelligence in transport, logistics, and supply chain management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in computational intelligence in transport, logistics, and supply chain management

Rothlauf, Franz,1971; Fink, Andreas.

9783540690245; 9783540693901; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24133; DOI 10.1007/978-3-540-69390-1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The encyclopedia of operations management  a field manual and glossary of operations management terms and concepts

Hill Arthur V

FT Press; 2012 - (658.003)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allocating Marine Expeditionary Unit equipment and personnel to minimize shortfalls

Perry Walt L; Euller Roald; Atler Anthony; Nichols Todd; Martinez Angel R

RAND; 2013 - (359.960973)

Truy cập trực tuyến

7
Supply Chain Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply Chain Analysis

Tang, Christopher S.; Teo, Chung-Piaw; Wei, Kwok-Kee

978-0-387-75239-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25604

Truy cập trực tuyến

8
Dịch vụ Logistics và các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam với WTO
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ Logistics và các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam với WTO

Trần, Thế Anh; Hoàng, Ngọc Giao

Trần, T. A. (2008). Dịch vụ Logistics và các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam với WTO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002195; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51168

Truy cập trực tuyến

9
Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Vấn đề và giải pháp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

Đặng, Thị Hương; Vũ, Thị Minh Hiền

Đặng, T. H., & Vũ, T. M. H. (2019). Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Vấn đề và giải pháp. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 35, No. 3 (2019) 84-92; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67563; https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4204

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply chain management a global perspective

Sanders Nada R

John Wiley & Sons Inc; 2012 - (658.7 SAN 2012)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply chain logistics management

Bowersox Donald J Closs David J Cooper M Boxby

McGraw Hill; 2002 - (658.7 BOW 2002)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basics of supply chain management

Fredendall Lawrence D; Hill Ed

CRC Press; 2009 - (658.7)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic supply chain management the five disciplines for top performance

Cohen Shoshanah; Roussel Joseph

McGraw Hill; 2013 - (658.7)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Supply Chain Management

Lu Dawei

Bookboon; 2014 - (658,7)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The management of business logistics a supply chain perspective 7th ed

Coyle John J   John Joseph  1935; Bardi Edward J; Langley C John

South Western Thomson Learning; 2003 - (658.7 COY 2003)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ Logistics và các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam với WTO Luận văn ThS Luật 60 38 60

Trần Thế Anh

Khoa Luật; 2008

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ Logistics và các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam với WTO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Trần Thế Anh; Hoàng Ngọc Giao người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2008 - (341.232 TR-A 2008)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistics Research

ISSN1865-035X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Operations Research Society of America

ISSN0096-3984

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transportation research. Part D, Transport and environment

ISSN1361-9209

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 149.521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (533)
 2. 1960đến1974  (6.165)
 3. 1975đến1989  (9.147)
 4. 1990đến2005  (23.065)
 5. Sau 2005  (109.357)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (135.744)
 2. German  (3.222)
 3. Swedish  (2.287)
 4. Spanish  (563)
 5. Portuguese  (552)
 6. Czech  (362)
 7. French  (288)
 8. Russian  (245)
 9. Chinese  (165)
 10. Japanese  (131)
 11. Polish  (122)
 12. Italian  (79)
 13. Korean  (75)
 14. Turkish  (68)
 15. Slovak  (41)
 16. Ukrainian  (28)
 17. Norwegian  (21)
 18. Vietnamese  (20)
 19. Arabic  (16)
 20. Danish  (15)
 21. Undetermined  (14)
 22. Hungarian  (11)
 23. Dutch  (10)
 24. Persian  (7)
 25. Lithuanian  (6)
 26. Romanian  (3)
 27. Germanic (Other)  (1)
 28. Malay  (1)
 29. Finnish  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choi, Tsan-Ming
 2. Govindan, Kannan
 3. Cheng, T.C.E.
 4. Sarkis, Joseph
 5. Gunasekaran, Angappa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...